Nettleseren din er gammel!

Oppdater nettleseren for å se denne nettsiden ordentlig. Oppdater nettleseren min nå

×

Artikler i mappen Nedlastinger

Mappen Nedlastinger er tom
Artikler i mappen Nedlastinger

!

Trykkapplikasjoner
i isolatrom.

Regulert luftbehandling i isolerte rom

Overføringen av patogener kan forhindres ved isolering eller fysisk separering av én eller flere personer fra andre deler av samfunnet. Mennesker og omgivelsene deres kan beskyttes mot pasienter med smittsomme sykdommer eller pasienter med dårlig immunsystem mot smittsomme patogener. I sykehus opprettes det spesielle isolatrom eller komplette isolater med dette som hensikt. Hovedfokuset med disse tiltakene er leger og sykepleiere som kan bryte smittebaner ved å følge spesifikke retningslinjer for hygiene.

Isolatrom driftes med en negativ eller positivt trykkforskjell i forhold til omgivelsene, f.eks. med litt overtrykk eller litt negativt trykk, avhengig av brukstilfellet.

Nødvendig trykkforskjell genereres av forskjellen mellom tilført og mottatt luft. Ventilasjonskonseptet er derfor basertpå en kombinasjon av mengde og romtrykkregulering som er nøyaktig tilpasset til den aktuelle sonen.

Den nye, modulære strukturen i utvalget av VAV-Universal-regulatorer (nå med integrert ∆p-sensor) gjør det lett å skape den perfekte kombinasjonen av regulator- og spjeldmotorisering for alle VAV-, kanal- og romtrykkapplikasjoner.

Det finnes tre hovedapplikasjoner for romtrykk:

- Enkel romtrykkregulering (direkteregulering av tilluft- eller avtrekksspjeld),
- Samtidig mengde/romtrykkregulering (bypass-spjeld-regulering parallelt med avtrekksspjeldet) og
- Romtrykk mengde kaskade.

Disse hyppig implementerte romtrykkapplikasjonene forklares under ved hjelp av forenklede diagrammer.

Regulering av "mindre tette" rom med moderate lekkasjefaktorer/overflyt


Romtrykkregulatoren VRU-M1R-BAC (A i avtrekksluften i eksemplet) registrerer lufttrykket i rommet. Dette sammenlignes med referanseverdien, og spjeldet justeres til det spesifiserte setpunktet for romtrykk ved hjelp av en aktuatorløsning som er perfekt egnet for applikasjonen.

Tilsvarende VAV-enhet (tilluft) er ansvarlig for nødvendig luftutveksling basert på romtemperaturen eller luftkvaliteten.

Regulering av rom med lav lekkasjerate / lavt overløp ved hjelp av bypass-spjeld

De to VAV-enhetene (A, B) regulerer den nødvendige luftutvekslingen. Begge enheter reguleres parallelt basert på romtemperaturen eller luftkvaliteten.

Romtrykkregulatoren VRU-M1R-BAC (C) sammenligner trykket i rommet med den definerte referanseverdien, og regulerer deretter bypass-spjeldet til det spesifiserte settpunktet for romtrykk. Bypass-spjeldet er tilfredsstillende dimensjonert i forhold til romtettheten og muliggjør høy reguleringsnøyaktighet.

Driftsmodusen "positivt/negativt trykkforhold" kan veksles i forhold til aktuelle krav for drift av sykehus.

- Romtrykk mengde kaskade for tette rom.

Tette rom stiller økte krav til reguleringssystemet.

Minimale lekkasjer i rommet tillater ikke den naturlige kompenseringen av vanlige volumstrømtoleranser.

Dette stiller høye krav til reguleringsutstyret.

De to VAV-enhetene (A, B) er ansvarlige for nødvendig luftutveksling og reguleres parallelt basert på romtemperatur eller luftkvalitet.

En ekstra romtrykkregulator (C, ikke motorisert) setter i gang en settpunkt-justering på VAV-enheten (B).

Driftsmodusen ”positiv/negativ trykkforhold” kan veksles i forhold til aktuelle krav.

Beskrivelse av produktutvalget for VAV-Universal-regulatoren

Applikasjoner

– Luftmengde VAV/CAV
– Luftmengde-summering
– Kanaltrykk
– Romtrykk med veksling av driftsmodusen "positivt/negativt trykkforhold"

Aktuatorløsninger

– Roterende aktuator
– Sikkerhetsfunksjon roterende aktuator
– Hurtiggående roterende aktuator
– Hurtiggående roterende aktuator med sikkerhetsfunksjon

Regulering

– Tradisjonell regulering 0 - 10 V / 2 - 10 V
–  BACnet og Modbus inkl. Hybrid-modus, MP-bus
–  Kan veksles ved bruk av Belimo Assistant-appen

Verktøy

– Belimo Assistant-app (iOS, Android)
– Trådløs tilkobling av verktøy via NFC (Bluetooth)
– PC-basert konfigurasjonsverktøy tilgjengelig for VAV-produsenter

 

 

Pålitelige romtrykkapplikasjoner krever perfekt tilpassede regulator/spjeld-kombinasjoner. VAV-Universal-komponenter er derfor kun tilgjengelige fra produsenter av VAV-enheter.

Inneluftens innvirkning på vår helse

Mennesker tilbringer omtrent 90 prosent av livene sine innendørs, og puster inn 12 000 liter luft hver dag. Derfor er det viktig å være klar over at inneluftkvaliteten påvirker trivselen vår i stor grad. Belimo deler sin kunnskap om effekten av innendørs luftfuktighet, VOC og sentrale luftbehandlingssystemer og fremlegger verdifulle forslag for din helse.

Les mer: