Artikler i mappen Nedlastinger

Mappen Nedlastinger er tom
Artikler i mappen Nedlastinger

!

Sentralt varmeanlegg

Hva er et sentralt varmeanlegg?

Det sentrale varmeanlegget kombinerer en eller flere varmekilder i et komplett system. Fossile forbrenningsløsninger, vanligvis referert til som olje- og gasskjeler, erstattes eller utfylles gradvis med alternative løsninger. Varmepumper eller fornybare former for varmegenerering, som f.eks. termiske solcellesystemer, blir mer populære og bidrar til å redusere CO2-utslipp.

Energieffektiviteten i et kjelerom avhenger av grundig valg av varmegenerator og bruk av passende rørledning for hydronisk fordeling, i tillegg til forbrukerkretser med høykvalitetsventiler som regulerer nøyaktig og lukker luftbobletett når de ikke er i drift.

Schematic

Central Heating Plant: Typical hydronic schematic of a central heating plant that combines multiple alternative and renewable energy sources


Bestill den nye Belimo Energy Valve™ nå

Finn ut hvordan Energiventilen forbedrer det sentrale varmesystemet

Energy ValveVanlige problemer med ikke-kondenserende kjeler og hvorfor du bør velge Belimo Energy Valve™

Retrofit med en Energiventil i en eksisterende installasjon sikrer ikke bare at ventilen eliminerer vannsirkulasjon i beredskapsperioder, det oppretter også fullstendig systemoversikt (volumstrøm, effekt, temperaturer og kjøle-/varmeytelse) med dataregistrering og valgfri tilkobling til Belimo Cloud.

Problem: Dårlig ytelse av utdaterte kjelekonstruksjoner

Ikke-kondenserende kjeler blir ofte utstyrt med en 3-veis seteventil for å hindre kondensering i kjelen i løpet av oppstart, da dette kan føre til korrosjon og til at kjelen svikter over tid. 3-veis seteventilen plasseres ofte med omhu for å tillate en liten mengde til returen, selv etter at oppvarmingsprosessen er fullført.

Løsning: Retrofit med Energiventil

Bytte til en Energiventil på en eksisterende ikke-kondenserende kjele bidrar til overvåkning av den eksisterende installasjonen. Og det gjør at systemet kan registrere når returvanntemperaturen er over minimumsnivået og lukke bypass-ventilen helt.

 

Central Heating Plant: Boiler with a Globe ValveCentral Heating Plant: A non-condensing Boiler refitted with an 'air bubble tight' bypass valve and an Energy Valve

Problem: Kondenserende kjele med dårlig energieffektivitet

Kondenserende kjeler oppnår høy effektivitet (typisk høyere enn 90%) ved å kondensere vanndamp i eksosgassene og gjenvinne kjelens latente varme, som ellers ville ha gått tapt. Denne kondenserte dampen forlater systemet i væskeform via et avløp. For å starte kondenseringsprosessen må returvanntemperaturen til kjelen være under duggpunktet til det innkommende drivstoffet. Når vekslere eller radiatorer ikke kan overføre påkrevd energimengde, hindrer de resulterende returvanntemperaturene at kjelen kondenserer, noe som reduserer effektiviteten til kjelen.

Løsning: Erstatning av kjele og retrofit med Energiventil

Energiventilen loggfører temperatur og mengde for å bidra til å avgjøre korrekt pumpemengde, noe som sikrer at returvanntemperaturen forblir under duggpunktet til det innkommende drivstoffet. Dette minimerer pumpeenergien og maksimerer kjelens effektivitet. Takket være Energiventilen, kan du nå konstant overvåke returtemperaturen fra forbrukerne dine. Du vil kunne identifisere hydroniske problemer på eksisterende installasjoner. Disse er ofte:

  • Åpne bypass-ventiler som flommer kretsen med varmtvann og som ikke forsyner eksterne forbrukere
  • Ventiler i lukkede posisjoner som lekker/passerer mengde og fører til tapt energi
  • Sviktende vekslere som ikke kan overføre påkrevd effekt
  • Kjelstein i varmtvannstanker med drikkevannsforsyning
  • Blokkerte smussfiltre

Applikasjoner for varmeventil

Både innsprøytnings- og blandekretser har kapasitet til å levere ulike temperaturer til ulike kretser, men de er komplekse og krever ekstrautstyr. Spjeldventiler har flere effektivitetsfordeler, men kan ikke levere ulike væsketemperaturer til ulike kretser. Bildet nedenfor viser de ulike røroppsettene.

 

Central Heating Plant: A non-condensing Boiler refitted with an 'air bubble tight' bypass valve and an Energy Valve