Artikler i mappen Nedlastinger

Mappen Nedlastinger er tom
Artikler i mappen Nedlastinger

!

Fan coil-enheter

Hva er en fancoil (viftekonvektor)?

En fancoil varmer opp eller avkjøler luften i et rom. En innebygd vifte trekker luften inn i fancoilen og gjennom en varmeveksler for temperaturbehandling. Luften kommer ut av fancoilen enten kjøligere eller varmere enn før. Fancoiler har generelt en varmeveksler for avkjøling og enten en varmeveksler eller et elektrisk element for oppvarming. I kommersielle applikasjoner varierer fancoilregulering dramatisk, fra en termostat som bare åpner og lukker en ventil, til DDC regulerte enheter for trinnløs variasjon av luftvolum og modulerende ventiler.

Skjematisk fremstilling

Bildet viser den skjematiske fremstillingen av en typisk applikasjon i et rom med to fancoiler. Hver har en Belimo Energy Valve™ som administrerer den termiske effekten tilført fancoilen. Bruken av Energiventiler har følgende fordeler:

  • Den trykkuavhengige reguleringsventilen sørger for dynamisk, hydraulisk balansering (under alle lastforhold) av vannmengden
  • Med de fysiske ventilposisjonene til Energiventilene i en bygning, kan pumpehastighetene optimaliseres for å gi de nøyaktig trykkene som kreves for å dekke referanseenhetens behov.
  • Fullstendig systemoversikt (volumstrøm, temperaturer og kjøle-/varmeytelse osv.) med data registrert på Energiventilen, eller valgfritt i Belimo Cloud


Bestill den nye Belimo Energy Valve™ nå

Finn ut hvordan Energiventilen forbedrer fan coil-enheten

Energy ValveVanlige problemer med fancoiler og hvorfor du bør velge Belimo Energy Valve™

Fan coil-enheter krever god styring av luftmengde og vannmengde for å oppnå optimal varmeveksling og komfort for beboerne på en energieffektiv måte. Men produsentene av fan coil-enhetene oppgir ofte kun krav til vannmengde ved max belastning. Den optimale væskemengden når luftvolumene justeres av beboeren eller DDC-regulatoren, er ikke kjent. Ved bruk av ikke-trykkuavhengige ventiler vil svingninger i differansetrykket i det hydroniske systemet påvirke væskemengden som strømmer gjennom fan coil-enheten og dermed også den termiske energien til rommet.
Dynamisk balansering eliminerer gjensidig påvirkning fra flere forbrukere. Den dynamiske balanseringen skjer automatisk ved alle driftspunktene. Endringer i differansetrykket forårsaker minimale endringer i væskemengden.

Dynamic Balancing of a Fan Coil Unit


Fan coil-enheten igangkjøres med de følgende verdiene: Beregnet vannmengde stilles til 0.11 l/s (0.029 GPM) og luften er 23 °C (73 °F) når den strømmer inn i enheten. Siden systemet er dynamisk etter en kort periode, øker trykket i systemet på grunn av endringer som foretas andre steder i det hydroniske systemet. I denne spesifikke fan coil-enheten fører trykkøkningen til at væskemengden øker. Det resulterer i overløp i fan coil-enheten, noe som gir lavere temperaturdifferanse og reduserer effektiviteten av varmeoverføringen.

Da kan det hende at luftstrømmen virker sjenerende på en beboer. Beboeren skrur ned viftehastigheten manuelt. Når temperaturen i rommet øker, sender regulatoren en kommando til ventilen om å åpne seg ytterligere helt til luften ikke lenger kan fjerne mer energi fra varmeveksleren. Det fører til en lavere enn forventet temperatur på returvannet. Når vannet strømmer for raskt for luftstrømmen, vil det vanligvis føre til lav delta-T. Det er ikke bare denne enheten som påvirkes av dette. Sentralanleggets kapasitet reduseres også. Overløpet er et vesentlig forbrukspunkt for pumpene, nå som væsken strømmer i en hastighet på 0.14 l/s (0.037 GPM).Fan Coil Unit at Design Operation    Fan Coil Unit with valve overflowing
Vi har den samme fan coil-enheten, som går som forventet. Beregnet vannmengde stilles til 0.11 l/s +/- 10 % [0.029 GPM], og luften som strømmer inn er 23 °C [73 °F]. Selv om trykket øker fra 2 bar til 3 bar, vil væskemengden nesten ikke øke. Væskemengden er mer nøyaktig, og det gjør at anlegget sparer en del energi, men en elektronisk ventil vil likevel gi enda større nøyaktighet. Det at brukerne av bygget justerer viftehastigheten manuelt vil fremdeles påvirke den optimale varmeoverføringen. Resultatet er lav delta-T og dårlige vilkår uten veksler.

Fan Coil Unit at Design Operation

Vi har den samme fan coil-enheten, som går som forventet. Beregnet vannmengde stilles til 0.11 l/s [0.029 GPM], og luften som strømmer inn, er 23 °C [73 °F]. Det skjer en trykkøkning i systemet som følge av endringer foretatt andre steder. Den elektroniske mengdemåleren i Energy Valve registrerer økningen i væskemengden før romsensoren registrerer at romtemperaturen øker. Ventilen lukker seg litt for å unngå at metningssonen nås.

Fan coil-enheten har blitt skrudd ned til lav viftehastighet igjen. Når romtemperaturen stiger, gir regulatoren en kommando til ventilen om å åpne seg ytterligere. Det kunne ha ført til at luften ikke lenger er i stand til å fjerne mer energi fra varmeveksleren. Energiventilens innebygde Delta-T Manager gjenkjenner at temperaturdifferansen synker, og overstyrer reguleringssignalet. Dermed vil ikke ventilen åpne seg ytterligere, og problemet med overløp elimineres.

Energiventilen måler væskemengden kontinuerlig og vurderer om den må kompenseres eller ikke, avhengig av inndata fra reguleringssignalet samt Delta-T Managers setpunkt. Delta-T Manager har redusert vannets hastighet for å sikre at varmeoverføringen er optimalt tilpasset luftvolumet som er stilt inn av brukeren. Det sparer pumpeenergi og optimaliserer systemet permanent.Fan Coil Unit without water overflow
Dagens EC/DC-vifter er enkle å styre, og fan coil-enheter med variabel luftmengde er en av de mest energieffektive metodene for luftbehandling i et rom. Men styring av viftehastigheten i forhold til ventilposisjonen er en kilde til diskusjon. Energiventilen gir en helt lineær respons når den konfigureres for effektregulering. Det betyr at viftehastigheten kan knyttes direkte til vifteytelsen, noe som vesentlig forenkler styringen av prosessen.

Fan Coil Unit with delta T-optimised valve flow

Suksesshistorie: Femstjerners energieffektivitet i Marriott-hotellet Al Jaddaf i Dubai

Hotellkjeden Mariott åpnet 15. januar 2014 et hotell i Dubai i De forente arabiske emirater.
Med det fremragende designet og den perfekte beliggenheten i Al Jaddaf, kan det femstjernes hotellet by på tallrike gjennomtenkte bekvemmeligheter.

Disse inkluderer helautomatiske luksusrom og suiter som innbyr til avslapping, med luksusseng, marmorbad, rask internettilgang og flatskjerm-TV, og en fantastisk utsikt over Dubais skyline. Hotellet har 352 luksus-hotellrom og 128 hotelleiligheter.

Belimo-produktene kunne implementeres effektivt og sikre et bærekraftig og vedlikeholdsfritt system.