Artikler i mappen Nedlastinger

Mappen Nedlastinger er tom
Artikler i mappen Nedlastinger

!

Platevarmeveksler

Hva er en platevarmeveksler?

Platevarmevekslere brukes ofte til å separate primære og sekundære kretser i HVAC-systemer. Disse kretsene kan ha forskjellige betingelser for medium eller statisk trykk. Væskemengde kan være direktestrøm eller motstrøm.

Varmevekslere tas i bruk i stor skala i høye bygninger for å redusere gravitasjonstrykk som skapes av store vannsøyler. Platevarmevekslere er også svært vanlige i fjernvarme- og kjølesystemer. Eller i belastningskretser for å varme opp varmt drikkevann med en kjele.Bestill den nye Belimo Energy Valve™ nå

Finn ut hvordan Energiventilen forbedrer platevarmeveksleren

Energy ValveVanlige problemer i bygninger og grunner til å velge Belimo Energy Valve™

Noen ganger går væskemengden gjennom varmevekslerne i feil retning. Det fører til redusert varmeoverføringskapasitet.

Heat Exchanger: Cooling transfer with direct flow    Heat Exchanger: ∆ϑm average temperature difference direct flow
De to bildene under viser to mulige væskemengdeinstallasjoner. Oppsettet med motstrømning har en mye bedre varmeoverføring. Det gir høyere delta-T og dermed høyere energieffektivitet å koble strømningsretningene. Energy Valve følger med på om væskemengden går i feil retning. Hvis den oppdager at strømningsretningen er feil, sender den en alarm til driftskontrollsystemet. Dette kan oppdages under igangkjøringen.

Heat Exchanger: Cooling transfer station contraflow    Heat Exchanger: ∆ϑm average temperature difference contraflow


Et vanlig oppsett for en platevarmeveksler omfatter en energimåler og en vanlig balanseringsventil, som styrer maksimum væskemengde gjennom varmeveksleren. Men trykksvingninger på primærsiden fører til overløp i varmeveksleren, noe som forårsaker lav delta-T syndrom og nedsatt varmevekslingsytelse.

Heat Exchanger: Typical design flow (cooling application)    Heat Exchanger: ∆ϑm average temperature difference with design flow

Heat Exchanger: Overflow caused by pressure fluctuations    Heat Exchanger: ∆ϑm average temperature difference with overflow
Problemet med trykksvingninger i systemet kan løses ved å skifte ut den tradisjonelle balanserings- og reguleringsventilen med en trykkuavhengig ventil. Dette er et skritt i riktig retning, men det krever fremdeles bruk av flere enheter, blant annet en separat termisk energimåler.

Heat Exchanger: Dynamic balancing
Én eneste Energiventil kan balansere systemet dynamisk, overvåke energiforbruket med tanke på fakturering samt registrere oppnådd temperaturdifferanse. Dette reduserer mengden av utstyr som må installeres, og forenkler installasjonen.

Dynamic balancing with delta T monitoring


Begroing på én eller begge sider av kretsen er et vanlig problem ved de fleste varmevekslere. Små mengder begroing på én side kan vesentlig påvirke den termiske energioverføringen og kraftig redusere temperaturdifferanse.
Den tiden som Delta-T Manager er aktiv, sier noe om mengden begroing. Hvis Delta-T Manager forblir aktiv i lengre perioder etter en tid, må varmeveksleren rengjøres eller erstattes.

Suksesshistorie: Tennessee State Office Building

Citizens Plaza står i hjertet av midtbyen i Nashville. Kontorbygningen i klasse A, med 25.500 kvadratmeter og 15 etasjer, ble bygd i 1984 og huser flere av staten Tennessees offentlige kontorer. En vanlig arbeidsdag oppholder det seg fra 800 til 1200 personer i bygningen. "Ved Citizen Plaza opplevde vi høye gebyrer for termisk ineffektivitet fra Metro Nashville Districts energisystem på grunn av lav temperaturdifferanse og overpumping", sa Chad Lovell, drifts- og sikkerhetsspesialislt hos JLL. Etter at 15 Belimo Energiventiler ble tatt i bruk i Citizens Plaza, er den gjennomsnittlige væskemengden gjennom bygningen ved fullt belegg, redusert med over 200 GPM [12,6 l/s] sammenlignet med foregående år da de originale seteventilene fremdeles var i bruk. Resultatet av retrofit-prosjektet var at Belimos Energiventiler var i stand til å redusere pumpingen av kjølevann med 49 %, som tilsvarer ca. $ 23.000 i årlige besparelser.