Artikler i mappen Nedlastinger

Mappen Nedlastinger er tom
Artikler i mappen Nedlastinger

!

Torørsveksling

Hva er torørsveksling?

Systemer for torørsveksling brukes typisk der det er for dyrt å kjøre to rørledningssett for hver forbruker eller der det forventes at enhetene skal brukes til oppvarming et lavt antall dager. Med ett rørsett kan enheten kun varme eller kjøle.

Ordinært forventes det at rommet har en form for reserveoppvarming (typisk elektriske elementer) som kan brukes når systemet kjøler, og kun når noen få soner krever oppvarming.

Systemer for torørsveksling er nyttige for:

  • fancoiler
  • kjølebafler
  • kjøletak
  • gulvvarme (for det meste i bolighus)

Skjematisk fremstilling

Bildet viser et komprimert oppsett med en enkelt terminalenhet. Men med en Energiventil heller enn standard reguleringsventiler kan designeren bruke rimeligere konstruksjoner med to-rørsystem og likevel oppnå samme komfort som i et firerørsystem. Energiventiler kan oppdateres med ulike setpunkter for mengde og temperaturdifferanse for kjøling og varme. Det sentrale driftskontrollsystemet kan få samme ventil til å fungere som to ulike ventiler.

Problem: Trykksvingninger påvirker mengder og komfort

Store vannkjølere har en dynamisk natur, med trykksvingninger som forårsakes av endringer av pumpehastighet og ventilposisjoner. Statisk balanserte systemer, som navnet antyder, kan ikke håndtere disse dynamiske endringene, og dermed svinger mengdene gjennom hver enhet etter trykkendringene.

Mulig løsning: Hydraulisk balansering

Funksjonen for dynamisk balansering til trykkuavhengige ventiler håndterer trykksvingninger i systemet og sørger for at mengden holdes på det angitte setpunktet.Bestill den nye Belimo Energy Valve™ nå

Finn ut hvordan Energiventilen forbedrer torørsvekselsystemet

Energy ValveVanlige problemer i systemer for torørsveksling og hvordan Belimo Energy Valve™ takler dem

Problem: Dårlig ytelse i varmemodus

Varmevekslere eller vekslere velges vanligvis ut fra kjølelast. Det betyr at hvis væskemediet bare veksles fra kald til varm, kan ikke den beregnede væskemengden brukes lenger. For eksempel er en delta-T ved kjøling typisk 7 K, mens en temp.differanse for varme vil være minst dobbelt så mye.


Løsning: Justerbare væskemengder for kjøle-/varmesesong

Væskemengdene kan fjernstyres, siden en intelligent ventil kan kommunisere med driftskontrollsystemet på et høyt nivå. Det gjør det mulig å endre den beregnede væskemengden slik at ventilen alltid styres med hensyn til optimal væskemengde.


Problem: Lav delta-T syndrom

Varmeveksleren utsettes ikke bare for endringer i vanntemperaturen. Den kan i henhold til den nye modusen også utsettes for endringer i luftvolumet. Det er flere variabler som fører til at varmevekslingen fluktuerer, noe som gjør det nesten umulig å fullstendig forutse riktig væskemengde over hele spekteret av tillatte væskemengder.Low delta T at a consumer (eg. two pipe fan coil)

Løsning: Energy Valve og bruk av Delta-T Manager

Delta-T Manager er integrert i Belimo Energy Valve™ og er en funksjon som måler temperaturfordelingen kontinuerlig, og sammenligner den med den systemdefinerte grenseverdien. Hvis den faller under grenseverdien, justerer Belimo Energy Valve™ væskemengden automatisk slik at kun den vannmengden som faktisk kreves, går gjennom varmeveksleren. Du kan enkelt oppdatere nødvendig temperaturdifferanse ved bruk av bus-grensesnittet, slik at du får full styring.The Delta T Manager of the EV assures minimal delta T

Fagtips

Energiventilen registrerer også energibruken til oppvarming og avkjøling for seg. Så heller enn å kjøpe to målere, én til oppvarming og én til avkjøling, trenger du nå kun én enhet!

Applikasjonseksempel

Bildet viser et eksempel på et vanlig oppsett med en væskemengde på 0.11 l/s [1.74 GPM] basert på nødvendig kjøleeffekt, angitt turtemperatur på 6 °C [43 °F] og returtemperatur på 12 °C [54 °F]. Væskemengden som kreves til oppvarming av rommet, er 0.05 l/s [0.79 GPM]. Men systemet er innstilt til å levere 0.11 l/s [1.74 GPM]. Dermed vil oppvarmingsytelsen være hovedsakelig på/av.

Dette fungerer til en viss grad, men lav delta-T under oppvarmingsfasen fører som regel til at dette oppsettet ikke er kompatibelt med kondenserende kjeler fordi returtemperaturene er for høye for kondensering. Varmeveksleren har fått den samme væskemengden på 0.11 l/s [1.74 GPM] under oppvarmingen. Vannet kan derfor ikke levere nok energi til luften, noe som gir høye returvanntemperaturer eller lavt delta-T, som vist på bilde 106.

Siden denne løsningen ikke omfatter noen trykkuavhengige ventiler, vil trykksvingninger i systemet fremdeles være et problem, noe som ofte er tilfellet for oppsett med ikke-trykkuavhengige ventiler. Det fører til ytterligere forverring av temperaturdifferansen.FCU in cooling condition    FCU in heating condition

FCU heating conditions and pressure increase
Driftskontrollsystemet kan bestemme hvilken dag det er og oppdatere Energy Valve med nødvendige væskemengder til varme eller kjøling for korresponderende temperaturdifferanse. Ved bruk av Energiventilen kan du stille inn begge de beregnede væskemengdene, og temperaturdifferansen kan fremdeles opprettholdes ved trykksvingninger. Nå som Energientilen oppdateres med væskemengde for varme og delta-T, veksler ventilen til 0.05 l/s [0.79 GPM] og sørger for en minimum temperaturdifferanse på 30 K. Dermed kan kondenserende kjeler tas i bruk i anlegget fordi returvanntemperaturene opprettholdes.FCU in cooling mode, using a pressure independent EV    FCU, with BMS corrected heating setpoint and required flow