Artikler i mappen Nedlastinger

Mappen Nedlastinger er tom
Artikler i mappen Nedlastinger

!

Inneluftkvalitet og helse

Innendørs luftkvalitet og dens påvirkning på helsen

Mennesker tilbringer omtrent nitti prosent av livene sine innendørs, og puster inn 12 000 liter luft hver dag. Derfor er det viktig å være klar over at innendørs luftkvalitet påvirker trivselen vår i stor grad, særlig i disse ekstraordinære tidene under koronaviruspandemien. Flyktige organiske forbindelser og deres påvirkning på mennesker har blitt grundig diskutert i forhold til "sick building syndrome", mens den rollen tørr luft spiller i å spre mikrober, inkludert virus, ofte blir glemt. Det kreves HVAC-systemer med høy ytelse og egnede befuktningsstrategier for å opprettholde en stabil og sunn innendørs luftkvalitet i bygninger.

Vær så snill godta preferanseinformasjonsfiler se denne videoen.

Hvordan påvirker luftfuktigheten spredningen av virus?

En måte virus kan spre seg på, er inni små vanndråper. Jo høyere luftfuktighet, desto større vanndråper, noe som setter en stopper for at viruset spres langt. Små dråper, derimot, svever gjennom store, åpne kontorlandskap, der viruset kan overleve i timesvis og smitte mange mennesker. I tillegg blir mange bakterier og virus mer virulente når de utsettes for tørr luft.

I tempererte klima kan fuktigheten i lufta synke til en relativ luftfuktighet på under førti prosent i de kalde månedene. Det optimale området for innendørs luftfuktighet er mellom 40 og 60 prosent. Da reduseres risikoen for overføring av sykdommer, og kroppen er bedre rustet til å reparere og beskytte seg selv.

Forbered deg på å bli begeistret over kraften som ligger i riktig befuktning, og finn ut hvilke trinn du kan ta for å bedre din egen helse, produktivitet og læring.

ASHRAE Tech Hour: Beboerhelse, energiytelse og luftfuktighet i bygninger

Presentert av dr. Stephanie Taylor, administrerende direktør for Taylor Healthcare Commissioning Inc.

ASHRAE Tech Hour deler de siste tekniske nyhetene, presentert av noen av de klokeste hodene ved ASHRAE. 

Dr. Taylor er uteksaminert fra Harvard Medical School (MD) og Norwich University (master i arkitektur). Hennes livslange engasjement for trivsel og beboerhelse fokuserer på fysiske omgivelser innendørs.

På hvilken måte påvirker flyktige organiske forbindelser menneskers helse?

Flyktige organiske forbindelser, heretter kalt VOC (volatile organic compounds), – som formaldehyd og benzen – oppstår fra mange forskjellige kilder, blant annet parfyme, maling, tepper, bygningsmaterialer og røyk. De bidrar vesentlig til "sick building syndrome" (man tror at tilstanden skyldes opphold i bygninger), og påvirker beboernes velvære. Selv lave konsentrasjoner av VOC kan føre til irritasjon av slimhinnene (øyne, nese og luftveier) samt hodepine, fatigue og kvalme. Høye konsentrasjoner av visse VOC'er kan dessuten føre til andre helseplager. For de fleste kjemiske forbindelser, setter lokale myndigheter maksimalverdier for VOC-konsentrasjoner på arbeidsplassen. Konsentrasjonen kan måles direkte og reguleres ved hjelp av egnet ventilasjon og luftrensing.

På hvilken måte kan sentrale luftbehandlingssystemer skape et sunnere inneklima?

Sentrale ventilasjonssystemer, heretter kalt AHU (air handling unit), og luftfordelingssystemer forsyner bygningens ulike soner med frisk, filtrert og behandlet luft, i stedet for å resirkulere den gamle luften inni rommet. Fordelen med denne metoden er at kvaliteten på tilført luft, alltid kan reguleres sentralt i en AHU. Temperatur- og luftfuktighetssensorer måler de termiske forholdene i tilluften kontinuerlig, og avvik registreres og korrigeres øyeblikkelig. Trykksensorer over filtrene vil tidlig oppdage behovet for filterbytte, og sørger dermed for at bare en minimal mengde støv kommer inn i bygningen. Alle sonene som forsynes drar nytte av høy komfort og sikkerhet.

I tillegg til sentral regulering av luftkvaliteten i aggregatet, kan de innendørs luftforholdene måles og reguleres individuelt i alle rom. Romsensorer, som kontinuerlig overvåker alle parametrene som omgir oss; som temperatur, luftfuktighet, CO2 og konsentrasjonen av VOC, er essensielle for vår helse og vår velvære. Økninger i konsentrasjonen av CO2 eller VOC, for eksempel på grunn av mange mennesker i rommet eller en kopimaskin som genererer ytterligere utslipp, detekteres umiddelbart. Da åpnes spjeldet i kanalen til rommet, og det respektive rommet forsynes med mer frisk luft. Komforten bringes straks opp på et sunt nivå igjen.

Du kan bare regulerere det du kan måle. Det samme gjelder innendørs luftkvalitet. Sensorer utgjør bare 0,08 % av den totale investeringen i HVAC-anlegg i bygninger. Utgiftene til pålitelige og nøyaktige sensorer veies raskt opp av forbedret helse og produktivitet for de som oppholder seg i bygningen.

I tillegg er riktig igangkjøring og vedlikehold viktige tiltak for å sikre langvarig, stabil og nøyaktig måling og regulering.

Pålitelighet danner grunnlaget

Pålitelige sensorer av høy kvalitet danner grunnlaget for et HVAC-system som gir et sunt, produktivt og komfortabelt miljø. Mange sensorer på markedet drifter over tid. Belimos luftfuktighetssensorer med kapasitiv polymerføler (polymer capacitive sensing element) påvirkes ikke av høy luftfuktighet eller kontaminerende stoffer. De har en nøyaktighet på 2 % som standard, og drifter bare < ±0,25 % på lang sikt. Høy nøyaktighet og langvarig stabilitet er en forutsetning for å sikre optimale luftkvalitetsnivåer.

Belimo leverer en komplett serie med sensorer. De nye romsensorene fra Belimo sørger for en brukervennlig opplevelse, med enkel installasjon og tidløs design. I tillegg muliggjør Belimo Assistant-app'en rask igangkjøring og diagnostikk på en enkel måte, via smarttelefonen.

Du finner mer informasjon om sensorene våre på det regionale nettstedet:

Vær så snill godta preferanseinformasjonsfiler se denne videoen.

Grunnleggende krav til HVAC-systemer for god kvalitet på inneluften

Mennesker tilbringer omtrent nitti prosent av livene sine innendørs, og puster inn 12 000 liter luft hver dag. Derfor er det viktig å være klar over at inneluftkvaliteten påvirker trivselen vår i stor grad. Belimo deler sin kunnskap om effekten av innendørs luftfuktighet, VOC og sentrale luftbehandlingssystemer og fremlegger verdifulle forslag for din helse.

Belimo intervjuet rådgivende ingeniører og eksperter i ventilasjonsbransjen verden over for å identifisere hvilke prioriteringer som gjelder for å skape et godt inneluftmiljø i bygninger. Prosessen førte frem til sju essensielle faktorer for å sikre sunn inneluft i forretningsbygg.

Lær mer om:

En studie om påvirkningen av luftkvalitet i skoler

Plattformen MeineRaumluft.ch gikk sammen med lærerforbundet og lungeforeningen i Zürich (hhv. Züricher Lehrerverband og Organisation Lunge Zürich) om å undersøke hvordan luftkvaliteten påvirker elever og lærere. I november 2016 installerte MeineRaumluft.ch måleutstyr i over 250 klasserom.

Les studien og oppdag hvordan bare det å installere disse måleapparatene endret skolens luftevaner:

Regulert luftbehandling i isolerte rom

Overføringen av patogener kan forhindres ved isolering eller fysisk separering av én eller flere personer fra andre deler av samfunnet. I sykehus opprettes det spesielle isolerte rom eller hele isolater for å beskytte folk og omgivelsene deres mot pasienter med smittsomme sykdommer eller pasienter med dårlig immunsystem fra smittsomme patogener.

Isolatrom driftes med et negativ eller positiv romtrykk i forhold til omgivelsene. Nødvendig trykkforskjell genereres av forskjellen mellom tilluft og avtrekk. Den nye, modulære oppbygningen av produktutvalget VAV Universal Controller (nå med integrert ∆p-sensor) gjør det enkelt å lage en perfekt kombinasjon av volumstrøm og romtrykkregulering som er nøyaktig tilpaset til den aktuelle sonen.