Artikler i mappen Nedlastinger

Mappen Nedlastinger er tom
Artikler i mappen Nedlastinger

!

Aktivering av termisk energimåler

Den termiske energimåleren oppfyller kravene i EN 1434 og har typegodkjenning iht. det europeiske måleinstrumentdirektivet MID 2014/32/EU (MI-004).

Belimos termiske energimåler er utformet som en flerfunksjonsenhet, dvs. at den kan brukes som varmemåler, kuldemåler eller varme/kulde-måler. Den kan også installeres enten i returen eller i forsyningen for systemet. Applikasjons- og installasjonsposisjonen velges under igangkjøring, i det som er kjent som aktivering ved hjelp av en smarttelefon og Belimo Assistant-appen.
Den autoriserte spesialisten som gjennomfører aktiveringen av den termiske energimåleren må ha en Belimo Cloud-konto med tilleggsautorisasjon. Dette kan skaffes ved hjelp av en online opplæringsmodul.
Aktivering av den termiske energimåleren utføres kun én gang og kan ikke angres, derfor er det viktig å være oppmerksom og fokusert under aktiveringen. Hvis aktiveringen er feil, vil enheten måle feil og må fjernes og erstattes på brukerens egen kostnad.

 

Hvis du vil bli autorisert for aktivering av termiske energimålere, følger du disse fire trinnene:

1. Bruksanvisning

Les bruksanvisningen for den termiske energimåleren nøye.

2. Belimo Cloud-konto

Opprett en Belimo Cloud-konto.

3. Opplæringsmodul

Fullfør online-opplæringsmodulen og bestå testen for aktivering av målere.

4. Autorisering

Etter at opplæringsmodulen er fullført og bestått, vil Belimo gi deg autorisasjon for Belimo Cloud-kontoen, som kvalifiserer deg for aktivering av termiske energimålere.
Du vil bli informert om at du har fått tildelt autorisasjon.