Artikler i mappen Nedlastinger

Mappen Nedlastinger er tom
Artikler i mappen Nedlastinger

!

Mer ytelse, mer verdi – mer sikkerhet.

Brann utgjør den største potensielle faren for mennesker og materielle eiendeler i bygninger. Effektiv brannbeskyttelse redder liv i farlige situasjoner, bidrar til å redusere skade på eiendom til et minimum og sikrer kontinuerlig drift for bedrifter. Den beste beskyttelsen mot spredning av ild og røyk via kanaler, gis av inndeling ved bruk av motoriserte brannspjeld. Nettverkskobling av spjeldene muliggjør regelmessige driftskontroller, øker systemets transparens og respons og bidrar dermed til økt sikkerhet.

Sikkerhet uten sidestykke

Maksimum sikkerhet ved nettverkskobling av motoriserte brannspjeld

Tradisjonelt eller digitalt nettverkstilkoblede brannspjeld kan aktiveres raskt og målrettet ved brann. Tidlig lukking og pålitelig holding av brannspjeldene i sikkerhetsposisjon sikrer maksimum sikkerhet i bygningen ved å, på en effektiv måte, forhindre spredning av ild og røyk via ventilasjonskanalene.

Produktutvalg

Regulering via SBS-Control-enheter

Enhet for kommunikasjon og strømforsyning BKN230-24

 • Desentralisert strømforsyningsenhet for 24 V brannspjeldaktuatorer
 • Lokal strømforsyning AC 230 V
 • Integrert LED-statusdisplay
 • Tilkobling for en røykdetektorkontakt og/eller en termoelektrisk utløser

 

Kommunikasjons- og styreenhet BKS24-9A

 • Styrer og overvåker opp til ni brannspjeld
 • LED-statusvisning som indikerer driftstilstander og feilmeldinger
 • Driftskontroll av brannspjeldaktuatorer
 • Potensialfrie hjelpekontakter for integrering i systemet
 • Soneregulering og sentraliserte alarmer

Modbus RTU og BACnet MS/TP

Enhet for kommunikasjon og strømforsyning BKN230-24-MOD

 • Modbus-grensesnitt RTU
 • BACnet-grensesnitt MS/TP
 • Baud rate opp til 76.800 Bd
 • Rekkeklemmen kan endres
 • Konfigurering via DIP-bryter
 • Modbus-veksling, BACnet med DIL-bryter

Tilkobling til forskjellige protokoller via MP-Bus og DDC-regulator

Enhet for kommunikasjon og strømforsyning BKN230-24-C-MP

 • Grensesnitt til MP-Bus
 • Desentralisert strømforsyningsenhet for 24 V brannspjeldaktuatorer
 • Lokal strømforsyning AC 230 V
 • Integrert LED-statusdisplay
 • Tilkobling for en røykdetektorkontakt og/eller en termoelektrisk utløser

 

DDC-regulator med MP-grensesnitt

Belimo gir MP-spesifikasjonene til alle som produserer DDC-regulatorer. De kan benytte disse spesifikasjonene til å implementere et tilsvarende maskin-/programvare-MP-grensesnitt i enhetene sine.

 • Kundefordeler
Kundefordeler

Rådgivende ingeniør

Prosjektering av HVAC-systemer er din kjernekompetanse. Du er hele tiden på utkikk etter nye, innovative og moderne løsninger. Du jobber med de mest moderne metodene og bruker data fra leverandører/produsenter i prosjekteringen. Som kunde av Belimo drar du nytte av en rekke fordeler:

 • Moderne løsninger
 • Innovativ og fremtidsrettet teknologi
 • Mange ulike integrasjonsmuligheter i systemer på høyere nivå
 • Fullstendig og lett tilgjengelig dokumentasjon
 • Individuell produkt- og applikasjonsrådgivning
 • Reduserte planleggingskostnader

Systemintegratorer

Din oppgave er å konstruere driftskontrollsystemer og integrere feltutstyr på en optimal måte. Målet ditt er å redusere kompleksiteten og sikre transparens for kontinuerlig forbedring av bygningsteknologien. Som kunde av Belimo drar du nytte av en rekke fordeler:

 • Varierte integrasjonsmuligheter og høy systemkompatibilitet
 • Rask og enkel igangkjøring
 • Lav risiko for feil under igangkjøring
 • Fullstendig og lett tilgjengelig dokumentasjon
 • Serviceorientert og kundevennlig organisasjon som står til din disposisjon for å finne kompetente løsninger

Installatører/anleggsingeniører

Din virksomhet er installasjon av HVAC-bygningsteknologi. For å kunne utføre arbeidet ditt trenger du de rette produktene til rett tid på stedet. Enkel montering og teknisk support er nødvendig for å overholde en stram tidsplan. Som kunde av Belimo drar du nytte av en rekke fordeler:

 • Korte leveringstider
 • Komplette løsninger fra en leverandør
 • Rask og enkel installasjon
 • Omfattende support gjennom hele produktets levetid
 • Fullstendig og lett tilgjengelig dokumentasjon
 • 5 års garanti
 • Varierte integrasjonsmuligheter og høy systemkompatibilitet

Bygningseiere

Forbedring av komfort og energiforbruk samt enkel utvidelse og oppgradering av bygget er en konstant utfordring. Optimalisering av HVAC-systemet med minst mulig ressursbruk og lave kostnader er ditt hovedfokus. Som kunde av Belimo drar du nytte av en rekke fordeler:

 • Høyeste nivå av sikkerhet for mennesker og materielle eiendeler i branntilfeller
 • Minimale drifts- og vedlikeholdskostnader
 • Moderne løsninger
 • Lettvint og regelmessig driftskontroll
 • Høy pålitelighet og investeringssikkerhet
 • Innovativ og fremtidsrettet teknologi

Ansvarlige for teknisk drift og vedlikehold

Administrasjon, styring og drift av bygninger med sikkerhetsrelatert teknisk utstyr, hører til dine daglige oppgaver. Du ser etter løsninger for å garantere sikkerheten ved brann og for å optimalisere drift av anlegget uten å sette sikkerheten i fare. Du verdsetter enkle og transparente systemer, rask levering av reservedeler og tilgjengelig support når det trengs. Som kunde av Belimo drar du nytte av en rekke fordeler:

 • Høyeste nivå av sikkerhet for mennesker og materielle eiendeler ved brann
 • Minimale drifts- og vedlikeholdskostnader
 • Svært robust konstruksjon og lang levetid
 • Lettvint og regelmessig driftskontroll
 • Moderne løsninger