Artikler i mappen Nedlastinger

Mappen Nedlastinger er tom
Artikler i mappen Nedlastinger

!

Effektivt røykavtrekk, mer sikkerhet.

Røykstyringssystemer med motoriserte røykavtrekksspjeld redder liv. 

Ved bruk av tradisjonelle eller digitale styringer kan røykavtrekksspjeld bringes til definert sikkerhetsposisjon ved brann, og dette sikrer effektivt røykavtrekk på rømnings- og redningsveier.

Sikkerhet uten sidestykke

Høyt sikkerhetsnivå med nettverkskoblede og motoriserte brannspjeld

Røykstyringssystemer med motorisert røykavtrekksspjeld redder liv ved brann og gir mange fordeler:

 • Rømnings- og redningsveier forblir områder med lite røyk.
 • Overslaget forsinkes eller forhindres.
 • Brannbekjempelse og redningsarbeid blir betydelig lettere.
 • Bygningsstrukturen og materielle eiendeler beskyttes.

Produktutvalg

Styring med utstyr for regulering og overvåkning SBSE-Control

BKNE230-24/Enhet for kommunikasjon og strømforsyning

 • Desentralisert strømforsyningsenhet for 24 V-aktuatorer for røykavtrekksspjeld.
  med plugg
 • Lokal strømforsyning AC 230 V.
 • Overfører spjeldposisjonen
 • Mottar reguleringskommandoen
 • Integrert LED-statusdisplay

 

BKSE24-6/Kommunikasjon- og styreenhet

 • Styrer og overvåker opp til 6 røykavtrekksspjeld
 • LED-statusvisning som indikerer driftstilstander og feilmeldinger
 • Funksjonstest av røykavtrekksspjeldene
 • Potensialfrie hjelpekontakter for integrering i systemet
 • Soneregulering, sentraliserte alarmer
 • Kundefordeler
Kundefordeler

Planlegger / rådgivende ingeniør

Planlegging av røykavtrekksystemer er din kjernekompetanse. Du er hele tiden på utkikk etter enkle og robuste løsninger. Du jobber med de mest moderne metodene og bruker data fra leverandører/produsenter i prosjekteringen. Som kunde av Belimo drar du nytte av en rekke fordeler:

 • Utprøvde, robuste løsninger for røykavtrekk
 • Mange ulike integreringsmuligheter i systemer på høyere nivå
 • Fullstendig og lett tilgjengelig dokumentasjon
 • Individuell produkt- og applikasjonsrådgivning
 • Reduserte planleggingskostnader
 • Enkel installasjon og igangkjøring
 • Det trengs ingen programmeringskunnskap
   

Systemintegratorer / elektrikere

Din oppgave er å konstruere driftskontrollsystemer og integrere feltutstyr på en optimal måte. Målet ditt er å redusere kompleksiteten og sikre transparens for kontinuerlig forbedring av bygningsteknologien. Som kunde av Belimo drar du nytte av en rekke fordeler:

 • Rask og enkel igangkjøring
 • Lav risiko for feil under igangkjøring
 • Fullstendig og lett tilgjengelig dokumentasjon
 • Serviceorientert og kundevennlig organisasjon som står til din disposisjon for å finne kompetente løsninger

Installatører/anleggsingeniør

Din virksomhet er installasjon av bygningsteknologi for oppvarming, ventilasjon og luftbehandling. For å kunne utføre ditt arbeid trenger du de rette produktene på rett tid på stedet. Enkel montering og teknisk support er nødvendig for å overholde en stram tidsplan. Som kunde av Belimo drar du nytte av en rekke fordeler:

 • Rask og enkel installasjon
 • Fullstendig og lett tilgjengelig dokumentasjon
 • Komplette løsninger fra en leverandør
 • Korte leveringstider
 • Omfattende support gjennom hele produktets levetid
 • 5 års garanti

Bygningseiere

Bygningssikkerhet er en konstant utfordring for deg. Din høyeste prioritet er optimering av dine sikkerhetsrelaterte systemer og samsvar med gjeldende standarder og direktiver. Som kunde av Belimo drar du nytte av en rekke fordeler:

 • Høyeste nivå av sikkerhet for mennesker og materielle eiendeler ved brann
 • Minimale drifts- og vedlikeholdskostnader
 • Lettvint og regelmessig driftskontroll
 • Høy pålitelighet og investeringssikkerhet
 • Innovativ og fremtidsrettet teknologi
 • Utprøvde, robuste løsninger for røykavtrekk

Ansvarlige for teknisk drift og vedlikehold

Administrasjon, styring og drift av bygninger med sikkerhetsrelatert teknisk utstyr, hører til dine daglige oppgaver. Du ser etter løsninger for å garantere sikkerheten ved brann og for å optimalisere drift av anlegget uten å sette sikkerheten i fare. Du verdsetter enkle og transparente systemer, rask levering av reservedeler og tilgjengelig support når det trengs. Som kunde av Belimo drar du nytte av en rekke fordeler:

 • Høyeste nivå av sikkerhet for mennesker og materielle eiendeler ved brann
 • Minimale drifts- og vedlikeholdskostnader
 • Svært robust konstruksjon og lang levetid
 • Lettvint og regelmessig driftskontroll