Artikler i mappen Nedlastinger

Mappen Nedlastinger er tom
Artikler i mappen Nedlastinger

!

Ventilasjonsaggregater
(AHU-er)

Applikasjoner: Ventilasjonsaggregater (AHU-er)

Utmerket innendørs luftkvalitet er forutsetningen for vår daglige velvære og helse.

Ventilasjonsaggregatet er midtpunktet i mekanisk ventilasjon. Det utfører vesentlige funksjoner, som

 • å sørge for riktig mengde frisk uteluft
 • filtrering av skadelige stoffer og partikler fra uteluften
 • behandling av tilluften når det gjelder temperatur og luftfuktighet

 

For å oppnå klimamålene satt av EU-kommisjonen når det gjelder reduksjon av karbonutslipp (European Green Deal), kreves det også energieffektive løsninger i tekniske bygningsinstallasjoner. Effektiv drift av ventilasjonsaggregater bidrar i stor grad til disse målene.

Lær mer om hvorfor ventilasjonsaggregater er den energieffektive ryggraden i vår komfort og helse:
 

Vær så snill godta preferanseinformasjonsfiler se denne videoen.

Helse, komfort og energieffektivitet

Ventilasjonsaggregater (AHU-er)

Følgende dokumentasjon er dedikert til bruken av ventilasjonsaggregater og tar sikte på å forklare den på en enkel og helhetlig måte og dermed formidle applikasjonskunnskap. I denne dokumentasjonen blir ventilasjonsaggregatets konstruksjon og funksjon forklart, og fordelene og ulempene med ulike designstrategier blir diskutert. Det refereres spesielt til bruk og arrangement av feltutstyr.

 

Innholdsfortegnelse

 1. Innledning
   
 2. Grunnleggende om luftbehandling
  → Komfort og helse
  → Luftbehandlingsprosesser
   
 3. Ventilasjonsaggregater og komponenter
  → Systemtyper og strukturelle former
  → Komponenter
   
 4. Bygningsautomasjon
  → Nivåene i et bygningsautomasjonssystem
  → Bygningsautomasjon med fokus på ventilasjonsaggregater
   
 5. Regulering av ventilasjonsaggregater
  → Oversikt over reguleringsutstyr og funksjonalitet
  → Styring og regulering av et ventilasjonsaggregat

 

NedlastingslenkerEksempel fra kapittel 5 om styring av ventilasjonsaggregater
 

Bruksområder

Kravene til et ventilasjonsaggregat avhenger av applikasjonen det skal benyttes i. Følgende anvendelser og deres egenskaper kan skilles fra hverandre (ikke uttømmende):