Artikler i mappen Nedlastinger

Mappen Nedlastinger er tom
Artikler i mappen Nedlastinger

!

Termiske energimålere (TEM)

Belimos termiske energimålere møter kravene i EN1434 og har typegodkjenning i hht MID 2014/32/EU Typer uten godkjenning er utstyrt med glycol-kompensasjon, og måler energien selv om det er glycol i vannet.