Items in your download folder

Download folder is empty
item(s) in download folder

!

PIĄTE WEZWANIE DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI

Zarząd Spółki Belimo Siłowniki S.A. z siedzibą w Warszawie (nr KRS: 0000023670) w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1798 z późn. zm.), wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji.

Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki, tj. ul. Jutrzenki 98, 02-230 Warszawa, w dniach roboczych od poniedziałku do piątku, w godzinach 9:00–17:00.

 

CZWARTE WEZWANIE DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI

Zarząd Spółki Belimo Siłowniki S.A. z siedzibą w Warszawie (nr KRS 0000023670) w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1798 z późn. zm.), wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji.

Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki, tj. ul. Jutrzenki 98, 02-230 Warszawa, w dniach roboczych, od poniedziałku do piątku, w godzinach 900-1700.

Wezwanie zostało również opublikowane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 5/2021 (6150) pod pozycją 1630.

 

TRZECIE WEZWANIE
DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI
Zarząd Spółki Belimo Siłowniki S.A. z siedzibą w Warszawie
(nr KRS 0000023670) w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych
oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1798 z późn. zm.),
wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji.
Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki,
tj. ul. Jutrzenki 98, 02-230 Warszawa, w dniach roboczych od
poniedziałku do piątku, w godzinach 900-1700.

 

DRUGIE WEZWANIE DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI

Zarząd Spółki Belimo Siłowniki S.A. z siedzibą w Warszawie (nr KRS 0000023670) w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1798 z późn. zm.), wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji.
Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki, tj. ul. Jutrzenki 98, 02-230 Warszawa, w dniach roboczych, od poniedziałku do piątku, w godzinach 900-1700.

Wezwanie zostało również opublikowane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 210/2020 (6100) pod pozycją 57974


PIERWSZE WEZWANIE DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI Zarząd Spółki Belimo Siłowniki S.A. z siedzibą w Warszawie (nr KRS 0000023670) w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1798 z późn. zm.), wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji. Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki, tj. ul. Jutrzenki 98, 02-230 Warszawa, w dniach roboczych, od poniedziałku do piątku, w godzinach 800-1600.

Wezwanie zostało również opublikowane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 188/2020 (6078) z dnia 25 września 2020 r. pod pozycją 49306

BELIMO Siłowniki S.A.
ul. Jutrzenki 98
02-230 Warszawa

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY
Numer KRS: 0000023670
SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE,
XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
NIP: 5252214950

Wysokość kapitału zakładowego 500 000,00 ZŁ

"W dniu 26 lutego 2020 r. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS dokonał zmiany wpisu w rejestrze przedsiębiorców KRS w zakresie danych podstawowych spółki BELIMO Siłowniki S.A. z siedzibą w Warszawie, ujawniając e-mail spółki: INFO@BELIMO.PL oraz adres strony internetowej: WWW.BELIMO.PL".