Twoja przeglądarka jest nieaktualna!

Zaktualizuj swoją przeglądarkę, aby poprawnie wyświetlać tę stronę. Zaktualizuj przeglądarkę

×

Artykuły w Twoim folderze pobierania

Folder pobierania jest pusty
artykuły w Twoim folderze pobierania

!

7 podstawowych zasad zapewniania zdrowego powietrza w pomieszczeniach

Przeciętnie 90% czasu spędzamy w zamkniętych pomieszczeniach a dorosła osoba potrzebuje do oddychania około 12 000 litrów powietrza dziennie. Przyjmujemy też, że powietrze w budynkach jest czyste i bezpieczne dla naszego zdrowia. Z tego powodu zaskakuje fakt, że tylko niewielu użytkowników i operatorów budynków posiada wiedzę o rzeczywistej jakości powietrza w swoich obiektach. Istotne parametry, takie jak wilgotność powietrza, stężenie CO2, czy stężenie LZO są rzadko mierzone, a jeszcze rzadziej wyświetlane.

Aby dowiedzieć się, jakie kwestie są najważniejsze dla zapewnienia zdrowego powietrza w pomieszczeniach, firma Belimo przeprowadziła rozmowy z projektantami i ekspertami z branży wentylacyjnej na całym świecie. Na podstawie zebranych informacji określono 7 zagadnień istotnych dla zagwarantowania zdrowego powietrza w budynkach niemieszkalnych.

1. Pomiar komfortu i jakości powietrza w pomieszczeniach, wyświetlanie i monitorowanie mierzonych wartości. 
2. Dokładna regulacja strumienia powietrza dostarczanego do strefy i sterowanie usuwaniem zanieczyszczonego powietrza.
3. Dobre rozprowadzanie powietrza i profil strumienia powietrza.
4. Utrzymywanie odpowiednich różnic ciśnień w budynku i pomieszczeniach.
5. Utrzymywanie prawidłowej temperatury i wilgotności.
6. Skuteczne filtrowanie.
7. Odpowiednia ilość powietrza zewnętrznego.

1. Pomiar jakości powietrza w pomieszczeniach, wyświetlanie i monitorowanie mierzonych wartości

W idealnym przypadku wilgotność powietrza, stężenie CO2 oraz stężenie LZO są mierzone przy użyciu czujników do monitorowania jakości powietrza. Wynika to z faktu, że regulować można tylko mierzone wartości. Obecnie minimalnym standardem kontrolowania jakości powietrza w pomieszczeniach powinno być zarówno wykonywanie pomiaru, jak i wyświetlanie mierzonych wartości.

Wilgotność powietrza
Wilgotność względna w pomieszczeniach powinna wynosić od 40 do 60%. Istotne jest, aby wilgotność względna w pomieszczeniach była utrzymywana na poziomie od 40 do 60%. Jeśli jest zbyt sucho, kropelki wydzielin pochodzące od zakażonej osoby, mówiącej lub kichającej, łatwo wyparowują, a zawarty w nich wirus przemieszcza się dalej w pomieszczeniu w postaci lekkiego aerozolu. Jeśli wilgotność jest wyższa, kropelki nie wyparowują tak szybko i spadają na ziemię, nie docierając do innych osób. Ponadto nadmiernie suche powietrze prowadzi do wysuszenia błon śluzowych i osłabienia układu odpornościowego, a tym samym zwiększa ryzyko infekcji bakteryjnych i wirusowych.

CO2
Stężenie CO2 przekraczające 1000 ppm (części na milion) pogarsza zdolność koncentracji uwagi, natomiast stężenie powyżej 2000 ppm może prowadzić do większych problemów z koncentracją, powodować uczucie zmęczenia, a nawet ból głowy. Ponadto, stężenie CO2 w powietrzu w pomieszczeniach jest znakomitym wskaźnikiem ewentualnego skażenia biologicznego, np. wirusem COVID-19. Można przyjąć, że duże stężenie CO2 spowodowane obecnością wielu osób i małą wymianą powietrza oznacza wysoki poziom zagrożenia zakaźnymi aerozolami.

LZO
Lotne związki organiczne (LZO) to substancje chemiczne pochodzące z wielu różnych źródeł, takich jak perfumy, farby, drukarki, dywany, materiały budowlane czy dym.
Nawet małe stężenie LZO skutkuje podrażnieniem błon śluzowych (oczu, nosa i dróg oddechowych), a także bólem głowy, uczuciem zmęczenia i nudnościami.

W celu wdrożenia stosownych działań, takich jak wentylowanie, oczyszczanie lub nawilżanie powietrza, pomiary tych wielkości muszą być wykonywane przy użyciu odpowiednich czujników.

2. Nawiewanie i wywiewanie odpowiedniej ilości powietrza w poszczególnych strefach

Centrale wentylacyjne przeważnie dostarczają powietrze nawiewane do kilku stref w budynku. Ważne jest, aby do każdego pomieszczenia była nawiewana dokładnie taka ilość świeżego powietrza, jaka jest potrzebna. Gdy zwiększa się liczba osób w pomieszczeniu, np. w dużej sali konferencyjnej, oczekujemy odpowiednio zwiększonego nawiewu powietrza. Analogicznie z pomieszczenia musi być też usuwane zanieczyszczone powietrze. W tym celu powietrze musi być nawiewane do poszczególnych stref i pomieszczeń indywidualnie, poprzez instalację ze zmiennym przepływem objętościowym (VAV). Na przykład gdy czujnik pomieszczeniowy wykryje zbyt duże stężenie CO2, następuje otwarcie aparatów VAV i do pomieszczenia jest nawiewane dodatkowe świeże powietrze.

3. Optymalne rozprowadzanie powietrza w pomieszczeniu

O higienie powietrza w pomieszczeniu decydują: nawiewanie powietrza, przepływ powietrza przez pomieszczenie oraz wywiewanie powietrza. W idealnej sytuacji świeże powietrze jest nawiewane z dołu, przepływa przy ludziach, a następnie jest wywiewane bezpośrednio z pomieszczenia. Trzeba zagwarantować, aby powietrze nie krążyło kilkakrotnie w pomieszczeniu lub aby w pomieszczeniu nie było stref bez przepływu powietrza. Nowoczesne oprogramowanie do symulacji przepływu powietrza pozwala na dokładne analizowanie typowych profili przepływu powietrza w pomieszczeniu. Prawidłowo dobierając, rozmieszczając i ustawiając wyloty powietrza można zapobiec głównym błędom dotyczącym higieny powietrza.

4. Utrzymywanie prawidłowego nadciśnienia oraz podciśnienia

Na higienę w pomieszczeniu negatywnie wpływają też niepożądane przepływy powietrza z zewnątrz (np. z ruchliwej ulicy) lub z innych pomieszczeń (np. ze stołówki). Typową przyczyną takich sytuacji są nieodpowiednie różnice ciśnień. Zagadnienie „skażenia krzyżowego” między różnymi pomieszczeniami jest szeroko dyskutowane zwłaszcza w kontekście rozprzestrzeniania się w budynkach aerozoli zawierających wirusa COVID. Takim niepożądanym przepływom powietrza można zapobiec sterując nawiewem i wywiewem powietrza przy użyciu regulatorów VAV oraz wykorzystując czujniki i regulatory różnicy ciśnień między strefami.

5. Utrzymywanie prawidłowej temperatury i wilgotności

W centralnych instalacjach wentylacyjnych można, przy użyciu nagrzewnicy lub chłodnicy w centrali wentylacyjnej, względnie precyzyjnie regulować temperaturę powietrza nawiewanego. Stosując w instalacji podzespoły o wysokiej jakości, takie jak Belimo Energy Valve™, można regulować temperaturę zarówno precyzyjnie, jak i energooszczędnie.

Oprócz temperatury na jakość i higienę powietrza w pomieszczeniach istotnie wpływa wilgotność. Wysuszenie błon śluzowych skutkuje znacznie zwiększonym ryzykiem infekcji, gdy w pomieszczeniu znajdują się aerozole z patogenami. Udowodniono też naukowo, że wirusy na suchych powierzchniach przeżywają znacznie dłużej niż przy wyższej wilgotności. Odpowiednie nawilżenie powietrza (od 40 do 60% wilgotności względnej) jest więc istotne dla zapewnienia bezpiecznego powietrza w pomieszczeniu.

6. Prawidłowe filtrowanie powietrza

Aby kurz nie dostawał się do pomieszczeń poprzez kanały powietrza nawiewanego, centrala wentylacyjna musi być wyposażona w odpowiednie filtry. Instalacje, w których część powietrza wywiewanego z pomieszczeń jest mieszana z powietrzem nawiewanym, muszą być wyposażone w odpowiednie filtry zapobiegające skażeniu mikrobiologicznemu powietrza (filtry HEPA H13 zgodne z normą EN1822:2009). Aby zapewnić, że filtracja pozostaje skuteczna, a zatkane filtry nie obniżają efektywności energetycznej instalacji wentylacyjnej, trzeba monitorować stan filtrów. Zaleca się równoległe stosowanie czujników ciśnienia oraz dynamicznego pomiaru strumienia powietrza. Jeśli filtr ulegnie zatkaniu i ryzyko zanieczyszczenia filtra wzrośnie, zwiększa się również spadek ciśnienia na filtrze. Przy jednoczesnym pomiarze przepływu objętościowego przez filtr można względnie dokładnie określić, czy dany filtr wymaga wymiany. Pozwala to na wdrożenie efektywniejszej strategii serwisowania filtrów, która jest dostosowana do rzeczywistych warunków; filtry są wymieniane w odpowiednim czasie i wtedy, gdy jest to naprawdę potrzebne, a nie według stałego harmonogramu.

7. Wprowadzanie do budynku odpowiedniej ilości powietrza zewnętrznego

Obecnie duża część małych i średnich budynków niemieszkalnych nie ma zautomatyzowanych, mechanicznych instalacji zapewniających dopływ świeżego powietrza. Zbyt często zakłada się, że użytkownicy będą od czasu do czasu przewietrzać pomieszczenia otwierając okna. Gdy pomieszczenia nie są wietrzone, może w nich nastąpić znaczny wzrost stężenia zakaźnych aerozoli. Z tego powodu podczas projektowania nowego budynku lub planowania renowacji jako minimalny standard wyposażenia należy uwzględnić instalację wentylacyjną z centralą wentylacyjną. Dlatego też wiele krajów wydało zalecane lub nawet obowiązkowe normy dotyczące wentylacji mechanicznej w obiektach usługowo-handlowych i wymaga zapewnienia minimalnych współczynników wymiany powietrza, w zależności od rodzaju budynku i liczby przebywających w nim osób.

Dowiedz się więcej od Eddy'ego na temat jakości powietrza w pomieszczeniach i jej wpływie na zdrowie.

Prosimy Zaakceptuj pliki cookie preferencji, aby obejrzeć to wideo.

Wymagania dotyczące instalacji budynkowych z perspektywy lekarza

Dr Walter Hugentobler jest pracownikiem naukowym i doradcą medycznym, który od 30 lat bada wpływ budynków oraz jakości powietrza na zdrowie. W swojej prezentacji podaje on receptę na zróżnicowany, zrównoważony i zdrowy mikrobiom w budynkach mieszkalnych i biurowych. Lista jego zaleceń skierowanych do firmy zajmującej się instalacjami HVAC i mająca na celu utrzymanie zdrowia mieszkańców budynku potwierdza, że produkty Belimo przyczyniają się do zapewnienia zdrowego powietrza w pomieszczeniach.

Pobierz pełną prezentację dr. Hugentoblera:

Wpływ jakości powietrza w pomieszczeniach na nasze zdrowie

Około 90 procent czasu spędzamy w zamkniętych pomieszczeniach a dorosła osoba potrzebuje do oddychania około 12 000 litrów powietrza dziennie. Dlatego trzeba zdawać sobie sprawę, że jakość powietrza w pomieszczeniach silnie wpływa na nasze samopoczucie. Firma Belimo udostępnia zarówno obszerne informacje o wpływie wilgotności powietrza w pomieszczeniach, lotnych związków organicznych i central wentylacyjnych/klimatyzacyjnych, jak i praktyczne wskazówki dotyczące utrzymywania zdrowych warunków w budynkach.

Analiza wpływu jakości powietrza w szkołach

Serwis internetowy MeineRaumluft.ch połączył siły ze Związkiem Nauczycieli w Zurychu (Züricher Lehrerverband) oraz Organizacją Ochrony Płuc (Organisation Lunge Zürich) w celu wykonania analizy wpływu jakości powietrza na uczniów i nauczycieli. W listopadzie 2016 roku serwis MeineRaumluft.ch zamontował urządzenia pomiarowe w ponad 250 klasach.

Tutaj można przeczytać raport na temat wpływu samego montażu urządzeń pomiarowych na zachowanie nauczycieli i uczniów związane z przewietrzaniem klas:

Nasze produkty w użyciu dla zdrowszego powietrza w pomieszczeniach

Czujniki Belimo – podstawa komfortu

Czujniki Belimo do instalacji HVAC charakteryzują się najwyższym poziomem niezawodności, są łatwe w montażu, a także mogą być łatwo integrowane z najczęściej stosowanymi systemami automatyki budynku. Innowacyjna konstrukcja obudowy umożliwia szybki montaż bez narzędzi, łatwy rozruch i zapewnia stopień ochrony IP65 / NEMA 4X. Asortyment obejmuje dokładne czujniki do pomiaru temperatury, wilgotności, ciśnienia, CO2, lotnych związków organicznych (LZO) oraz przepływu, przeznaczone do rurociągów oraz kanałów.

Aby uzyskać szczegółowe informacje, odwiedź regionalną stronę internetową: