Twoja przeglądarka jest nieaktualna!

Zaktualizuj swoją przeglądarkę, aby poprawnie wyświetlać tę stronę. Zaktualizuj przeglądarkę

×

Artykuły w Twoim folderze pobierania

Folder pobierania jest pusty
artykuły w Twoim folderze pobierania

!

Nasz wpływ na jakość powietrza w pomieszczeniach

Ludzie spędzają około 90% swojego życia w zamkniętych pomieszczeniach, więc odpowiedni klimat w tych pomieszczeniach jest niezwykle ważny. Jakość powietrza ma szczególnie duży wpływ na nasze zdrowie i dobre samopoczucie. Hermetyczne powłoki budynków mogą być lepsze pod względem energetycznym, ale uniemożliwiają naturalną wymianę powietrza. Można je jednak w pełni zautomatyzować stosując odpowiednie instalacje wentylacyjne i czujniki.

Odpowiedni klimat w pomieszczeniu jest najważniejszy

Ludzie mogą przetrwać około 30 dni bez jedzenia i do 4 dni bez wody, lecz tylko kilka minut bez powietrza. Najważniejszy składnik powietrza, tzn. tlen, wymagany jest do spalania składników pokarmowych. Na niedobory tlenu szczególnie wrażliwy jest ludzki umysł. W pomieszczeniach bez wentylacji następuje wzrost stężenia CO2, co ma negatywny wpływ na naszą wydajność umysłową, powodując spadek poziomu koncentracji, zmęczenie, bóle głowy itd. Nie tylko jednak ilość tlenu, lecz także zawartość CO2 w powietrzu, ma wpływ na klimat w pomieszczeniu. Wilgotność powietrza (najlepiej w zakresie 40 - 60%), temperatura powietrza, różnica temperatur, jony powietrza, jego jakość i prędkość są również ważne dla zdrowego klimatu w pomieszczeniu.

Niewielka liczba dostępnych specyfikacji dotyczących pomieszczeń

Chociaż istnieją ustawowe wymagania dotyczące powietrza zewnętrznego, a ich przestrzeganie jest dokładnie monitorowane, to jednak określono niewiele wiążących wartości granicznych dla powietrza w pomieszczeniach. WHO i Szwajcarskie Stowarzyszenie Ochrony Płuc uważają, że w 2020 roku przewlekła obturacyjna choroba płuc (POChP) będzie jedną z najczęstszych przyczyn zgonów na świecie. Dlatego stan naszego zdrowia i samopoczucie uzależnione są od tego, czy powietrze w pomieszczeniach jest „czyste”. Może to zapewnić odpowiednia instalacja wentylacyjna. Rozwiązania Belimo dla sektora instalacji grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych znacząco się do tego przyczyniają. Belimo oferuje całą gamę czujników do pomiaru najważniejszych czynników wpływających na klimat pomieszczenia, takich jak jakość powietrza, temperatura, wilgotność i przepływ powietrza. Nasza technologia Variable Air Volume (VAV) i niezależne od ciśnienia zawory regulacyjne zapewniają zawsze idealnie zrównoważony przepływ powietrza i wody, co gwarantuje optymalny komfort.

Lepsza jakość powietrza - lepsza wydajność

Powietrze wokół nas zawiera 21% tlenu, 78% azotu, 0,04% dwutlenku węgla (CO2), a także śladowe ilości gazów szlachetnych, pary wodnej i zanieczyszczeń. Obecnie jednym z najważniejszych wskaźników jakości powietrza w pomieszczeniach zamkniętych jest stężenie CO2. Ponieważ ludzie oddychając również generują CO2, jego stężenie stale wzrasta w zamkniętych pomieszczeniach, w których się znajdują. Szczelny korpus budynku oznacza spadek tempa wymiany powietrza, co powoduje zwiększone stężenie substancji szkodliwych w powietrzu wewnętrznym. Można temu zapobiegać regularnie przewietrzając pomieszczenia lub, jeśli jest to niemożliwe, montując odpowiednią instalację wentylacyjną. Ponieważ instalacja wentylacyjna może także skutecznie usuwać zanieczyszczania z powietrza, poprawia ona jego jakość w pomieszczeniach, gdzie ludzie przebywają przez dłuższy czas. Jeśli pomieszczenia te wyposażymy w czujniki, które stale dostarczają dane do pomieszczenia technicznego centrali wentylacyjnej, instalacja będzie działać w niezawodny i bezpieczny sposób.

Pomiary jakości powietrza w ponad 250 klasach

Obecnie ponad 30% dzieci w Europie cierpi na schorzenia związane z alergiami, np. astmę, katar sienny lub atopowe zapalenie skóry. Schorzenia te mogą być powiązane z wszechobecnym zanieczyszczeniem powietrza. Wszakże szczególnie w pomieszczeniach zamkniętych zanieczyszczenia mogą się gromadzić, a także przedostawać do organizmu poprzez wdychane powietrze. Poza przewlekłymi chorobami „złe powietrze” ma również inne konsekwencje dla naszego samopoczucia. Platforma MeineRaumluft.ch połączyła siły ze Związkiem Nauczycieli w Zurychu (Züricher Lehrerverband) oraz Organizacją Ochrony Płuc w Zurychu (Organisation Lunge Zürich) w celu wykonania analizy wpływu jakości powietrza na uczniów i nauczycieli na podstawie danych uzyskanych z urządzeń pomiarowych zainstalowanych od listopada 2016 roku w 250 klasach. Jednym z pozytywnych skutków tego działania był fakt, że sam montaż tych urządzeń miał wpływ na zachowanie nauczycieli oraz uczniów, którzy otwierali okna, zaraz gdy stężenie CO2 w klasach przekraczało dany poziom.

Pomimo tego Rys. 1 poniższej ilustracji pokazuje, że wykryty poziom stężenia CO2 był zbyt wysoki. Wyniki ponad 13% pomiarów wykonanych pod koniec lekcji pokazały, że poziom stężenia CO2 przekraczał 2000 ppm, co, zgodnie z normą SIA 180, stanowi górną wartość stężenia CO2 w użytkowanych pomieszczeniach. Rys. 2 pokazuje, że wartość wilgotności względnej podczas pomiarów wynosiła 30%. Może to skutkować zagrożeniem dla zdrowia wynikającym, np. z wysychania śluzówek. W takim przypadku pył, zanieczyszczenia i zarazki nie są odpowiednio szybko usuwane z dróg oddechowych. Ich długotrwała obecność w układzie oddechowym zwiększa prawdopodobieństwo występowania chorób tego układu. Typowe konsekwencje to występowanie kaszlu, zapalenia oskrzeli, przeziębień i infekcji zatok. Jedyne pozytywne dane to fakt, że   Rysunek 3 pokazuje, że oprócz kilku wyjątków zakres temperatur wyrażonych w stopniach Celsjusza był dopuszczalny.
 

Dobra jakość powietrza zapewniana przez inteligentne elementy instalacji HVAC

Do określania składu powietrza w pomieszczeniach opracowane zostały standaryzowane wytyczne. W największym zakresie dotyczą one dobrego samopoczucia. Automatyka instalacji HVAC w budynkach to kluczowy czynnik zapewniający dobre samopoczucie użytkowników. Pomieszczenie techniczne centrali wentylacyjnej jest połączone z siecią sterowników i czujników. Wartości powietrza w pomieszczeniach mogą być automatycznie optymalizowane, jeśli podzespoły wyposażone w czujniki przekazują wiarygodne informacje do pomieszczenia technicznego centrali w celu sterowania wentylatorami, a także regulacji temperatury, zawartości CO2 i wilgotności powietrza. Następnie automatyka budynków automatycznie porównuje uzyskane informacje o rzeczywistym i nominalnym stanie pomieszczenia i wydaje siłownikom odpowiednie polecenie otwarcia lub zamknięcia przepustnic i zaworów lub ustawienia ich w pozycji pośredniej. Zapewnia to odpowiedni dopływ powietrza o wymaganej temperaturze, a także idealny poziom wilgotności i wysoką zawartość tlenu.

Czujniki Belimo – podstawa komfortu

Czujniki HVAC Belimo oferują najwyższą niezawodność, łatwą instalację i sprawną integrację z głównymi systemami automatyki budynku. Innowacyjna konstrukcja obudowy umożliwia szybki montaż bez narzędzi, łatwy rozruch i zapewnia stopień ochrony NEMA 4X / IP65. Asortyment obejmuje precyzyjne czujniki do pomiaru temperatury, wilgotności, ciśnienia, CO₂, lotnych związków organicznych (LZO) i przepływu w zastosowaniach rurowych i kanałowych.

Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź regionalną stronę internetową: