Artykuły w Twoim folderze pobierania

Folder pobierania jest pusty
artykuły w Twoim folderze pobierania

!

Zawór Belimo Energy Valve™
i licznik energii termicznej (TEM)

Zintegrowane zarządzanie energią cieplną oraz rozliczanie jej kosztów łatwiejsze niż kiedykolwiek wcześniej

Belimo brings together what belongs together.

The new range of Belimo Energy Valve™ with the Thermal Energy Meter integrates energy measure and control, delta T management, and IoT-enabled billing in one device. It offers seamless and direct integration to the BMS or IoT-based monitoring platforms. Energy measurement and control with certified energy measurement and billing are united. It's bringing together performance features to save you time and costs.

Rozliczanie kosztów energii przy użyciu zintegrowanego licznika

W kampusie uniwersytetu w Bremie znajduje się ponad 30 budynków, które powstały w latach 70. XX wieku i były wielokrotnie rozbudowywane oraz remontowane. Rosnące przez lata zapotrzebowanie na energię doprowadziło do skomplikowania sieci dystrybucyjnej oraz konserwacji źródeł chłodu i ciepła. 
Dzięki współpracy z Florianem Ruby z firmy M&P Braunschweig GmbH oraz zainstalowaniu zaworów Belimo Energy Valve uniwersytet w Bremie rozwiązał problemy z instalacją hydrauliczną, którą rozbudowywano przez wiele lat. Dostępna w tych zaworach funkcja regulacji mocy oraz natężenia przepływu masowego gwarantuje niezawodne dostarczanie energii. 
Źródła ciepła/chłodu będą optymalnie wykorzystywane a do poszczególnych budynków będzie dostarczana odpowiednia ilość wody. 
Rejestrowane dane zapewniają wysoką przejrzystość informacji o przepływie i zużyciu energii, nieosiągalną w instalacji z konwencjonalnymi zaworami regulacyjnymi. 
Zawór Energy Valve umożliwia przejrzyste monitorowanie instalacji grzewczej i chłodniczej oraz sterowania jej pracą. Ponadto pozwala na rozliczanie zużycia energii w poszczególnych miejscach powstawania kosztów zgodnie z dyrektywą MID i z wykorzystaniem Internetu rzeczy (IoT).
 

Prosimy Zaakceptuj pliki cookie preferencji, aby obejrzeć ten film.

Jedno urządzenie łączące certyfikowane pomiary oraz precyzyjną regulację

Zawór Belimo Energy Valve™ to urządzenie, umożliwiające certyfikowany pomiar energii (MID) i wyposażone w funkcje regulacji przepływu niezależnej od ciśnienia oraz Delta T Manager. Funkcja kontrolowania różnicy temperatur (delta T manager) wbudowana w zawór Belimo Energy Valve™ w sposób ciągły mierzy spadek temperatury w instalacji i porównuje go z określoną przez użytkownika wartością graniczną. Gdy różnica temperatur zmaleje poniżej wartości granicznej, zawór Belimo Energy Valve™ automatycznie zmniejsza natężenie przepływu zapewniając optymalne warunki pracy wymiennika ciepła. Nadmierny przepływ wody w instalacjach grzewczych lub chłodniczych nie przekłada się na większą moc grzewczą lub chłodniczą wymienników, ponieważ w takich sytuacjach występuje zbyt mała różnica temperatury na wymiennikach ciepła. Pomiar i kontrolowanie różnicy temperatur między liniami zasilającą i powrotną każdego z wymienników ciepła ma decydujące znaczenie dla zminimalizowania kosztów pracy pomp. Zintegrowany regulator zapobiega występowaniu zbyt małego spadku temperatury na wymienniku ciepła a jednocześnie pozwala na zapewnienie komfortowej temperatury w pomieszczeniach.

Ucz się od Jona: Jak wykryć i rozwiązać zjawisko niskiej różnicy temperatur.

Prosimy Zaakceptuj pliki cookie preferencji, aby obejrzeć ten film.

Niezawodne, certyfikowane pomiary umożliwiające rozliczenia oparte na IoT

Nasze liczniki energii termicznej zintegrowane z zaworami Energy Valve są certyfikowane zgodnie z normą EN1434/dyrektywą MID i są wyposażone w interfejs umożliwiający łatwe zintegrowanie z systemem automatyki budynku lub systemem rozliczeniowym wykorzystującym Internet rzeczy (IoT). Nasze liczniki w wersji bez certyfikatu są wyposażone w opatentowaną przez Belimo funkcję automatycznego monitorowania i kompensacji stężenia glikolu, która gwarantuje dokładność pomiarów niezależnie od stężenia glikolu. Zawór Energy Valve z licznikiem energii termicznej (TEM) jest wyposażony w zaawansowany algorytm monitorowania stężenia glikolu, pozwalający na stałe utrzymywanie optymalnego stężenia glikolu, a tym samym na obniżenie kosztów eksploatacyjnych pomp oraz wyeliminowanie ryzyka zamarznięcia instalacji.

Success Stories

Zawór Belimo Energy Valve™ upraszcza projektowanie i rozruch

Łatwiejsze wykonywanie prac w całym cyklu eksploatacji produktu dzięki aplikacjom – zawór Belimo Energy Valve™ i licznik energii termicznej (TEM) współpracują z aplikacją Belimo Assistant oraz serwerem WWW, zapewniającymi pomoc przy projektowaniu, upraszczającymi rozruch, ułatwiającymi diagnozowanie, a w razie potrzeby pozwalające na przechowywanie danych i certyfikatów.

Interfejs NFC (Near Field Communication) pozwala na łatwe konfigurowanie i diagnozowanie bezpośrednio ze smartfona, przy użyciu aplikacji Belimo Assistant - nawet wtedy, gdy urządzenie jest odłączone od zasilania.

Zawór Energy Valve oraz licznik energii termicznej (TEM) mogą być zasilane poprzez kabel Ethernet, z wykorzystaniem technologii PoE. Dzięki tej metodzie można uprościć prace instalacyjne, uniknąć błędów przy podłączaniu okablowania oraz wyeliminować potrzebę stosowania lokalnych zasilaczy.

Przyszłość instalacji HVAC to funkcje łączności w sieci

Łączność oparta na sieci jest od zawsze ważną cechą naszych produktów. Zawór Belimo Energy Valve™ i licznik energii termicznej (TEM) obsługują wszystkie rozpowszechnione protokoły komunikacyjne automatyki budynku (BACnet IP i MS/TP, Modbus TCP i RTU, szyna MP Belimo), a za pośrednictwem konwertera współpracują też z szyną M-Bus. Komunikacja po szynie może też służyć do monitorowania i ręcznego przestawiania, gdy zawór Belimo Energy Valve™ jest sterowany analogowym sygnałem nastawczym.

Integrowanie danych o zużyciu energii jeszcze nigdy nie było tak łatwe

Zawór Belimo Energy Valve™ i licznik energii termicznej (TEM) mogą być bezpośrednio integrowane z systemem automatyki budynku oraz są przystosowane do współpracy z opartymi na Internecie rzeczy (IoT) systemami do monitorowania i rozliczania zużycia energii oferowanymi przez inne firmy. Jedno urządzenie dostarcza wszystkie informacje potrzebne do kontrolowania, rozliczania i monitorowania zużycia energii, a także do poprawiania efektywności energetycznej instalacji.

Gdy zawór Energy Valve 4 zostanie podłączony do chmury Belimo, można uzyskać przedłużenie gwarancji z pięciu do siedmiu lat, a także wiele innych korzyści. Dzięki przechowywaniu danych z zaworu Energy Valve w chmurze, uprawnieni użytkownicy mają bezpośredni i swobodny dostęp do informacji, a właściciele urządzeń mogą upoważniać niezależne firmy do pobierania danych w celu świadczenia usług rozliczeniowych oraz analitycznych.

Modułowa konstrukcja dla szybkiej wymiany liczników

Licznik energii termicznej (TEM) dołączony do zaworu Energy Valve składa się z modułu przepływomierza, podłączonych czujników temperatury oraz układów pomiarowych i regulatora. Komunikacja po szynie danych oraz poprzez interfejs NFC.  Moduł przepływomierza jest dostępny jako część zamienna. Przepisy obowiązujące w niektórych krajach wymagają okresowego wymieniania w celu przeprowadzenia dodatkowej legalizacji. Ze względu na możliwość zdemontowania regulatora (z podłączonym całym okablowaniem), moduł przepływomierza można łatwo wymienić.

Dodatkowe zasoby

Zawór Belimo Energy Valve™ w instalacjach grzewczych i chłodniczych

Zawór Energy Valve w instalacjach grzewczych

Animacja przedstawia zastosowanie zaworu Belimo Energy Valve po stronie zasilania nagrzewnicy.
Nastawa różnicy temperatur w zaworze jest zgodna z projektową różnicą temperatur wymiennika, 6 K.

Gdy czujniki temperatury zaczynają wykrywać mniejszą różnicę temperatur na wymienniku, zawór zaczyna się zamykać. Przepływ zaczyna maleć, co pozwala na bardziej efektywną wymianę energii termicznej w wymienniku i zapobiega zbędnej pracy pomp. Gdy zawór wykryje, że różnica temperatur zaczyna się stabilizować, ponownie zwiększa przepływ przez wymiennik i utrzymuje optymalne przenoszenie ciepła.

Zawór Energy Valve w instalacjach chłodniczych

Animacja przedstawia zastosowanie zaworu Belimo Energy Valve po stronie powrotu chłodnicy. 
Nastawa różnicy temperatur w zaworze jest zgodna z projektową różnicą temperatur wymiennika, 8 K.

Gdy czujniki temperatury wykrywają, że różnica temperatur znajduje się od kilku minut poniżej wartości nastawy, zawór zaczyna się zamykać, aby zmniejszyć przepływ. Dzięki temu można zoptymalizować sprawność energetyczną chłodnicy i zapobiec zbędnej pracy pomp. Gdy tylko różnica temperatur zacznie się stabilizować, zawór zaczyna się otwierać, aby utrzymać stałą moc oddawaną przez wymiennik.

Joerg objaśnia, jak zwiększyć efektywność energetyczną przy użyciu zaworu Energy Valve

Zawór Belimo Energy Valve™ jest wyposażony w wiele zintegrowanych funkcji umożliwiających optymalizację zużycia energii i zwiększenie wydajności instalacji HVAC. Dowiedz się więcej o zmniejszeniu zużycia energii cieplnej dzięki większej szczelności, regulacji niezależnej od ciśnienia i funkcji Delta T Manager.

Prosimy Zaakceptuj pliki cookie preferencji, aby obejrzeć ten film.

Oznaczenie Solar Impulse Efficient Solution

Organizacja Solar Impulse Foundation wyróżniła 1000 innowacyjnych rozwiązań spełniających wysokie standardy zarówno w zakresie zrównoważonego rozwoju, jak i rentowności. Z dumą informujemy, że zawór Belimo Energy Valve™ został zaliczony do grupy tych rozwiązań i uzyskał oznaczenie Solar Impulse Efficient Solution.

Nagroda IoT Climate Award przyznana przez Swisscom w 2021 r.

Przyznawana przez Swisscom nagroda IoT Climate Award to wyróżnienie dla wyjątkowych osiągnięć przedsiębiorstw, które przyczyniają się do redukcji emisji CO2 dzięki rozwiązaniom w dziedzinie internetu rzeczy. Jesteśmy dumni, że zawór Belimo Energy Valve zajął drugie miejsce dzięki zastosowanej w nim funkcji połączenia z chmurą.