Artykuły w Twoim folderze pobierania

Folder pobierania jest pusty
artykuły w Twoim folderze pobierania

!

Aktywowanie licznika energii cieplnej

Licznik energii cieplnej spełnia wymagania normy EN1434 i posiada zatwierdzenie typu zgodnie z europejską dyrektywą w sprawie przyrządów pomiarowych 2014/32/UE (MI-004).

Licznik energii cieplnej Belimo jest urządzeniem wielofunkcyjnym, tzn. może służyć do pomiaru ciepła, pomiaru zimna lub pomiaru ciepła/zimna. Może być instalowany w rurociągu zasilającym lub powrotnym instalacji. Zastosowanie oraz pozycję montażu wybiera się podczas rozruchu przy użyciu smartfona i aplikacji Belimo Assistant, a proces ten jest nazywany aktywowaniem.
Upoważniony specjalista przeprowadzający aktywowanie licznika energii cieplnej musi posiadać konto w Chmurze Belimo oraz dodatkowe uprawnienia, które można uzyskać po ukończeniu szkolenia on-line.
Aktywowanie licznika energii cieplnej jest procesem jednorazowym i nieodwracalnym. Dlatego podczas aktywowania trzeba zachować szczególną uwagę i ostrożność. W przypadku niewłaściwego aktywowania licznik będzie nieprawidłowo mierzył energię oraz będzie wymagać zdemontowania i wymiany na koszt użytkownika.

 

Aby uzyskać uprawnienia do aktywowania liczników energii cieplnej, trzeba wykonać następujące cztery czynności:

1. Instrukcja obsługi

Dokładnie zapoznać się z instrukcją obsługi licznika energii cieplnej.

2. Konto w chmurze Belimo

Utworzyć konto w chmurze Belimo.

3. Szkolenie

Pomyślnie ukończyć szkolenie on-line dotyczące aktywowania licznika energii.

4. Uprawnienia

Po pomyślnym ukończeniu szkolenia otrzymasz od firmy Belimo uprawnienia do konta w Chmurze Belimo, umożliwiające aktywowanie liczników energii cieplnej.
Powiadomimy Ciebie o przyznaniu uprawnień.