Artykuły w Twoim folderze pobierania

Folder pobierania jest pusty
artykuły w Twoim folderze pobierania

!

Rozliczanie energii łatwiejsze niż kiedykolwiek

Certyfikowane liczniki ciepła firmy Belimo spełniają wymagania normy EN 1434 i posiadają zatwierdzenie typu zgodnie z europejską dyrektywą 2014/32/UE w sprawie przyrządów pomiarowych (MID). Dostarczają one zweryfikowane dane do celów fakturowania, które można wykorzystać do bezpośredniego rozliczania najemców. Nasze liczniki ciepła są również dostępne w wersji bez dopuszczenia MID / EN 1434. Mogą one niezawodnie mierzyć energię cieplną, nawet gdy w wodzie znajduje się glikol. Automatycznie i w sposób ciągły mierzą zawartość glikolu w płynie, kompensują ją i w ten sposób zapewniają niezawodny ultradźwiękowy pomiar przepływu objętościowego. Dzięki temu można precyzyjne określić energię cieplną. Liczniki ciepła Belimo Thermal Energy Meter™ są zaprojektowane jako urządzenia wielozadaniowe, tzn. można je używać jako liczniki ciepła, liczniki zimna lub kombinowane liczniki ciepła/zimna. Można je instalować zarówno na powrocie, jak i na zasilaniu instalacji. Informacje o zastosowaniu i pozycji montażu przekazuje się do zaworu podczas konfiguracji za pomocą smartfona i aplikacji Belimo Assistant App lub laptopa oraz wbudowanego serwera internetowego.

Łączenie tego, co należy do siebie

Wysokiej jakości pomiar

Wielopunktowa kalibracja na mokro liczników ciepła


Nowe liczniki ciepła integrują pomiary energii i rozliczenia z obsługą IoT w jednym urządzeniu. Oferują bezproblemową i bezpośrednią integrację z systemem automatyki budynku (BMS) lub z platformami monitorującymi i monitorowaniem opartym na IoT, narzędziami do poprawy wydajności i danymi rozliczeniowymi. Połączenie funkcji wydajności pozwala zaoszczędzić czas i pieniądze. 

Asortyment

Niezawodne, certyfikowane pomiary umożliwiające rozliczenia oparte na IoT

Liczniki ciepła Belimo Thermal Energy Meter™ są certyfikowane zgodnie z normą EN 1434/MID oraz są przystosowane do zdalnego rozliczania w oparciu o IoT. Opatentowane przez Belimo automatyczne monitorowanie i kompensacja stężenia glikolu zapewniają utrzymanie dokładności pomiaru nawet w warunkach zmian stężenia.

Wspierane cyfrowo projektowanie i rozruch projektu

Aplikacje i narzędzia internetowe wspierają proces projektowania, co sprawia, że rozruch jest szybki i prosty. Prawdziwie cyfrowe podejście i pełna przejrzystość danych dotyczących zużycia energii użytkowników końcowych ułatwiają życie.
Licznik ciepła Belimo Thermal Energy Meter™ z interfejsem komunikacji bliskiego zasięgu (NFC) umożliwia sprawną konfigurację i konserwację bezpośrednio ze smartfona. Aplikacja ­Belimo ­Assistant wspiera intuicyjną konfigurację urządzeń i rejestrowanie wartości rozruchowych. Kluczowe wskaźniki wydajności, które pozwalają na określenie „stanu zdrowia” urządzenia, zapewniają jego niezawodną obsługę. Liczne parametry diagnostyczne pokazują sposób, w jaki urządzenie współdziała z systemem podczas obsługi. W przypadku konieczności serwisowania można szybko sporządzić analizę błędów.

Idealna integracja danych pomiarowych

Idealna i bezpośrednia integracja z systemem automatyki budynku oraz wyposażenie do monitorowania i rozliczania energii w oparciu o IoT. Integracja danych dotyczących energii nigdy nie była łatwiejsza. Jedno urządzenie dostarcza wszystkich informacji potrzebnych do poprawy wydajności energetycznej Twojego systemu.

Doskonała łączność
Licznik ciepła Belimo Thermal Energy Meter™ posiada wszystkie powszechnie stosowane protokoły komunikacyjne automatyki budynku.

Power over Ethernet (PoE)
Możliwość zasilania poprzez sieć Ethernet – PoE – umożliwia jednoczesne zasilanie urządzenia i przesyłanie danych za pomocą kabla Ethernet. Upraszcza to instalację, pozwala uniknąć błędów w okablowaniu i eliminuje konieczność stosowania lokalnego źródła zasilania.

Bezpośrednia integracja z platformami IoT
Produkty firmy Belimo gotowe do integracji z IoT umożliwiają podłączenie urządzeń obiektowych bezpośrednio do nowoczesnych platform IoT w budynku. Teraz możesz wykorzystać możliwości cyfrowego ekosystemu sieciowego.

Inteligentny licznik ciepła Belimo Thermal Energy Meter™ połączony z chmurą Belimo Cloud

Raporty wydajności
Raportowanie Belimo Cloud zapewnia pełny przegląd aktualnych i historycznych danych eksploatacyjnych, takich jak przepływ, zużycie energii, zapotrzebowanie na moc i delta T, a także przegląd ostrzeżeń eksploatacyjnych lub błędów, które mogą mieć wpływ na sprawność.

Serwer internetowy
Liczniki ciepła posiadają zintegrowany serwer internetowy w celu bezpośredniego dostępu do danych i opcji ustawień.

Modułowa konstrukcja dla szybkiej wymiany liczników

Licznik ciepła składa się z modułu czujnika (dolna część) z podłączonymi czujnikami temperatury, w którym znajduje się jednostka obliczeniowa i system pomiarowy, oraz modułu logicznego (górna część), który łączy licznik ciepła z zasilaniem i zapewnia interfejs komunikacyjny szyny i NFC. 

Moduł czujnika jest dostępny jako część zamienna, a w niektórych krajach musi być okresowo wymieniany zgodnie z przepisami krajowymi. W tym celu można oddzielić moduł logiczny (pozostawiając wszystkie kable podłączone) i w prosty sposób wymienić dolny moduł czujnika. Następnie moduł logiczny można ponownie przypiąć. Nie ma potrzeby ponownego podłączania kabli lub ponownej integracji licznika z systemem. Bardzo duża oszczędność czasu!

 • Zalety dla klientów
 • Oprogramowanie / wtyczki
 • Historie sukcesu
Zalety dla klientów

Wykonawcy generalni / inwestorzy

Największy nacisk kładziesz na rentowność budynków. Uwzględnia ona nie tylko koszty inwestycji, ale także koszty powstające w trakcie bieżącej pracy / serwisowania. Zrównoważony rozwój i transparentność kosztów mają dla Ciebie duże znaczenie. Licznik ciepła Belimo Thermal Energy Meter™ to:

 • Precyzyjny pomiar przepływu wody i mieszanin woda-glikol. Możliwość precyzyjnego określenia energii cieplnej.
 • Technologia ultradźwiękowa czasu tranzytu. Dzięki temu pomiary są dokładne, niewrażliwe na zabrudzenia, odporne na zużycie i bezobsługowe.

Projektanci

Twoje główne zadanie to projektowanie instalacji HVAC. Stale poszukujesz nowych, innowacyjnych sposobów oszczędzania energii i zapewniania lepszego klimatu w pomieszczeniach. W pracy stosujesz najnowocześniejsze metody, a przy projektowaniu wykorzystujesz dane otrzymane od dostawców/producentów. Licznik ciepła Belimo Thermal Energy Meter™ to:

 • Zmniejszenie nakładów na planowanie dzięki wielofunkcyjnej aplikacji 
 • Identyfikowalna weryfikacja i rejestracja (raport z rozruchu)
 • Elastyczność planowania dzięki swobodnemu wyborowi sygnału nastawczego (BACnet, Modbus, szyna MP, szyna M (z przetwornikiem) i połączenie z chmurą) 

Integratorzy systemów

Twoim zadaniem jest projektowanie systemów automatyki budynków i optymalne integrowanie urządzeń obiektowych. Twoim celem jest zmniejszenie złożoności i zapewnienie przejrzystości, aby umożliwić ciągłe optymalizowanie instalacji budynkowych. Licznik ciepła Belimo Thermal Energy Meter™ to:

 • Swobodny wybór sygnału nastawczego (BACnet, Modbus, szyna MP, szyna M (z przetwornikiem) i połączenie z chmurą) 
 • Prostota i oszczędność czasu podczas rozruchu i konfiguracji 
 • Uproszczona instalacja dzięki PoE (Power over Ethernet), ponieważ lokalne zasilanie nie jest wymagane 
 • Zgodność z europejskimi wymogami normy EN 1434 i dyrektywy MID
 • Zintegrowany serwer internetowy w celu bezpośredniego dostępu do danych i opcji ustawień 
 • Jedna aplikacja na smartfona do wszystkich zadań: rozruchu, konfiguracji, diagnostyki i monitorowania 
 • Intuicyjny asystent uruchamiania na potrzeby rozruchu i rejestrowania (zobacz też www.belimo.com/tem-activation)

Instalatorzy / inżynierowie zakładowi

Zajmujesz się montażem instalacji HVAC w obiektach. Aby wykonać swoją pracę, potrzebujesz właściwych produktów we właściwym czasie i miejscu. Łatwy montaż i specjalistyczna pomoc pomogą Ci dotrzymywać napiętych terminów. Licznik ciepła Belimo Thermal Energy Meter™ to:

 • Redukcja kosztów i oszczędność czasu dzięki wielofunkcyjnej konstrukcji
 • Zgodność z europejskimi wymogami normy EN 1434 i dyrektywy MID
 • Automatyczne tworzenie raportu z rozruchu
 • Zintegrowany serwer internetowy w celu bezpośredniego dostępu do danych i opcji ustawień 
 • Jedna aplikacja na smartfona do wszystkich zadań: rozruchu, konfiguracji, diagnostyki i monitorowania 
 • Intuicyjny asystent uruchamiania na potrzeby rozruchu i rejestrowania (zobacz też www.belimo.com/tem-activation)

Właściciele budynków

Poprawa komfortu i ograniczenie zużycia energii, a także umożliwienie łatwej rozbudowy i modernizacji obiektu są dla Ciebie codziennym wyzwaniem. Głównym przedmiotem Twojego zainteresowania jest optymalizacja posiadanych instalacji HVAC przy jak najmniejszych nakładach pracy i kosztach. Licznik ciepła Belimo Thermal Energy Meter™ to:

 • Certyfikowane i identyfikowalne pomiary oraz rejestrowanie danych dotyczących energii, gotowe do rozliczania najemców
 • Otwarty dostęp do danych zapewnia elastyczność w wyborze dostawcy usług energetycznych (np. do celów rozliczeń) 
 • Niskie koszty rozruchu i obsługi, co przekłada się na optymalną ochronę inwestycji
 • Przyszłościowe i przejrzyste rozwiązanie dzięki bezpośredniemu połączeniu z internetem
 • Technologia ultradźwiękowa czasu tranzytu. Dzięki temu pomiary są dokładne, niewrażliwe na zabrudzenia, odporne na zużycie i bezobsługowe.

Zarządcy/konserwatorzy obiektów

Do Twoich codziennych zadań należy między innymi zarządzanie budynkami oraz obsługiwanie ich wyposażenia technicznego. Poszukujesz rozwiązań zapewniających komfort w pomieszczeniach i optymalizujących działanie systemu. Cenisz proste i przejrzyste systemy oraz, w razie potrzeby, szybką dostawę części zamiennych i wsparcie techniczne dostępne w każdej chwili. Licznik ciepła Belimo Thermal Energy Meter™ to:

 • Najwyższy poziom komfortu przy minimalnych kosztach eksploatacji przez cały okres użytkowania
 • Zintegrowany pomiar i kompensacja, a w przypadku urządzeń MID alarm stężenia glikolu, gwarantują bezpieczeństwo systemu i zapewniają dokładne wartości pomiarowe
 • Identyfikowalna weryfikacja i rejestrowanie danych związanych z rozliczeniami 
 • Wysoka przejrzystość i sprawność dzięki monitorowaniu energii i systemu za pomocą Chmury Belimo  
 • Łatwa wymiana sprzętu podlegającego kalibracji

Dostawca usług pomiarowych

Jako dostawca usług pomiarowych gwarantujesz prawidłowy i dokładny pomiar energii cieplnej oraz rejestrację i fakturowanie danych dotyczących zużycia. Licznik ciepła Belimo Thermal Energy Meter™ to:

 • Zgodność z europejskimi wymogami normy EN 1434 i dyrektywy MID
 • Rozruch sterowany za pomocą aplikacji, automatyczne tworzenie formalnego raportu z rozruchu 
 • Dane pomiarowe z certyfikowanego przez MID licznika energii można bezpośrednio wykorzystać do rozliczeń z najemcami
 • Łatwe połączenie z innymi interfejsami w chmurze
 • Łatwe rejestrowanie i przetwarzanie danych
 • Bezproblemowa integracja z otwartymi platformami pomiarowymi lub rozliczeniowymi 
Oprogramowanie / wtyczki

Aplikacja Belimo Assistant

Aplikacja Belimo Assistant do lokalnego obsługiwania urządzeń z wbudowanym interfejsem NFC

Pełny i stały dostęp do przejrzystych informacji o siłowniku Belimo oraz pracy instalacji. Dzięki aplikacji Belimo Assistant można przy użyciu smartfona lub tabletu bezprzewodowo komunikować się z regulatorami VAV, czujnikami oraz siłownikami do zaworów / przepustnic.

Właściwości 
Wyświetlanie danych identyfikacyjnych: typ urządzenia, położenie, oznaczenie, numer seryjny, adres MP
• Dane robocze i parametry konfiguracji: specyficzne dla danego urządzenia
• Wysyłanie danych roboczych i konfiguracji bezpośrednio z systemu, w wiadomościach e-mail, WhatsApp, SMS
• Strona diagnostyczna: informacje o stanie danego urządzenia
• Przechowywanie danych roboczych i danych nastawy w notatkach
• Przesyłanie danych przy odłączonym zasilaniu siłownika lub podczas pracy
• Automatyczne dopasowanie języka (DE / EN / FR / IT)

Szyna MP Belimo

Oprogramowanie Belimo PC-Tool (MFT-P)
Oprogramowanie do konfigurowania i diagnostyki, do siłowników MF/MP/MOD/LON/KNX w tym do siłowników do ochrony przeciwpożarowej.
Do systemów Windows.

Gdy przyrząd ZTH EU jest używany jako interfejs dla komputera z oprogramowaniem narzędziowym PC-Tool (MFT-P), wraz z oprogramowaniem PC-Tool jest instalowany odpowiedni sterownik USB. Sterownik ten można też pobrać, klikając poniższy odnośnik i zainstalować oddzielnie.

Wtyczka BIM do programu Autodesk Revit

Wtyczka BMI umożliwiająca dostęp do modeli danych 3D z informacjami technicznymi w programie Autodesk Revit

Dzięki tej wtyczce można wybierać siłowniki, zawory i czujniki z jednej bazy danych, a następnie przenosić je metodą „przeciągnij i upuść” do projektu modelowania informacji o budynku (BIM). W ten sposób wszyscy użytkownicy projektu BIM uzyskują dostęp do wszystkich danych ustrukturyzowanych i sklasyfikowanych w formacie Revit MEP.

Historie sukcesu