Items in your download folder

Download folder is empty
item(s) in download folder

!

Belimo Experience Center (Nacka, Sweden)

Fördjupa dina kunskaper med Belimo
I vårt lokala showroom som vi kallar för Belimo Experience Center kan du uppleva våra styr- och reglerenheter under verkliga driftförhållanden. Vi visar dig hur den senaste tekniken för ställdon, ventiler, givare och kommunikation tillämpas i olika moduler. Vi har bland annat en vattenrigg där vi på ett realistiskt sätt visar hur våra ventiler och ventilställdon fungerar i en hydronisk krets.

Vi erbjuder kostnadsfria utbildningar till alla som är intresserade av att lära sig mer om våra produkter eller som vill fördjupa sina kunskaper inom värme, ventilation och luftkonditionering (HVAC). Utbildningarna är ledda av våra egna, lokala teknikexperter och hålls framför allt i vårt Experience Center men även hos kund eller online vid behov.

Vi tror på att man lär sig bäst genom aktivt deltagande, därför erbjuder vi en “hands-on”-upplevelse i vårt Experience Center där man får känna och klämma på våra produkter som en del av våra utbildningar och produktdemonstrationer.

Är du intresserad av att delta i en (eller flera) av våra utbildningar?
Nedan hittar du en lista på alla aktuella utbildningsmoduler som vi erbjuder idag, uppdelade i olika segment. Fyll i formuläret och markera de utbildningar som du är intresserad av så kontaktar vi dig gällande datum och andra viktiga detaljer.
Formulär för intresseanmälan

Det går även bra att kontakta oss för ett besök i vårt Experience Center för exempelvis en produktdemonstration.

info@belimo.se

  • Utbildningsmoduler
Utbildningsmoduler

Luft

GA1: Spjällställdon från Belimo (Nivå 1)
Vi presenterar Belimos sortiment av spjällställdon. Vi går igenom de olika varianterna, vad som skiljer dem åt och vad man ska välja utefter behov/ krav. Vi redogör även för skillnaden mellan ställdon med och utan säkerhetsfunktion och berättar vilka olika användningsområden det finns för olika ställdon. (Kursen finns även tillgänglig som e-learning)

GA2: Ställdon med och utan säkerhetsfunktion (Nivå 2)
I den här kursen är fokusen på praktiska övningar såsom att montera fast ett spjällställdon, koppla ihop elektriskt utefter kopplingsschema och önskad funktion (on/off, 3-punkts, modulerande etc.). Vi går även igenom hantering av fjäderfunktionen i ställdon med säkerhetsfunktion och ställdon med elektrisk säkerhetsfunktion.

Vatten

W1: Ventiler och ventilställdon från Belimo (Nivå 1)
Vi presenterar Belimos breda utbud av ställdon och ventiler inom vattensegmentet. Vi går igenom olika användningsområden samt funktioner och specifikationer för de olika typerna av ventiler och ventilställdon. (Kursen finns även tillgänglig som e-learning)

W2: Viktiga begrepp, hur man väljer rätt ventil/ställdon, Valve Sizer (Nivå 2)
Djupare kunskap i val av rätt ställdon och ventil. Förståelse för begrepp som exempelvis Kv, Kvs, auktoritet, linjärkurva, tryckberoende och tryckoberoende ventiler. Vi visar även hur Belimos web-verktyg Valve Sizer används för att hitta rätt ventil och ventilställdon.

W3: Hands-on, beräkningar, dimensionering och inkoppling (Nivå 3)
Praktiska övningar såsom att koppla in en ventil och tillhörande ställdon, utifrån angivet behov i form av flöde och tryck i systemet kunna välja typ av ventil och dimensionera storlek på ventil och tillhörande ställdon. Vi tar hjälp av vattenriggen för att ge dig en djupare förståelse för hur systemets flöde bal¬anseras och vad skillnaden är mellan tryckberoende och tryckoberoende ventiler/system.

Givare

S1: Givare från Belimo (Nivå 1)
Vi presenterar Belimos sortiment av givare och mätare. Vi går igenom vilka olika typer och varianter som finns och vilka användningsområden de är ämnade för. Vi går även igenom de olika givarnas egenskaper och fördelar. (Kursen finns även tillgänglig som e-learning)

S2: Elektrisk anslutning, integrering med befintligt system (Nivå 2)
I den här kursen demonstrerar vi hur en givare kopplas in, hur kopplingsschemat används för att koppla in givaren korrekt beroende på applikation. Vi går även igenom Belimos NFC-funktion och mobilapplikationer för konfigurering och felsökning av givare.

Brand & brandgas

F&S1: Säkerhetsställdon från Belimo (Nivå 1)
Vi presenterar Belimos utbud av säkerhetsställdon för brand- och rökkontrollspjäll samt termoelektriska frånsla­gningsdon och tillhörande styrsystem. Vi berättar om relevanta lagar, byggnormer och rekommendationer. Praktiska övningar som montering av ställdon och termoele­ktriskt frånslagningsdon, byte av gammalt säkerhetsställdon och integrering i befintligt säkerhetssystem.

VAV

VAV1: Belimo VAV-Universal och VAV-Compact (Nivå 1)
Vi visar Belimos utbud av enheter för variabel luftvolym. Genomgång av olika varianter såsom VAV-Compact och VAV-Universal — vad som skiljer dem åt och olika användningsområden. Vi berättar om VAV-Universal för behovsstyrd ventilation och tryckreglering. (Kursen finns även tillgänglig som e-learning)

VAV2: VAV-kunskap, begrepp och montering (Nivå 2)
Denna kurs behandlar den djupare kunskapen om variabel luftvolym i ventilationssystem. Hur man med begrepp som nominellt flöde (Vnom), maximalt och minmalt flöde (Vmax och Vmin), K-faktor, ΔP kan dimensionera och konfigurera VAV-systemet. Vi visar hur VAV-ställdonet och luftspalten monteras in i ventilationskanalen.

VAV3: VAV-Universal, konfigure­ring, igångkörning och Modbus (Nivå 3)
I den här kursen får du lära dig att dimensionera utifrån angivet behov och konfigurera värden som Vnom, Vmax och Vmin i ställdonet via ZTH, NFC eller Modbus Poll. Praktiska moment som att sätta igång systemet och funktionstesta, kontroller att angivna värden följs för flöde och tryck. Kursen går djupare in på Modbus-funktionerna i Belimos VAV-ställdon och behandlar även Modbus-registret.

Busskommunikation

BUS1: Översikt busskommunikation och NFC (Nivå 1)
I den här kursen får du grundläggande kunskap inom busskommunikation. Vi förklarar olika kommunikationspro­tokoll och dess egenskaper, fördelar och nackdelar mellan de olika varianterna. Vi belyser begrepp som master/slave, topologi, gateway, router, IP-adress, molntjänster, baudrate, paritet, mm.

BUS2: Belimo-specifik utbildning inom buss, inkl. kabeldragning och konfig­urering (Nivå 2)
Vad betyder de olika bussprotokollen för Belimos produkter? I den här kursen lär du dig om de protokoll som är tillgängli­ga i Belimos produkter, begrepp som PICS för BACnet och Modbus-registret för de olika produkterna. Dessutom: Inkoppling av produkterna till en master (exempelvis en PC), konfigurering av önskade värden och testning.

Energy Valve

EV1: Belimo Energy Valve™ (Nivå 1)
Vi presenterar energiventilen (Energy Valve™) och ger en översikt över produkten. Vi går igenom beståndsdelar, funktion, användningsområden, Delta-T Manager, olika kontrollfunktioner samt datalagring, uppkoppling och felsökning via molntjänsten.

EV2: Installation, konfigurering och MID-version (Nivå 2)
Vi förklarar hur inkoppling och konfiguration av energiventilen går till och hur man kopplar upp via IP till lokal server och till Belimo Cloud. Dessutom visar vi hur MID EV4.0 konfigureras.

Digitala verktyg

WEB1: Översikt över webbplatsen och webbutiken (Nivå 1)
Genomgång av Belimos webbplats — hur man hittar bland produkter och tjänster på hemsidan. Vi demonstrerar hur man använder webbutiken, hur registrering av användarkonto och inköpskonto går till och visar en mängd andra funktioner i Belimos webbutik.

WEB2: Översikt över Belimos webbverktyg (Nivå 2)
Praktiska övningar i våra digitala tjänster såsom RetroFIT — vårt verktyg för att hitta produkter för eftermontering, Valve Sizer — för dimensionering och urval av ventiler, samt Download center — för nedladdning av dokument som bl.a. datablad och installationsanvisningar. Vi visar även hur du skapar projektlistor och kalibreringscertifikat.