Objekt i din nedladdningsmapp

Nedladdningsmappen är tom
objekt i nedladdningsmappen

!

Tillsammans mot toppen

Uppdrag, värderingar och uppförandekod

Vår framgång är resultatet av det mervärde vi ger kunden. Det är därför vi alltid strävar efter att prestera på topp i allt vi gör. Vårt uppdrag, våra värderingar och vår uppförandekod leder oss och våra kunder till toppen. 

Vår företagsverksamhet bör vara meningsfull för världen. Belimo stöder FN:s hållbara utvecklingsmål, särskilt inom Hälsa och välbefinnande och Klimatåtgärder.

Komfort: Människan tillbringar mer än 90% av sin tid i byggnader. Belimo hjälper människor att känna sig mer bekväma genom att se till att de kan leva och arbeta i en sund miljö.

Energy: Byggnader står för mer än 40% av den globala energiförbrukningen. Med våra energibesparande enheter bidrar vi till att minska utsläppen av växthusgaser.

Säkerhet: Belimos brand- och säkerhetsställdon räddar liv och bidrar till att minimera skador på byggnader och fasta tillgångar. Dessutom styr våra enheter kritiska miljöer såsom sjukhus och laboratorier på ett säkert sätt.

Installation: Vi underlättar det dagliga arbetet för ingenjörer och installatörer. Våra enheter förenklar konstruktionen och installationen och gör igångkörningen ännu snabbare.

Underhåll: Våra högkvalitativa ställdon, reglerventiler och givare har en längre livstid och förbrukar mindre energi under drift. Minskat underhåll ger trygghet för byggnadernas ägare och driftansvariga.

Våra små enheter har stor verkan – för våra kunder och för samhället. Det är vi övertygade om.

Vi erbjuder våra kunder mer värde än vad de förväntar sig. Vi uppnår detta genom att leverera unika lösningar och maximera den operativa prestandan. Trovärdighet och förtroende är lika viktiga för vår framgång.
Lars van der Haegen
CEO Belimo
  • Kundvärde
  • Lösningsorienterat ledarskap
  • Verksamhetsoptimering
Kundvärde

Vår kundorienterade metod, CESIM®, ger upphov till unika produkter och tjänster. Det mervärde som kunden får ut är vår framgång.

Lösningsorienterat ledarskap

Vi satsar på innovation, så att vi kan överraska marknaden med unika lösningar.

Verksamhetsoptimering

Med verksamhetsoptimering säkrar vi tillförlitliga leveranser av högkvalitativa produkter. Våra prioriteter är alltid tydliga – kvaliteten först, sedan punktlighet och slutligen kostnad.

Trovärdighetskultur

Belimos kultur bygger på förtroende, integritet, kompetens och ansvar. Vi främjar personligt engagemang, modet att ta risker för att inspirera kunder, lagarbete och kulturell mångfald.

Förtroende
Vi är öppna, respektfulla, ärliga och rättvisa. På så sätt uppnår vi en hög förtroendenivå. När förtroendet has skapats banas vägen för en deltagande ledarskapsstil med en öppen, objektiv dialog för att tillsammans hitta den bästa lösningen. I slutändan skapar detta klarhet, en gemensam förståelse och ett fullt engagemang av alla medarbetare. Effektivt beslutsfattande, personligt ansvar, närhet till kunden och medarbetarens identifiering med företaget – detta bildar grunden för kreativitet och innovation och är skälet till varför Belimo alltid är steget före.

Integritet
Vi utför våra uppgifter objektivt med både integritet och sunt förnuft. Vi är alltid lojala mot våra medarbetare, kunder, affärspartner och aktieägare.

Kompetens
Vi har unika applikationskunskaper och förstår våra kunders affärsprocesser, så att vi kan ge dem välgrundade och goda råd. Därför får vi kundernas förtroende och uppfattas som en kompetent partner. Belimo är en plats där personer kan utvecklas, både personligt och professionellt. Denna kreativa miljö skapar talang över hela världen. Tillsammans gör vi skillnad!

Ansvar
Vi känner ansvar för miljön. Vi letar ständigt efter sätt att minska vår enregiförbrukning. Vi undviker användning av ämnen och material som utgör en miljöfara. Detta öppnar upp för nya möjligheter, minskar riskerna och främjar innovationen. Vi är övertygade om att ansvarsfulla åtgärder och ansvarsfullt beteende till sist leder till hållbar tillväxt och vinst, vilket skapar mervärde för alla berörda parter. 

Uppförandekod

Belimos verksamhetsmål förmedlar företagets viktigaste vägledande principer och grundläggande värderingar. Eftersom varje medarbetare är med och skapar Belimos företagskultur är det ytterst viktigt att var och en av dem förstår och anammar det egna personliga ansvaret.

Belimo är fast beslutet att sköta sina affärer enligt höga etiska standarder och i enlighet med tillämplig lagstiftning. Medarbetarna ska agera i enlighet med detta. Den här inställningen är inte bara livsviktig för att bevara Belimos goda rykte och för att undvika eventuella civil- eller straffrättsliga påföljder, utan den speglar också de värderingar som Belimo står för.