Din webbläsare stöds inte!

Uppdatera din webbläsare för att webbplatsen ska visas korrekt. Uppdatera min webbläsare nu

×

Objekt i din nedladdningsmapp

Nedladdningsmappen är tom
objekt i nedladdningsmappen

!

Inomhusluftens kvalitet och vår hälsa

Inverkan av inomhusluftens kvalitet på vår hälsa

Människor tillbringar ungefär 90 procent av sin tid inomhus och andas 12 000 liter luft varje dygn. Därför är det viktigt att förstå vilket enormt inflytande inomhusluftens kvalitet har på vårt välbefinnande, särskilt under denna exceptionella tid av coronapandemi. Medan påverkan från flyktiga organiska föreningar (VOC) på människor har diskuterats brett i samband med "sjuka hus-syndromet", ignoreras ofta den roll som torr luft spelar för spridningen av mikroorganismer, däribland virus. Högeffektiva HVAC-system samt lämpliga förfaringssätt för befuktning är nödvändiga för att upprätthålla en stabil och hälsosam kvalitet på inomhusluften i byggnader.

Vänligen acceptera preferenser-cookies för att se den här videon.

Hur påverkar fuktigheten spridningen av virus?

Ett sätt för virus att spridas är inuti små vattendroppar. Ju högre luftfuktighet, desto större blir dropparna, vilket hindrar dem från att färdas så långt. Små droppar, å andra sidan, kan färdas genom stora öppna kontorsutrymmen, överleva i timmar och smitta fler människor. Vidare blir många bakterier och virus aggressivare när de exponeras mot torr luft.

I tempererade klimat sjunker luftfuktigheten ofta till en relativ fuktighet på under 40 procent under den kalla årstiden. Emellertid är den idealiska nivån för luftfuktigheten inomhus 40–60 procent, eftersom detta dramatiskt sänker risken för sjukdomsöverföring och gör det möjligt för kroppen att reparera och skydda sig bättre.

Bered dig på att imponeras av effekten av riktig befuktning, och lär dig vilka åtgärder du kan vidta för att förbättra din hälsa, din produktivitet och din kunskap.

ASHRAE Tech Hour: Boendes hälsa, energiprestanda och fukt i byggnader

Framfört av dr Stephanie Taylor, vd på Taylor Healthcare Commissioning, Inc. 

ASHRAE Tech Hour meddelar det senaste tekniska innehållet, presenterat av några av ASHRAE:s intelligentaste personligheter. 

Dr Taylor är utexaminerad från Harvard Medical School (MD) och Norwich University (master i arkitektur). Hennes livslånga engagemang för boendes hälsa och välbefinnande är inriktad mot fysiska inomhusmiljöer.

Hur påverkas människors hälsa av flyktiga organiska föreningar (VOC)?

VOC:er är organiska föreningar – som t.ex. formaldehyd och bensen – och härstammar från flera olika källor, däribland parfym, målarfärg, mattor, byggnadsmaterial och rök. De bidrar i väsentlig grad till "sjuka hus-syndromet" (ett tillstånd som förmodas orsakas av vistelse i en byggnad) och påverkar välbefinnandet hos de boende. Även låga koncentrationer av VOC kan framkalla irritationer på slemhinnor (ögon, näsa och luftvägar) samt huvudvärk, trötthet och illamående. Höga koncentrationer av vissa VOC:er kan också leda till hälsoproblem. För de flesta kemiska föreningar sätter lokala myndigheter gränsvärden för VOC-koncentrationer på arbetsplatser. Dessa kan mätas direkt och styras genom lämplig ventilation och luftrening.

Varför skapar centrala luftbehandlingssystem ett hälsosammare inomhusluftklimat?

Centrala luftbehandlingsenheter (AHU) och luftfördelningssystem kan tillhandahålla frisk, filtrerad och behandlad luft till zonerna i en byggnad snarare än att återcirkulera begagnad luft inne i ett rum. Fördelen med detta angreppssätt är att kvaliteten hos den tillförda luften kan styras centralt i en AHU när som helst. Temperatur- och fuktgivare mäter den tillförda luftens termiska förhållanden, och avvikelser upptäcks och korrigeras omedelbart. Tryckgivare över filtren detekterar i god tid behovet av ett filterbyte och sörjer oavbrutet för att endast en minimal mängd damm kommer in i byggnaden. Alla zoner som försörjs gynnas av hög komfort och säkerhet.

Förutom central styrning av luftkvaliteten i luftbehandlingsenheten kan inomhusluftens tillstånd mätas och styras individuellt i varje rum Rumsgivare som fortlöpande skulle kunna mäta alla parametrar omkring oss, som temperatur, fukt, CO2 och närvaron av VOC:er (flyktiga organiska föreningar) är väsentliga för vår hälsa och vårt välbefinnande. En ökning av koncentrationen av CO2 eller VOC i rummet, till exempel på grund av närvaron av många människor i rummet eller en kopieringsapparat, genererar extra utsläpp som omedelbart detekteras, och luftspjället till kanalen i rummet kan öppnas för att leverera mer friskluft in i rummet i fråga. Detta återställer genast komfortnivån till en hälsosam nivå.

Man kan bara styra vad man kan mäta. Detta gäller även inomhusluftens kvalitet. Givare utgör bara 0,08 % av den totala investeringen för HVAC i en byggnad. Kostnaden för att använda tillförlitliga och noggranna givare betalar sig snabbt genom förbättrad hälsa och produktivitet för de boende.

Vidare är korrekt igångkörning och underhåll ett viktigt steg för att säkerställa långvarigt stabil och noggrann mätning och styrning.

Tillförlitlighet är grunden

Tillförlitliga och högkvalitativa givare är grunden för HVAC-systemet och för att skapa en hälsosam, produktiv och komfortabel miljö. Många givare på marknaden är kända för en viss avdrift med tiden. Belimos fuktgivare med polymera kapacitiva avkänningselement påverkas inte av hög fukt eller av kontaminanter. De har 2 % noggrannhet som standard och en långsiktig avdrift på endast <±0,25 %. Hög noggrannhet och långtidsstabilitet är förutsättningen för att garantera optimala luftkvalitetsnivåer.

Belimo levererar ett fullständigt sortiment av givare. Belimos nya rumsgivare säkerställer en användarvänlig upplevelse med enkel installation och tidlös design. Dessutom möjliggör Belimo Assistant App snabb igångkörning och diagnostik på enkelt sätt via en smartphone.

Besök den lokala webbplatsen för mer information om våra givare:

Vänligen acceptera preferenser-cookies för att se den här videon.

Grundläggande krav för HVAC-system för hälsosam inomhusluft

Människor tillbringar ungefär 90 procent av sin tid inomhus och andas 12 000 liter luft varje dygn. Därför är det viktigt att förstå vilket enormt inflytande inomhusluftens kvalitet har på vårt välbefinnande. Belimo låter dig ta del av sina djupa insikter om inomhusfukt, flyktiga organiska föreningar (VOC) och centrala luftbehandlingssystem och ger värdefulla förslag när det gäller din hälsa.

Belimo intervjuade konsulterande ingenjörer och experter inom ventilationsbranschen runt om i världen för att ta reda på vilka prioriteringar som gäller för att skapa ett hälsosamt inomhusklimat i byggnader. Under processen fastställdes 7 grundläggande förutsättningar för att säkerställa hälsosam inomhusluft i kommersiella byggnader.

Läs mer om:

En studie om inverkan av luftkvalitet i skolor

Plattformen MeineRaumluft.ch förenade sina krafter med lärarförbundet i Zürich (Zürcher Lehrerverband) och lungorganisationen i Zürich (Organisation Lunge Zürich) för att undersöka hur luftkvalitet påverkar elever och lärare. I november 2016 installerade MeineRaumluft.ch mätanordningar i mer än 250 klassrum.

Läs studien för att se hur dessa mätanordningar påverkade lärarnas och elevernas ventilationsrutiner bara genom att installeras:

Styrd luftkonditionering i slutna rum

Överföringen av patogener kan förhindras genom att isolera eller fysiskt avskilja en eller flera personer från andra delar av samhället. På sjukhus upprättas specifika isoleringsrum eller hela isoleringsavdelningar för att skydda människor och deras omgivning från patienter med smittsamma sjukdomar eller patienter med nedsatt immunförsvar från smittsamma patogener.

Isoleringsrum drivs med ett negativt eller positivt rumstrycksförhållande gentemot omgivningen. Den nödvändiga tryckskillnaden genereras genom skillnaden mellan tilluft och frånluft. Den nya, modulära strukturen av produktsortimentet för regulatorn VAV-Universal (nu med integrerad ∆p-givare) gör det enkelt att skapa en idealisk kombination av volymetriskt flöde och rumstrycksreglering som är exakt avstämd för respektive zon.