Objekt i din nedladdningsmapp

Nedladdningsmappen är tom
objekt i nedladdningsmappen

!

Belimo Energy Valve™ och
termisk energimätare

Integrerad termisk energihantering och fakturering är nu enklare än någonsin

Belimo för samman det som hör samman.

Det nya utbudet av Belimo Energy Valve™ med termisk energimätare integrerar energimätning och energireglering, delta T-hantering och IoT-baserad fakturering i en enhet. Den erbjuder sömlös och direkt integrering i fastighetsautomationssystem eller IoT-baserade övervakningsplattformar. Energimätning och reglering kombinerat med certifierad energimätning och fakturering. Dessa funktioner förs samman för att spara tid och minska kostnader.

Energifakturering med integrerad energimätare

Universitetet i Bremen har över 30 byggnader byggda på 1970-talet som flera gånger har utökats och renoverats. Ökande energibehov under åren ledde till komplicerad volymfördelning och underhåll av kylnings- och värmeförsörjningen. 
Tack vare samarbetet med Florian Ruby från M&P Braunschweig GmbH och installationen av Belimo Energy Valves kunde universitetet i Bremen lösa de hydroniska särdragen i detta historiskt utvecklade system. Effekt- och massflödesstyrningen av ventilerna säkerställer en tillförlitlig tillförsel. 
Generationssystemen kommer att utnyttjas optimalt och de enskilda byggnaderna blir varken över- eller underförsörjda. 
De registrerade uppgifterna ger universitetet i Bremens energicentral en hög grad av transparens – en bedrift som tidigare inte var möjlig med en grundläggande reglerventil. 
Tillsammans med den transparenta övervakningen och styrningen av värme- och kylningssystemet möjliggör Energy Valve även IoT-baserad, MID-godkänd energifakturering inom de enskilda kostnadsställena.
 

Du måste godkänna preferens-cookies för att se videoklippet.

Certifierad mätning och precis styrning sammanförs i en enhet

Belimo Energy Valve™ erbjuder certifierad energimätning (MID) och tryckoberoende styrning samt delta T-hantering i en enda enhet. Delta-T Manager som är integrerad i Belimo Energy Valve™ mäter kontinuerligt temperaturskillnaden och jämför den med det användardefinierade gränsvärdet. Om temperaturen faller under gränsvärdet justerar Belimo Energy Valve™ automatiskt flödeshastigheten för att ta bort överflödet. Värme- eller kylsystem som drivs med för mycket vatten kan inte omvandla detta överflöde till högre uppvärmnings- eller kylningskapacitet, vilket ofta resulterar i problemet med låg delta T på anläggningen. Att mäta och styra temperaturskillnaden mellan tillopp och retur vid varje värmeväxlare är nyckeln till att hålla pumpkostnaderna så låga som möjligt. Vår integrerade logik förhindrar förekomsten av låg delta T vid värmeväxlaren samtidigt som komforten bibehålls.

Lär av Jon: att detektera och lösa problemet med lågt delta T.

Du måste godkänna preferens-cookies för att se videoklippet.

Pålitlig, certifierat mätning och IoT-baserad fakturering

Våra integrerade Energy Valve-mätare är certifierade enligt EN1434/MID och utrustade för att integreras sömlöst i fastighetsautomationssystem, och vid behov även i en IoT-uppkopplad faktureringsplattform. Våra icke-certifierade mätaralternativ innehåller Belimos patenterade glykolövervakning och kompensationsfunktion för att säkerställa att effektmätningar förblir pålitliga, oavsett glykolkoncentrationen. Energy Valve med termisk energimätare erbjuder glykolövervakning med hjälp av en avancerad logikalgoritm för att säkerställa optimala glykolnivåer hela tiden, vilket minskar höga pumpkostnader och eliminerar frysrisker.

Success Stories

Förenkla planering och igångkörning med Belimo Energy Valve™

Digitalt stödda arbetsflöden förenklar dina interaktioner under hela produktens livscykel – Belimo Energy Valve™ och den termiska energimätaren fungerar med Belimo Assistant-apparna och webbserververktyget för att främja planeringsprocessen, förenkla igångkörning, underlätta felsökning och spara poster och certifikat efter behov.

Närfältskommunikationsgränssnittet (NFC) möjliggör enkel konfiguration och underhåll direkt från en smartphone med Assistant-appen med eller utan enheten påslagen.

Energy Valve och den termiska energimätaren kan drivas med PoE via Ethernet-kabel, vilket förenklar installationen, förhindrar kablingsfel och ger en snabbare och stabilare nätverksanslutning som inte kräver något behov av en lokal strömförsörjning.

Framtiden för HVAC-system är uppkopplad

Anslutbarhet har alltid varit en viktig egenskap hos våra produkter. Belimo Energy Valve™ och den termiska energimätaren har alla vanliga kommunikationsprotokoll för fastighetsautomation (BACnet IP och MS/TP, Modbus TCP och RTU, och Belimo MP-Bus) och stöder även M-Bus via en omvandlare. Busskommunikationen kan även användas för övervakning och åsidosättning vid styrning av Energy Valve™ med en analog styrsignal.

Det har aldrig varit enklare att integrera energidata

Belimo Energy Valve™ och den termiska energimätaren integreras direkt i fastighetsautomationssystem och kan aktivera IoT-baserad energiövervakning och fakturering från tredje part. En enda enhet tillhandahåller all information som behövs för att styra, fakturera, övervaka och förbättra prestandan i ditt system.

Om du ansluter din Energy Valve 4 till Belimo Cloud förlängs den femåriga garantin till sju år och ger dig dessutom ännu fler fördelar. Genom att upprätthålla en digital tvilling av Energy Valve i molnet kan behöriga användare interagera med datan direkt, eller så kan enhetsägare auktorisera en tredje part för fakturering och analystjänster.

Modulkonstruktion för snabbt byte av mätare

Energy Valves termiska energimätare består av en givarmodul, anslutna temperaturgivare och innehåller mätnings- och logikfunktioner. Datakommunikation via bus och NFC.  Givarmodulen är tillgänglig som reservdel. Vissa länder kräver regelbundet byte för omkalibrering enligt lokal lagstiftning. Logikmodulen kan kopplas bort från givarmodulen (alla kablar förblir anslutna), vilket gör det enkelt att byta den nedre givarmodulen.

Ytterligare resurser

Belimo Energy Valve™ i värme- och kylapplikationer

Energy Valve i värmeapplikationer

Animeringen visar en Belimo Energy Valve på försörjningssidan av en värmeapplikation.
Delta T-börvärdet i ventilen motsvarar värmeväxlarens avsedda differenstemperatur, 11  Fahrenheit/6  Kelvin.

När temperaturgivarna börjar känna av en lägre differenstemperatur genom batteriet börjar ventilen att stängas. Flödeshastigheten minskar vilket ger en effektivare värmeväxling genom batteriet och förhindrar överflöde. När ventilen väl känner av att differenstemperaturen börjar stabiliseras tillåter den ett större returflöde genom batteriet och upprätthåller optimal värmeöverföring.

Energy Valve i kylapplikationer

Animeringen visar en Belimo Energy Valve som installerats på retursidan av ett kylbatteri. 
Delta T-börvärdet i ventilen motsvarar kylbatteriets avsedda differenstemperatur, 15  Fahrenheit/8  Kelvin.

När temperaturgivarna detekterar att delta T har legat under börvärdet under några minuter börjar ventilerna stänga för att sänka flödet. Detta gör att värmeväxlaren kan optimera energiutmatningen och eliminera överflödet. Så snart differenstemperaturen börjar stabiliseras börjar ventilen att öppna för att hålla önskat värmeväxling genom batteriet konstant.

Jörg förklarar hur energieffektiviteten ökas med Energy Valve

Belimo Energy Valve™ erbjuder många integrerade funktioner för att utföra optimering och göra HVAC-systemet effektivare.Lär dig mer om hur termisk energi kan reduceras genom bättre läckagehastighet, tryckoberoende styrning och hantering av delta T..

Du måste godkänna preferens-cookies för att se videoklippet.

Belönat med märkningen Solar Impulse Efficient Solution

Solar Impulse Foundation har i uppgift att sammanställa en portfölj av 1000 innovativa lösningar som uppfyller höga standarder för både hållbar utveckling och lönsamhet. Vi är stolta över att meddela att Belimo Energy Valve™ har valts ut som en av dessa 1000 lösningar och tilldelats märkningen Solar Impulse Efficient Solution.

Swisscom IoT Climate Award 2021

Swisscom IoT Climate Award är ett erkännande av enastående prestationer av företag som bidrar till att minska koldioxidutsläppen med sina IoT-lösningar. Vi är stolta över att Belimo Energy Valve har tagit andra platsen med sin molnanslutning.