Objekt i din nedladdningsmapp

Nedladdningsmappen är tom
objekt i nedladdningsmappen

!

CRAC-enhet

Vad är en CRAC-enhet?

En CRAC-enhet är utformad för applikationer där luftkonditionering med exakt reglering och hög precision är viktig. Det kan vara kylning av datacenter, servermiljöer med medelhög eller låg täthet, växelstationer för telekom, medicinska operationssalar och renrumsmiljöer.

CRAC-enheter anses ofta så viktiga att de kräver sitt eget kylvattensystem. Den kontinuerliga tillgängligheten av maximal effekt betyder att hela systemet inte kan dra nytta av kylvattenåterställning, eftersom en CRAC-enhet behöver vatten med en fördefinierad temperatur för att säkerställa att högsta prestanda alltid är tillgänglig.Beställ den nya Belimo Energy Valve™ nu

Lär dig hur Energy Valve förbättrar din CRAC-enhet

Energy ValveVanliga problem med CRAC-enheter och varför du ska välja Belimo Energy Valve™

Eftersom CRAC-enheter kräver möjligheten att när som helst kunna hantera maximal belastning, kan hela systemet inte dra nytta av återställning av kylvatten, eftersom vatten med en fördefinierad temperatur behövs för att säkerställa att högsta prestanda alltid är tillgänglig. På grund av CRAC-enheternas kritiska funktion finns det en tendens att de överdimensioneras. CRAC-enheten kan inte omvandla de resulterande för höga flödena till energi, vilket visar sig som förhöjda vattentemperaturer och lågt delta T.

En Belimo Energy Valve™ med effektstyrning och delta T-hantering kan säkerställa att högsta prestanda är tillgängliga även om vattentemperaturerna varierar.

Konfigurera din EV för att använda effektreglering och ställ in erforderlig effekt. Beroende på insignalen från styrkällan kommer ventilen sedan att modulera uteffekten genom att variera flödeshastigheten beroende på delta T för att uppnå önskad effekt.

Med hjälp av formeln Q = M x CP x delta T (uteffekt = massa x specifik värmekapacitet x temperaturskillnad) kan du se att flöde och delta T är sammankopplade när det gäller värmeväxlarens prestanda. Vi kan inte ändra en variabel utan att påverka de andra.

Effektregleringen använder den här formeln för att justera flödet enligt de effektkrav som härleds från positionssignalen. Detta är naturligtvis en långsam process, varför snabba förändringar i flödestemperaturen inte resulterar i snabba och upprepade ventilrörelser.

Applikationsexempel

Den CRAC-enhet som visas i figuren nedan måste kunna leverera 29,4 kW [100 000 BTU]. Den har ett dimensionerande flöde på 1 l/s och en framledningstemperatur på 7 °C, med en förväntad returtemperatur på 14 °C. Detta anses vara förhållandena för ”dimensionerad belastning”.

Vid scenarier med låg systembelastning kan temperaturen på vattenförsörjningen från kylmaskinen höjas för att ge energibesparingar. Om samma enhet nu får en tilloppstemperatur på 10 °C kan den högre flödestemperaturen resultera i lägre delta T, vilket skulle minska den tillgängliga uteffekten. Belimo Energy Valve™ har nu uppmätt en lägre delta T och tillåter en ökning av flödeshastigheten till 1,4 l/s för att uppnå önskad uteffekt. I detta fall har den ändrade tilloppstemperaturen ingen negativ effekt på CRAC-enhetens möjlighet att hantera den kyllast som krävs.

Problem: Krav på 100 % uteffekt förhindrar variabla vattenflödeshastigheter

Figuren visar en CRAC-enhet som är utformad för att leverera 29,4 kW [100 000 BTU]. Normalt skulle det inte vara möjligt att variera flödestemperaturen för att kunna säkerställa att högsta uteffekt alltid är tillgänglig.

Lösning: Energy Valve med aktiverad effektreglering

Figuren visar samma enhet med samma krav på 29,4 kW [100 000 BTU]. Energy Valve har dock detekterat den högre flödestemperaturen 10 °C och har ökat flödeshastigheten för att kunna leverera den uteffekt som positionssignalen begär.