Objekt i din nedladdningsmapp

Nedladdningsmappen är tom
objekt i nedladdningsmappen

!

Tvårörssystem

Vad är tvårörssystem?

Tvårörssystem används oftast där det är för kostsamt att dra dubbla set med rörledningar till varje brukare, eller där det inte förväntas att enheterna ska användas för uppvärmning under särskilt många dagar. Med en enstaka uppsättning rörledningar kan enheten vid en viss tidpunkt endast värma eller kyla.

Normalt förväntas rummet ha någon form av reservuppvärmning (oftast elektriska element) för användning när systemet är i kylningsläge och endast några få zoner kräver uppvärmning.

Tvårörssystem kan användas för:

  • Fläktkonvektorer
  • Kylbafflar
  • Kyltak
  • Golvvärme (oftast i bostäder)

Schematisk beskrivning

Figuren visar en kompakt uppställning med en enstaka fläktkonvektor. Användning av Energy Valves i stället för vanliga reglerventiler gör att den mindre kostsamma tvårörskonstruktionen kan användas, samtidigt som samma komfort som hos ett fyrrörssystem uppnås. Energy Valve kan uppdateras med olika börvärden för flöde och delta T för kylning och uppvärmning, vilket i praktiken gör att styr- och övervakningssystemet kan få samma ventil att fungera som två olika ventiler.

Problem: Tryckvariationer påverkar flödeshastigheter och komfort

Stora kylvattensystem är dynamiska till sin natur, med tryckvariationer som orsakas av ändrade pumphastigheter och ventillägen. Statiskt injusterade system kan, som namnet antyder, inte hantera dessa dynamiska ändringar, och resultatet blir att flödeshastigheterna genom varje enhet varierar med tryckändringarna.

Möjlig lösning: Dynamisk injustering

Funktionen för dynamisk balansering hos en tryckoberoende ventil hanterar tryckvariationer i systemet och säkerställer att flödet hålls vid det definierade börvärdet.Beställ den nya Belimo Energy Valve™ nu

Lär dig hur Energy Valve förbättrar ditt tvårörssystem

Energy ValveVanliga problem i tvårörssystem och hur Belimo Energy Valve™ löser dem

Problem: Dåliga prestanda i uppvärmningsläge

Värmeväxlare eller batterier väljs oftast efter kyllast, vilket innebär att om vattenmediet bara växlas från kallt till varmt är de dimensionerade flödeshastigheterna inte längre lämpliga. Till exempel skulle en typisk delta T vid kylning vara 7 Kelvin, medan delta T vid uppvärmning skulle förväntas vara minst det dubbla.


Lösning: Justerbara flödeshastigheter för värme-/kylsäsongen

Eftersom en intelligent ventil kan ha högnivåkommunikation med styr- och övervakningssystemet, kan flödeshastigheterna fjärruppdateras. Detta gör att en ändring av de dimensionerade flödeshastigheterna kan appliceras, så att ventilen alltid styr till den optimala flödeshastigheten.


Problem: Lågt delta T

Värmeväxlaren upplever inte bara en ändring av vattentemperaturen, utan även en ändring av luftvolymen enligt det nya läget. När flera variabler för värmeutbytet varierar, blir det nästan omöjligt att helt förutsäga den korrekta flödeshastigheten inom intervallet av tillåtna flöden.Low delta T at a consumer (eg. two pipe fan coil)

Lösning: Energy Valve med Delta-T Manager

Delta-T Manager, som är integrerad i Belimo Energy Valve™, är en funktion som kontinuerligt mäter temperaturskillnaden och jämför den med det systemspecifika gränsvärdet. Om det underskrids justerar Belimo Energy Valve™ automatiskt flödet så att endast den mängd vatten som faktiskt behövs tillåts genom värmeväxlaren. Det är också möjligt att uppdatera den delta T som krävs via bussgränssnittet, lika enkelt som vattnets flöde, vilket ger dig full kontroll.The Delta T Manager of the EV assures minimal delta T

Tips

Energy Valve registrerar även användningen av värme- och kylenergi separat, så i stället för att köpa två mätare, en för värme och en för kyla, behöver du nu bara en enhet!

Applikationsexempel

Exemplet i figuren visar en koventionell uppställning med en flödeshastighet på 0,11 l/s, baserat på den kyleffekt som krävs, vid en inloppstemperaturen på 6 °C och utloppstemperaturen på 12 °C. Flödeshastigheten som krävs vid uppvärmning av rummet är 0,05 l/s. Systemet är dock inställt på att leverera 0,11 l/s. Resultatet blir att uppvärmningsfunktionen i stort sett blir på/av.

Detta fungerar till en grad, men det låga delta T under uppvärmningsfasen gör oftast att denna inställning inte passar kondenserande pannor, eftersom returtemperaturerna blir för höga för att de ska kondensera. Eftersom värmeväxlaren får samma flödeshastighet på 0,11 l/s vid uppvärmning, kan vattnet inte avge tillräckligt mycket energi till luften, vilket resulterar i höga returvattentemperaturer eller lågt delta T, enligt figur 106.

Eftersom det inte finns några tryckoberoende ventiler i den här lösningen, har vi fortfarande alla tryckvariationer som är typiska i installationer utan tryckoberoende ventiler. Detta försämrar delta T ytterligare.FCU in cooling condition    FCU in heating condition

FCU heating conditions and pressure increase
Styr- och övervakningssystemet kan avgöra vilken typ av dag det är och uppdatera Energy Valve med det uppvärmnings- eller kylningsflöde som krävs för motsvarande delta T. Med hjälp av Energy Valve kan både det dimensionerande flödet ställas in och delta T säkerställas, även under tryckvariationer. När Energy Valve uppdateras med värmeflöden och delta T växlar ventilen till 0,05 l/s och upprätthåller ett lägsta delta T på 30 Kelvin. Därigenom tillåts nu användning av kondenserande pannor i projektet, eftersom returvattentemperaturerna kan säkerställas.FCU in cooling mode, using a pressure independent EV    FCU, with BMS corrected heating setpoint and required flow