Objekt i din nedladdningsmapp

Nedladdningsmappen är tom
objekt i nedladdningsmappen

!

Produkter för god inomhusluftkvalitet

För att säkerställa kvaliteten på inomhusluften krävs ett mångsidigt tillvägagångssätt. Förutom systemdesign och regelbundet underhåll, krävs det tillförlitliga produkter. Belimo erbjuder ett komplett och innovativt sortiment av styrkomponenter för att bibehålla hälsosam inomhusluft med minimal energiförbrukning. Från noggranna, tillförlitliga givare, VAV-lösningar för behovsstyrd ventilation till snabbgående ställdon och Energy ValveTM, våra produkter kompletteras av vår omfattande expertis när det gäller att leverera effektiv HVAC-systemprestanda. Med sömlös integration till BMS och molnbaserad anslutbarhet, får användarna fullständig insyn i mätningarna av luftkvaliteten inomhus för kontinuerlig övervakning och styrning.

Givare för mätning av luftkvaliteten inomhus

Det du inte kan mäta, kan du heller inte styra. Belimo erbjuder ett brett sortiment av rums- och kanalgivare för mätning av temperatur, relativ och absolut luftfuktighet, entapli, daggpunkt, CO2 och flyktiga organiska föreningar (VOC). Sortimentet inkluderar aktiva och passiva givare. Kanalgivarna har en robust design som överensstämmer med kraven enligt NEMA 4X/IP65.

Aktiva rumsgivare kan driftsättas och diagnostiserad med appen Belimo Assistant via en smartphone. Tack vare närfältskommunikation (NFC) kan man utföra konfigurationer även om givarna inte är strömanslutna. 

Förutom att givarna är noggranna, har Belimos givare en kort responstid och låg driftshastighet, vilket ger långsiktig stabilitet. De är skräddarsydda för snabb, felfri installation och driftsättning genom att erbjuda ett unikt snap-on-hölje, en avtagbar bakplatta, fjäderbelastade och avtagbara anslutningsplintar samt omvänt polaritetsskydd.

VAV-lösningar för behovsstyrd ventilation

Luften vi andas påverkar vår hälsa och produktivitet. Därför är exakt styrning av luftflödet viktigt på alla arbetsplatser. Väldesignade system för variabel luftvolym (VAV) säkerställer att korrekt mängd frisk luft tillförs och att förorenad luft avlägsnas på ett kontrollerat sätt från utrymmet. Behovsstyrd drift hjälper till att maximera energieffektiviteten med den nödvändiga mängden luftflöde. För att uppnå detta är det ett utmärkt sätt att mäta CO2-nivåer i rummet, eftersom det är en pålitlig indikator på luftens friskhet. Dessutom möjliggör VAV-system negativt och positivt tryck i kritiska miljöer, såsom isoleringsrum.

Belimos noggranna luftflödesgivare i kombination med ställdonsteknik – som har testats miljontals gånger – ger exakta Δp-avläsningar och styrning av de minsta volymetriska flödena. Integration i ett styr- och övervakningssystem skapar grunden för jämn styrning av fläktbelastningen på ett kostnadsoptimerat sätt.

Belimo erbjuder VAV-regulatorer och VAV-ställdon som kan skräddarsys för dina specifika behov: VAV-Compact är en ekonomisk, allt-i-ett-lösning; ett ställdon, en styrenhet och en givare i samma enhet för variabel- och konstantflödessystem för användning i byggnader, hotell, sjukhus och andra byggnader än bostadshus.

Den modulära strukturen i VAV-Universal består av en VRU-styrenhet med en integrerad högkvalitativ differenstryckbrytare som möjliggör den idealiska kombinationen av en regulator och spjällmotorisering. VAV-Universal styr det volymetriska flödet som specificerats av rumsautomationssystemet t.ex. rumstemperatur- eller luftkvalitetsgivare. Tryckförändringar i luftkanalsystemet detekteras och korrigeras automatiskt, vilket ger ett konstruerat flöde oavsett tryckförändringar i systemet – en idealisk VAV-lösning för kanal- och rumstrycksapplikationer.

Tryckgivare och -brytare för filterövervakning

Filter hjälper till att säkerställa att luft som tillförs zonerna inte kontamineras av föroreningar, såsom fint damm och patogener, från utsidan eller från den återcirkulerade luften. Filtervalet baseras på applikationen och yrkesspecifika krav. För att säkerställa hälsosam inomhusluft och för att spara energi bör filterbyten i samband med underhåll utföras baserat på användning, inte på schemalagd tid.

Med tiden samlas det föroreningar i filter, vilket ökar luftflödesmotståndet och som ett resultat sjunker trycket över filtret. Belimo lufttrycksbrytare är ett kostnadseffektivt och tillförlitligt sätt att övervaka filter i system med konstant luftvolymflöde. I system med variabla luftvolymer för behovsstyrd ventilation varierar dock differenstrycket beroende på luftflödet. I denna situation är det inte lämpligt att använda en tryckbrytare för övervakning av filterstatus; lösningen är en differenstryckgivare. Enkla och dubbla differenstryckgivare från Belimo finns tillgängliga med ett Modbus-gränssnitt för loggning och övervakning på distans. Tryckgivare används för noggrann filterövervakning i system med varierande belastning och flera filter. Givaren mäter tryckfall över filtret i relation till luftflödet.

Belimo Energy Valve™ för integrerad termisk energihantering

För att inomhusluften ska vara hälsosam, måste den tillförda luften ha korrekta förhållanden. Detta uppnås genom att man samtidigt optimerar energieffektiviteten. 

Prisbelönta Belimo Energy ValveTM är det perfekta exemplet på en innovation från Belimo som kombinerar intelligens med ett ställdon, flödesgivare och en kulventil. Kombinationen går långt utöver tryckoberoende reglering för att motverka lågt delta T och erbjuder flödes- och effektstyrning. Genom att ta itu med det vanligt förekommande problemet med lågt delta T kan man förbättra energieffektiviteten och sänka den totala prestandakostnaden avsevärt. Den tätt slutande ventilen förhindrar läckage och säkerställer exakt och stabil reglering.

Nya generationens Energy Valve kombinerar energireglering med MID-certifierad energimätning i en enda enhet, vilket säkerställer hög noggrannhet och tillförlitlighet och möjliggör enkel och effektiv fakturering och transparent termisk energihantering. Digital åtkomst stödjer enkel konfiguration och justeringar, driftsättning och underhåll med hjälp av NFC och appen Belimo Assistant eller en webbserver som ger fullständig transparens för slutanvändarens energidata.

Med BACnet/IP eller MSTP, Modbus TCP, eller RTU kan Energy Valve kommunicera direkt med BMS. Ethernet-gränssnittet tillhandahåller direkt och säker molnanslutning samtidigt som PoE (power over Ethernet) eliminerar behovet av extra strömförsörjning.

Spjällställdon för en mängd olika förhållanden

Spjällställdon är nödvändiga för hälsosam inomhusluft eftersom de krävs för att säkerställa tillförlitligt fungerande HVAC-system.

  • Luftintag för att styra rätt mängd utomhusluft.
  • Inuti luftbehandlingsenheten för att styra tilluft, returluft och återcirkulerad luft.
  • Zonen som ska regleras säkerställer rätt mängd frisk luft baserat på behov och luftintag, vilket säkerställer önskat luftflödesmönster.

Spjällställdonen var Belimos första produktinnovation för över 45 år sedan. Tack vare ständiga tekniska framsteg är Belimo marknadsledande inom VVS-branschen. 

Spjällställdon från Belimo erbjuder ett omfattande vridmomentsområde med direktkopplad, roterande eller linjär rörelseriktning, tillsammans med snabba modeller för extrema HVAC-applikationer. Ställdon från Belimo med ett kommunikationsgränssnitt möjliggör anslutbarhet till DDC-enheten och sömlös integration till styr- och övervakningssystem och Belimo Cloud. En eller två aktiva eller passiva givare kan anslutas till de flesta ställdon med kommunikationsmöjligheter. Givarsignalerna digitaliseras och skickas till ställdonet och data finns tillgängliga för regulatorn. Ställdon från Belimo erbjuder låg energiförbrukning.

Sömlös integration i styr- och övervakningssystem och IoT-plattformar

Integrering av digital kommunikation i enheter och utrustning ger flexibilitet i uformningen av innovativa HVAC-lösningar som kan styra, övervaka och underhålla på distans. BMS-operatörer kan dra nytta av lättillgängliga enhetsdata för övervakning och systemstyrning. Anläggningschefer får värdefull kunskap om utrustningens drift och prestanda, tillsammans med åtkomst till alla enhetsdata, vilket möjliggör snabb feldetektering och hjälp med systemdiagnostik. Hyresgäster vill kunna minimera energiförbrukningen och kostnaderna baserat på användningen.

Belimos produkter stödjer de öppna kommunikationsprotokollen Modbus och BACnet baserade på RS485 eller TCP/IP*. IoT-kompatibla produkter från Belimo kan anslutas till moderna IoT-plattformar parallellt med anslutbarheten till styr- och övervakningssystem, vilket erbjuder ingångar för att överföra givarmätvärden till det digitala ekosystemet, vilket sparar extra I/O-punkter. Med det kraftfulla och säkra applikationsprogrammeringsgränssnittet (API) för kunder, kan tredje parter integrera Belimos IoT-enheter i ett OEM-företags ekosystem, en öppen BIoT-plattform eller utveckla sina tjänster.

 

Tillsammans säkerställer dessa högkvalitativa produkter komfort, energieffektivitet och säkerhet för människor och deras fastigheter, samtidigt som de garanterar enkel installation och minskat underhåll.
 

Fler intressanta ämnen om hälsosam kvalitet på inomhusluften