İndirilenler klasörünüzdeki ürünler

İndirilenler klasörü boş
indirilenler klasöründeki ürünler

!

Debide ustalaşma
Belimo Energy Valve™ ile mümkün

Kurtarıcı inovasyon

Ludmillenstift Hastanesinde yıllarca süren genişleme, bu genişlemeye denk düşmeyen bir HVAC sistemi ortaya çıkardı. Belimo Energy Valve™'in piyasaya sürülmesi, ısıtma şebekesinin su debisini önemli ölçüde azaltarak bir yandan akıllı, şeffaf ve enerji verimli yüke bağlı ısıtma ve soğutma sistemleri ortaya çıkarırken diğer yandan konforu iyileştirmiş ve enerji tüketimini sabit tutmuştur.

Ludmillenstift Hastanesi, Aşağı Saksonya'da (Almanya) Meppen şehrinde yer almaktadır. Bu çok disiplinli büyük hastane, kapsamlı bir sağlık ağının ana direğini oluşturmaktadır ve Emsland bölgesine 160 yıldan fazladır sağlık hizmeti sunmanın gururunu yaşayabilir. Gelişmiş tanı ve tedavi uzmanlığı ve diğer uzmanlık alanı hizmetleri de dahil olmak üzere modern altyapı ve en son tıbbi teknoloji desteğiyle hastaları için istisnai düzeyde bakım sunmaktan gurur duyar.

Kuruluş: Ludmillenstift Hastanesi Yatarak tedavi gören hasta: Yılda 20.000 kişi
Konum: Meppen (Almanya) Ayakta tedavi gören hasta: Yılda 150.000 kişi
Açılış: 1851 Yatak: 420

Soğuk odalar ve cesur girişimler

Teknoloji, hastanenin altyapısını oluşturan binaların işlevselliği, konforu, güvenliği ve verimliliğinin sağlanmasında da önemli bir rol oynamaktadır. Bununla birlikte, hasta talebi ve uzman tesisler yıllar içinde kapasitenin ötesine geçmiştir ve tekrarlanan genişleme ve yenileme programları, hidronik dağıtım sisteminin kontrolü ve bakımıyla ilgili büyük zorluklar ortaya çıkarmıştır.

İyi dengelenmiş bir ısıtma, havalandırma ve iklimlendirme sisteminin bakımı, hastaneler gibi birden fazla binadan oluşan komplekslerde zor olabilir. Kış aylarında soğuk odalar ve zonlar hakkında personelden gelen birçok şikayetle birlikte durum ortaya çıktığında kesinlikle yaşanan buydu. Ludmillenstift'teki tesis yönetimi ekibi, sahanın belirli bölümlerine düzenli olarak yeterli sıcak su sağlanmadığının farkındaydı ve ısıtma sisteminin hidronik bileşenlerinin konfor seviyelerini yönetmek ve izlemekte zorlandığını gördü. 

Ekip, tüm pompalar tam yüke ayarlı haldeyken kazan sıcaklığını önemli ölçüde arttırmak suretiyle durumu iyileştirmek için cesur girişimlerde bulundu. Ancak bu çok sınırlı bir başarı gördü; şikayetler devam etti ve aşırı pompalama ve ek buhar enerjisi üretimi maliyette büyük bir artışa neden oldu ve bu da hastanenin bütçesini büyük ölçüde zorladı. Bu noktada Ludmillenstift, sorunun ana nedenini bulmak ve yeterli bir çözüme karar vermek için uzmanları, yani G.U.T. August Brötje KG şirketini çağırmaya karar verdi.

Isı beslemesi salınımı

August Brötje KG'den mühendisler, ısıtma beslemesinin önceden var olan sistem çizimlerini incelediler ve sadece alt manifoldların merkezi olarak dengelemesinin hidronik sorunları çözeceğine karar verdiler. Ardından, binanın HVAC sistemi hakkında çeşitli zayıflıkları ve darboğazları ortaya çıkaran kapsamlı bir araştırma yaptılar. Örneğin, hidronik anahtarda ölçülen sıcaklıklar 90/86°C (194/187°F) idi ve münferit alt istasyonların ısı beslemesi dalgalanıyor, bu da ısı beslemesinin rastgele gidip gelmesine neden oluyordu. Isıtma serpantinlerine sıcak suyun ulaşmaması da donma koruma sisteminin kışın sık sık tetiklenerek havalandırma sistemini kapatmasına neden oldu ve bu da özellikle ameliyathanelerde soruna yol açtı. Genel olarak, ısıtma beslemesi hastanenin geri kalanıyla aynı oranda modernize edilmemişti. 

Yıl boyunca son derece yüksek kazan debisi ve sistem dönüş sıcaklıklarını ele almak için
August Brötje KG'deki kontrol uzmanı Peter Meier, aşağıdaki teknik özelliklere sahip ıslah projesinin uzun vadeli kapsamını tanımlaması gerekti: 
– Tüm ısıtma manifoldları, yalnızca hidronik dengeleme için gereken tam su miktarının beslendiğinden emin olmak için nominal debi hacimlerine ayarlanmalıdır;
– Halihazırda gerekli olan termal enerji, ilgili dağıtım beslemelerinde kaydedilmeli ve ölçülmelidir;
– Isı geri kazanım verimliliğini artırmak için sistemden kazana gelen dönüş sıcaklığı düşürülmelidir (ve sonrasındaki
kombine ısı ve güç ünitesinin planlı kullanımına hazırlanılmalıdır);
– Sistemin verimli bir şekilde çalıştırılabilmesini ve binalarda maksimum miktarda suyun sürekli olarak pompalanmamasını sağlamak için tüm tesis boyunca debi yüke bağlı hale getirilmelidir.

Kurtarıcı inovasyon

Belimo, Peter Meier'i en son inovasyonları olan Belimo Energy Valve™ ile tanıştırmıştı ve bu, Ludmillenstift Hastanesi sahası için ideal çözüm gibi görünüyordu. Bu elektronik, küresel kontrol vanası, basınçtan bağımsız kontrol, debi ve enerji ölçümü, otomatik hidronik dengeleme ve veri izlemeyi tek bir ünitede birleştirir. Belimo Energy Valve™, besleme ve geri dönüş (delta T) debisini ve sıcaklığını sürekli ölçerek tüketilen termal enerjiyi belirler. Otomatik debi kontrolü fonksiyonu, herhangi bir fark basınç dalgalanmasından bağımsız olarak yalnızca gerekli miktarda enerjinin beslenmesini sağlar. 

Belimo Energy Valve™, Şubat ile Mart ayları arasında teste tabi tutuldu ve -12°C (10°F) kadar düşük sıcaklıklardaki mevcut hava koşullarında tam bir başarı sergiledi. Devreye alındıkları ilk andan itibaren sürekli olarak debi ve su sıcaklıklarını ölçerek tüm hidronik manifold devrelerini dinamik olarak kontrol ettiler ve izlediler; ısıtma beslemesiyle ilgili sorunlar nihayet tespit edilmiş ve çözülmüştü. O andan itibaren, manifold devresi 1'e bağlı tüm odalara ve zonlara, ısıtma amaçları için gerçekten ihtiyaç duyulan doğru hacim ve doğru su debisi sağlandı; bu da hastanenin tedarik etmesi gereken su miktarını önemli ölçüde azalttı. Belimo Energy Valve™'in ölçtüğü ve kaydettiği veriler, sistemde gerçekte neler olduğuna dair derinlemesine bir görünüm sağlayarak enerji verimliliği açısından başka potansiyel iyileştirme önerileri ortaya çıkardı. 

Belimo Energy Valve™ tarafından otomatik olarak oluşturulan enerji raporları, debi, sıcaklık ve genel serpantin performansının şeffaf bir görünümünü sağladığı için Ludmillenstift tarafından çok beğenilmiştir. Ek bir fayda olarak, hastane artık yönetmelikler kapsamında sağlık otoritesine rapor sunmak için sıcak su hazırlığından elde edilen verileri kullanıyor. 

Ludmillenstift Hastanesi, zemin alanını yüzde 40 oranında genişletmesine rağmen 2020'de, 2013/2014 seviyelerindeki konfor ve enerji tüketimini korudu.

Test aşamasının başarıyla tamamlanması, bilgilendirici sonuçları ve veri şeffaflığı, Belimo Energy Valve™'in termal enerji ve debinin izlenmesi ve kaydedilmesi gereken diğer uygulama alanları da dahil olmak üzere hastanedeki tüm HVAC sistemi için mükemmel bir uyum olacağını gösterdi.

Kombine enerji ölçümü ve kontrolü, sertifikalı termal enerji ölçümü ve faturalandırması

Belimo Energy Valve™, enerji ölçümünü, enerji kontrolünü, delta T yönetimini ve gerekirse Nesnelerin İnterneti uyumlu faturalandırmayı tek bir cihazda birleştirir. Nesnelerin İnterneti tabanlı izleme, performans iyileştirme araçları ve faturalandırma verileriyle bina yönetim sistemine veya Nesnelerin İnterneti tabanlı izleme platformlarına sorunsuz ve doğrudan entegrasyon sunar. "Enerji kontrolü" ve "sertifikalı termal enerji ölçümü ve faturalandırma" dünyaları artık birleşiyor. Zaman ve para tasarrufu sağlamak için performans özelliklerini bir araya getirir.

Solar Impulse Efficient Solution etiketi ile ödüllendirildi

Solar Impulse Vakfı'na, hem sürdürülebilirlik hem de karlılık konusunda yüksek standartları karşılayan 1000 yenilikçi çözüm içeren bir portföy yetkisi verilmiştir. Belimo Energy Valve™'in Solar Impulse Efficient Solution etiketi ile ödüllendirilen 1000 çözümden biri olarak seçildiğini duyurmaktan gurur duyuyoruz.

Belimo Energy Valve™'i yapılandırmaya adım adım

Belimo Energy Valve™ farklı şekillerde yapılandırılabilir. Mevcut bilgilerinizi kullanarak Energy Valve'i nasıl yapılandıracağınızı öğrenmek için bu adım adım videoları izleyin. Bu interaktif videolar, tüm kurulum ve yapılandırma seçeneklerini kapsayan bir karar destek aracı sunarken aynı zamanda yapı debisi veya gerekli minimum delta T gibi olası bilinmeyenleri ele alır.

Hızlı bir sayaç değişimi için modüler tasarım

Energy Valve termal enerji ölçeri, bir sensör modülünden ve bağlı sıcaklık sensörlerinden oluşur ve ölçüm ve lojik fonksiyonları sunarlar. Bus ve NFC üzerinden veri iletişimi yetenekleri.  Sensör modülü yedek parça olarak mevcuttur. Belirli ülkelerde, ulusal mevzuatlara göre tekrar kalibrasyon için periyodik değişim gereklidir. Lojik modülü (tüm kablolar bağlı bırakılarak) sensör modülünden ayrılabilir ve bu sayede alt sensör modülü kolayca değiştirilebilir.