Objekt i din nedladdningsmapp

Nedladdningsmappen är tom
objekt i nedladdningsmappen

!

Igångkörning direkt i appen

Fullständig och konstant transparens av Belimo-ställdonslösningar och i driften av system. Med appen Belimo Assistant kan du använda din smartphone för trådlös programmering och felsökning på plats av VAV, spjäll och ventilställdon i den senaste generationen.

 

Du måste godkänna preferens-cookies för att se videoklippet.
 • Fördelar
 • Funktioner
Fördelar

Huvudfördelar

 • Strömlös igångkörning med närfältskommunikation (NFC)
  Med hjälp av en smartphone tillhandahåller Belimo Assistant snabb igångkörning, inställning och underhåll via NFC – även när ställdonet inte är strömsatt.
   
 • Säkert och enkelt
  Konfigurera ditt ställdon utan att behöva ta isär/öppna kapslingen eller använda någon av dess kabelanslutningar. Automatiska uppdateringar av appen säkerställer optimal prestanda och konfiguration.
   
 • Lokal förbikopplingsfunktion
  Lokal förbikoppling för igångkörning och underhåll under drift (i strömsatt tillstånd) är nu bara ett fåtal klick bort i din smartphone med Belimo Assistant.
   
 • Mer transparens
  Med appen Belimo Assistant kan du enkelt läsa av och vidarebefordra parametrarna (även bussinställning), vilket ökar transparensen och förbättrar driften.
   
 • Viktiga resultatindikatorer
  Med hjälp av din smartphone kan du se viktiga resultatindikatorer som visar ställdonets aktuella status och därmed säkerställa en pålitlig drift. Samtidigt anger flera diagnosindikatorer hur produkten interagerar med systemet under drift. Dessutom går det nu att göra en snabb felanalys ifall det uppstår problem under igångkörningen.
Funktioner

Funktioner

 • Visa identifikationsdata: enhetstyp, position, beteckning, serienummer, MP-adress
 • Driftdata och inställningsparametrar: enhetsspecifika
 • Skicka drift- och inställningsdata från systemet via e-post, WhatsApp eller SMS
 • Lagring av drift- och inställningsdata
 • NFC-dataöverföring med strömlöst ställdon eller under pågående drift
 • Automatisk språkanpassning (DE/EN/FR/IT)
 • Diagnossida: enhetsspecifik statusinformation

Hämta appen Belimo Assistant

Med hjälp av en smartphone tillhandahåller Belimo Assistant enkel inställning, igångkörning och felsökning av vridspjällventiler med PR-ställdon. NFC- och BACnet-kommunikation tillhandahåller dataåtkomst som du behöver för att underlätta installationen och säkerställa optimal prestanda.

Obs: Mobila enheter utan NFC-funktion behöver en ZIP-BT-NFC-omvandlare för trådlös drift på plats. Kontakta din Belimo-återförsäljare.