Stavke u vašoj mapi za preuzimanje

Mapa za preuzimanje je prazna
Stavka/stavke u mapi za preuzimanje

!

Da li je vaša zgrada u dobrom stanju u pogledu korišćenja energije? Saznajte!

Kompletna ponuda inovativnih perifernih uređaja za grejanje, ventilaciju i klimatizaciju

Kompanija Belimo je zaslužila svoju poziciju tržišnog lidera tako što je oduvek vrednovala domišljata rešenja i kvalitetnu izradu, a nikada nije sebi dozvolila da počiva na lovorikama. Jednostavno rečeno, naš cilj je da konstruišemo pokretače dempera, regulacione ventile i senzore koji se suočavaju sa izazovima u pogledu komfora i potrošnje energije, besprekorno funkcionišu i zavređuju vaše poverenje tokom svog dugog i produktivnog radnog veka.

Welcome. Visit us at ISH 2023 in Frankfurt.

You can experience all our innovations and our product range in practical applications at our stand.

Small devices. Big impact. The intelligent use of energy protects the climate and reduces operating costs. With the small and extremely effective actuators, valves, sensors and meters from the world market leader Belimo, you have perfect solutions for efficiently controlling, monitoring and optimising the energy flows in buildings. This is how you ensure a healthy indoor climate - in new buildings as well as in existing ones.

Inovacije u komforu, energetskoj efikasnosti i bezbednosti za zgrade

Već duže od 40 godina, kompanija Belimo je uspešno fokusirana na tržišta za grejanje, ventilaciju i klimatizaciju, pružajući kvalitetna rešenja koja poboljšavaju energetsku efikasnost, smanjuju troškove montaže i odlikuju se najbržim vremenom isporuke u ovoj branši. Naši inovativni proizvodi oduvek su bili konstruisani tako da vam pomognu da ostvarite ciljeve na bolji, brži i ekonomičniji način. Investiranje u nove tehnologije predstavlja ključ našeg uspeha. Kompanija Belimo će nastaviti da nudi proizvode koji će pomoći drugim kompanijama da ostvare uspeh.
CESIM predstavlja Belimo metodu inovacija u tehnologiji zgrade sa senzorima, ventilima i pokretačima. CESIM obezbeđuje komfor (Comfort), energetsku efikasnost (Energy Efficiency) i sigurnost za ljude i njihovu imovinu (Safety), pri čemu istovremeno osigurava jednostavnu montažu (Installation), puštanje u rad i smanjene radove na održavanju (Maintenance).

Nagrađen je oznakom Solar Impulse efikasno rešenje

Fondaciji Solar Impulse je dodelila portfolio od 1000 inovativnih rešenja koja ispunjavaju visoke standarde kako održivosti tako i profitabilnosti. Ponosni smo što je Belimo Energy Valve™ izabrano da bude jedno od 1000 rešenja i nagrađeno oznakom Solar Impulse za efikasno rešenje.

Osnovni zahtevi za sisteme za grejanje, ventilaciju i klimatizaciju u pogledu odličnog kvaliteta unutrašnjeg vazduha

Ljudi provode približno 90 procenata svog vremena u zatvorenom prostoru i udišu 12.000 litara vazduha dnevno. Stoga je važno razumeti snažan uticaj koji kvalitet unutrašnjeg vazduha ima na naše blagostanje. Belimo deli svoje duboke uvide u efekte unutrašnje vlažnosti, isparljivih organskih jedinjenja (VOC) i sistema centralnog tretmana vazduha i predstavlja vredne predloge za vaše zdravlje.

Kompanija Belimo je sprovela intervjue sa inženjerima konsultantima i stručnjacima u sektoru ventilacije iz celog sveta kako bi definisala prioritete u pogledu stvaranja okruženja sa odličnim kvalitetom unutrašnjeg vazduha u zgradama. U toku ovog procesa, utvrdili smo sedam suštinskih faktora za osiguravanje odličnog kvaliteta unutrašnjeg vazduha u nestambenim zgradama.

Saznajte više o:

Kombinuju merenje i upravljanje energijom, sertifikovano merenje potrošnje toplotne energije i obračun

Belimo Energy Valve™ integriše merenje potrošnje energije, upravljanje energijom, upravljanje deltom T i, ako je potrebno, obračun zasnovan sa mogućnošću Interneta stvari u jednom uređaju. On nudi besprekornu i direktnu integraciju sa sistemom upravljanja zgradom ili sa platformama za nadzor zasnovanim na Internetu stvari, sa nadzorom zasnovanim na Internetu stvari, alatkama za poboljšanje performansi i podacima o obračunu. Dva sveta upravljanja energijom i sertifikovanog merenja potrošnje toplotne energije i njenog obračuna sada su objedinjena. Objedinjavanje performansi u cilju uštede vremena i novca.

Ultrazvučni merač protoka sa merenjem glikola

Pouzdano merenje protoka je ključno za maksimalno uvećanje efikasnosti sistema za grejanje, ventilaciju i klimatizaciju i obezbeđivanje komfora za stanare. Novi Belimo merač protoka koristi tehnologiju tranzitnog vremena ultrazvuka da bi obezbedio tačna i ponovljiva merenja protoka vode i mešavine voda i glikola bez zastoja u bilo kojoj primeni za grejanje, ventilaciju i klimatizaciju.

  • Mokra kalibracija u više tačaka osigurava preciznost i ponovljivost.

  • Patentirana logika za kompenzaciju temperature i glikola eliminiše ručnu kalibraciju.

  • Tačnost očitavanja od ±2% i ponovljivost od ±0,5% osiguravaju tačno i precizno merenje protoka.

Pomaci prema Internetu stvari za zgrade uz inovativne proizvode

Povezivanje je oduvek bila ključna karakteristika naših proizvoda. Pružanje još boljih proizvoda sa pravim digitalnim povezivanjem naš je fokus sada i u budućnosti. 

Ekosistem Belimo uređaja za Internet stvari omogućava fleksibilnu sistemsku integraciju kroz sve uobičajene komunikacione protokole za automatizaciju zgrada i platforme Interneta stvari za zgrade. Uz pomoć dodatnog povezivanja putem Interneta stvari, zgrade mogu da se lakše optimizuju i održavaju te da se njima upravlja.