Položky vo vašom priečinku sťahovania

Priečinok sťahovania je prázdny
pol. v priečinku sťahovania

!

Je vaša budova spôsobilá z hľadiska spotreby energie? Zistite to!

Kompletná ponuka inovatívnych prevádzkových zariadení v oblasti kúrenia, ventilácie a klimatizácie

Spoločnosť Belimo si získala svoje vedúce postavenie na trhu vďaka tomu, že si cení vynaliezavosť a remeselné zručnosti, ako aj preto, lebo sa nespolieha len na úspechy. Veľmi jednoducho povedané: snažíme sa vyrábať pohony tlmičov, regulačné ventily a snímače, ktoré sú riešením problémov s komfortom a energetickou účinnosťou, majú vynikajúcu výkonnosť a zaslúžia si vašu dôveru počas celej svojej dlhej a produktívnej životnosti.

Vitajte. Navštívte nás na veľtrhu ISH vo Frankfurte.

V našom stánku budete môcť zažiť všetky naše inovácie a naše produktové portfólio v praktických aplikáciách.

Malé zariadenia. Veľký vplyv. Inteligentné využívanie energií ochraňuje klímu a znižuje prevádzkové náklady. V podobe malých a extrémne efektívnych pohonov, ventilov, snímačov a meračov od spoločnosti Belimo, lídra na svetovom trhu, máte k dispozícii dokonalé riešenia na efektívnu reguláciu, monitorovanie a optimalizáciu energetických tokov v budovách. Vďaka tomu môžete zaručiť zdravú klímu v interiéroch – a to tak v nových, ako aj v existujúcich budovách.

Inovácie pre väčšie pohodlie, energetickú efektívnosť a bezpečnosť vašich budov

Spoločnosť Belimo sa už viac ako 40 rokov úspešne zameriava na trhy s riešeniami vykurovania, ventilácie a klimatizácie, pričom poskytuje kvalitné riešenia, ktoré zvyšujú energetickú účinnosť a znižujú nákalady na inštaláciu s najrýchlejšími dodacími lehotami v tomto odvetví. Naše inovatívne produkty boli vždy navrhnuté tak, aby pomohli s lepším, rýchlejším a ekonomickejším dosahovaním cieľov. Investícia do novej technológie je kľúčom nášho úspechu. Spoločnosť Belimo bude naďalej poskytovať produkty, ktoré napomáhajú obchodnému rastu.
CESIM je spôsob, akým spoločnosť Belimo inovuje technológiu budov pomocou snímačov, ventilov a pohonov. Technológia CESIM zaručuje komfort, energetickú účinnosť a bezpečnosť pre osoby a ich majetok a zároveň zabezpečuje jednoduchú inštaláciu, uvedenie do prevádzky a jednoduchšiu údržbu.

Ocenený značkou Solar Impulse Efficient Solution Label

Nadácia Solar Impulse Foundation udelila portfólio 1000 inovatívnych riešení, ktoré spĺňajú vysoké štandardy udržateľnosti aj ziskovosti. S hrdosťou oznamujeme, že ventil Belimo Energy Valve™ bol vybraný ako jedno z 1000 riešení ocenených značkou Solar Impulse Efficient Solution Label.

Základné požiadavky na systémy kúrenia, ventilácie a klimatizácie pre zdravý vnútorný vzduch

Ľudia trávia približne 90 percent svojho času v uzavretých priestoroch a denne dýchajú 12 000 litrov vzduchu. Je preto dôležité pochopiť, aký silný vplyv má kvalita vnútorného vzduchu na našu pohodu. Spoločnosť Belimo sa delí o svoje hlboké poznatky o vplyve vnútornej vlhkosti, nestálych organických látkach a centrálnych systémov úpravy vzduchu a predkladá cenné návrhy pre vaše zdravie.

Spoločnosť Belimo požiadala konzultačných inžinierov a expertov v odvetví ventilácie na celom svete, aby identifikovali priority pri vytváraní zdravého interiérového ovzdušia v budove. V tomto procese bolo zistených sedem základných faktorov, ktoré zabezpečujú zdravý interiérový vzduch v nebytových budovách.

Zistite viac informácií:

Skombinujte meranie a reguláciu energie, certifikované meranie energie a vyúčtovanie

Ventil Belimo Energy Valve™ v jednom zariadení integruje meranie a reguláciu energie, správu delta T a v prípade potreby vyúčtovanie s podporou internetu vecí. Ponúka hladkú a priamu integráciu do centrálnych riadiacich systémov budov alebo do monitorovacích platforiem na báze internetu vecí s monitorovaním na báze internetu vecí, nástrojmi na zvýšenie výkonu a fakturačnými údajmi. Teraz dochádza k zlúčeniu dvoch svetov „regulácie energie“ a „certifikovaného tepelného merania a vyúčtovania energie“. Spojenie funkcií na zvýšenie výkonu pre úsporu vášho času a peňazí.

Ultrazvukový prietokomer s meraním glykolu

Dôveryhodné meranie prietoku má zásadný význam pre maximalizáciu účinnosti vzduchotechnického systému a zabezpečenie pohodlia obyvateľov. Nový snímač prietoku od spoločnosti Belimo využíva ultrazvukovú technológiu tranzitného času na zabezpečenie presného a opakovateľného merania prietoku vody a zmesí vody a glykolu bez posunutia v akejkoľvek aplikácii v oblasti kúrenia, ventilácie a klimatizácie.

  • Viacbodová mokrá kalibrácia zaručuje vysokú presnosť a opakovateľnosť.

  • Patentovaná logika kompenzácie teploty a glykolu eliminuje manuálnu kalibráciu.

  • Presnosť nameraných hodnôt ± 2 % a opakovateľnosť ± 0,5 % zaručujú presné meranie prietoku.

Posun smerom k internetu vecí budovy s inovatívnymi produktmi

Konektivita bola vždy kľúčovou charakteristikou našich výrobkov. V súčasnosti aj v budúcnosti sa zameriavame na poskytovanie ešte lepších výrobkov so správnym digitálnym pripojením. 

Ekosystém zariadení internetu vecí (IoT) Belimo umožňuje flexibilnú systémovú integráciu prostredníctvom všetkých bežných komunikačných protokolov automatizácie budovy a platforiem BIoT. Pomocou dodatočného pripojenia internetu vecí (IoT) možno budovy jednoduchšie optimalizovať, spravovať a udržiavať.