Položky vo vašom priečinku sťahovania

Priečinok sťahovania je prázdny
pol. v priečinku sťahovania

!

Navštíviť firmu Belimo

Prehliadka spoločnosti (Hinwil, Švajčiarsko)

Navštívte našu centrálu v Hinwile a spoznajte nás osobne. Tu v „LONGUS“ v Hinwile vyrábame, balíme a dodávame až 30 000 aktuátorov pre ventilačné klapky a ventily našim zákazníkom po celom svete každý deň. To je 7 miliónov ročne! Pred dodaním sú naše aktuátory skontrolované, aby sa zaistilo, že sú prevádzkyschopné na 100 %.
 

Rozhodujúcu úlohu v tom zohrávajú optimalizované pracovné postupy a náš dobre vycvičený a vysoko motivovaný tím. Väčšinu montáže aktuátorov robíme ručne, ale občas využívame aj roboty na špeciálne pracovné operácie. Požadované komponenty a tiež hotové výrobky sú dočasne skladované v automatizovaných výškových skladoch a preprava tovaru v našej centrále je už z veľkej časti plne automatizovaná.

Naši zákazníci oceňujú vysokú kvalitu našich produktov, našu vysokú pripravenosť na dodanie a spoľahlivosť našich procesov. Okrem rozsiahleho výskumu a vývoja, veľkou mierou prispievajú k našej schopnosti dodržať prísľub kvality aj dlhodobé testy v našich špeciálnych skúšobných laboratóriách. Mimochodom, investujeme 7 – 8 % z nášho odbytu do výskumu a vývoja - každý rok!

Spojte svoju návštevu so špeciálnym zážitkom. V našom zážitkovom centre môžete zažiť znalosti. Na našej vodnej stene vám ukážeme, ako riadiace jednotky firmy Belimo zjednodušujú hydrauliku kúrenia, ventilácie a klimatizácie a ako môžu optimalizovať efektívnosť vašich systémov. Zaujímavosťou je aj vzduchotechnická jednotka a – najmä pre záujemcov o protipožiarnu ochranu – Safety Lab (Bezpečnostné laboratórium).

Kontaktujte nás. Radi s vami zostavíme zaujímavý program. Máte vôbec aktuálny projekt? Dovoľte nám porozprávať sa o vašom projekte spolu so staviteľom-majiteľom a odborným projektantom, aby sme spoločne našli najlepšie riešenie!