Položky vo vašom priečinku sťahovania

Priečinok sťahovania je prázdny
pol. v priečinku sťahovania

!

Servopohony klapiek na reguláciu dymu

Výkonná technológia s kompaktnou konštrukciou a energeticky efektívnou prevádzkou. Aktuátory tlmiča regulácie dymu Belimo zaisťujú spoľahlivú ochranu pred zadymením únikových a záchranných trás.