Položky vo vašom priečinku sťahovania

Priečinok sťahovania je prázdny
pol. v priečinku sťahovania

!

Viac ako štandard.

Produkty špecifické pre zákazníkov

Prosíme, odsúhlaste preferenčné súbory cookie, aby ste si mohli prehrať toto video.

Individuálne vyrobené produkty. Menej námahy, viac zisku.

Výzvam, vyskytujúcim sa v rámci projektovania a na stavenisku, možno v dnešnej dobe len ťažko čeliť pomocou štandardných produktov, preto čoraz viac narastá význam riešení špecifických pre zákazníkov. Vyrobíme pohon, ktorý potrebujete – spolu s dĺžkou kábla, pripojovacou zástrčkou a parametrizáciou podľa vašej špecifikácie. Na požiadanie namontujeme pohon na ventil a vytvoríme vopred zmontovanú montážnu skupinu pozostávajúcu z potrubných dielov, snímačov, prípojok a mnohých ďalších komponentov. V našej výrobnej prevádzke vám vyrobíme aj špecifickú prípojku potrebnú na účely modernizácie. Pre vaše použitie ponúkame „kompletný bezproblémový balík“.

Jednotlivé komponenty
Časovo náročná montáž na stavenisku.

Individuálne vyrobené
Pripravené na rýchlu inštaláciu na stavenisku.

 

  • Nové projekty
  • Modernizácia
  • OEM
Nové projekty

Viac ako len aktuátor

Na požiadanie dokážeme prispôsobiť dĺžku a typ kábla vašim potrebám. Pre minimalizáciu vašej námahy dodávame naše aktuátory vopred zmontované a pripravené na inštaláciu na mieste ich používania. Váš individuálny kábel môžeme vybaviť kovaním na konci vodičov a/alebo pripojovacou zástrčkou podľa vášho želania. Vďaka tomu sú chyby pri kabeláži a pripájaní minulosťou. V prípade potreby tiež za vás môžeme vykonať parametrizáciu. To do veľkej miery zjednodušuje montáž a uvedenie do prevádzky na stavenisku a ponúka vám riešenie typu „plug-and-play“.

Vaša vopred zmontovaná a otestovaná montážna skupina

„Urobiť všetko možné pre zjednodušenie montážnych prác na stavenisku, skrátenie doby výstavby a zabránenie možným chybám už od samotného počiatku“ – to sú dôvody, prečo firma Belimo prefabrikuje kompletné, vopred zmontované montážne skupiny v súlade s požiadavkami svojich zákazníkov, testuje ich a v prípade potreby vykonáva aj ich parametrizáciu. Vďaka tomu vznikajú hotové montážne skupiny, ktoré možno na stavenisku priamo nainštalovať. Úkony na stavenisku, akými sú skracovanie potrubí, rezanie závitov a montáž častí potrubia, pripájacích častí, aktuátorov, ventilov, snímačov a mnohých ďalších komponentov, sú teraz minulosťou.

Flexibilná inštalácia

Ak rozmery montážnej skupiny a najmä potrubí nemožno presne určiť, tak vám môžeme poskytnúť flexibilné potrubia. To znamená, že vždy budete mať ten správny diel pre každú inštaláciu, a to aj v prípadoch, kedy sa podmienky na stavenisku menia.

Viac ako len potrubia a komponenty

Ušetrite čas a peniaze – objednajte si váš komponent s izoláciou. Montážna skupina znázornená vpravo, ktorá obsahuje 6-cestný ventil firmy Belimo a prídavný prietokomer, bola vo výrobnom závode navyše vybavená izoláciou. Neželané vyžarovanie tepla, kondenzácia a doba inštalácie na mieste používania sú tak zredukované na minimum.

Vynikajúca ochrana

Neustále rozširovanie našich služieb umožňuje realizáciu širokého rozsahu rôznych projektov. Guľový ventil znázornený na obrázku disponuje povrchovou úpravou podľa normy DIN EN ISO 12944-C4. Ponúkame tiež podporu v prípade produktov, z ktorých boli odstránené silikónové zvyšky.

Parametrizácia výkonových zariadení vzduchotechniky

Nechajte prípravné práce na uvedenie výkonového zariadenia vzduchotechniky do prevádzky na nás a minimalizujte čas potrebný na uvádzanie do prevádzky a možné zdroje chýb na mieste inštalácie. Na uvedenom obrázku je napríklad ukázaná parametrizácia pre náš produkt Belimo Energy Valve™.

Modernizácia

Presne to, čo potrebujete, a dodané včas

Firma Belimo ponúka štandardné a zákaznícky špecifické riešenia pre modernizáciu (RetroFIT) s krátkymi dodacími lehotami, ktorých cieľom je rýchle umožnenie toho, aby váš vzduchotechnický systém (HVAC) znovu fungoval efektívne. Vaša výhoda: minimálne prestoje. Naše riešenia pre modernizáciu sú zamerané na kvalitu a spoľahlivosť. Vďaka tomu naše produkty pomáhajú zvýšiť výkon a zabezpečiť bezúdržbovú prevádzku vášho vzduchotechnického systému. Ak ste v rámci nášho štandardného rozsahu nenašli to, čo hľadáte, môžeme vám ponúknuť aj špeciálne riešenia s veľkosťou viacnásobného balenia od 1.

Prosíme, odsúhlaste preferenčné súbory cookie, aby ste si mohli prehrať toto video.

Modernizácia podľa požiadaviek

V našej výrobnej prevádzke vám vyrobíme individualizované pripájacie diely. Možné je všetko. Tento príklad znázorňuje adaptér na montáž aktuátora firmy Belimo na ventil od iného dodávateľa. Pre toto použitie firma Belimo dodala „kompletný bezproblémový balík“, v rámci ktorého zmerala, navrhla a vyrobila prípojku. Pripravené na inštaláciu na stavenisku.

Belimo RetroFIT App

Pomocou Belimo RetroFIT App môžete v odvetví (kúrenie, ventilácia a klimatizácia) špecificky nahradiť vaše zastarané alebo chybné pohony a snímače od rôznych dodávateľov zariadeniami od firmy Belimo.

Aplikácia RetroFIT od firmy Belimo vás len pomocou štyroch krokov privedie až k produktu, ktorý je tým správnym pre nahradenie vášho pôvodného produktu. Vďaka novej funkcii OCR (optické rozpoznávanie znakov) je používanie aplikácie ešte jednoduchšie. Odfoťte označenie na chybnej jednotke. Softvér OCR rozpozná príslušné textové moduly a vyhľadá ich v databáze RetroFIT. Objednávka náhrady sa zrealizuje po zadaní len niekoľkých ďalších údajov. Belimo RetroFIT App je dostupná v 12 jazykoch.

OEM

Posilnite vašu značku pomocou kvality od firmy Belimo

Vo vašich produktoch používate komponenty od vybraných dodávateľov. Vždy sa snažíte nájsť tú najlepšiu hodnotu za peniaze. Vysoká kvalita a jedinečné funkcie šité na mieru vášho použitia mu pridávajú hodnotu a umožňujú vám odlíšiť sa od konkurencie. Excelentná technická podpora a jednoduché transakčné spracovanie sú pre vás samozrejmosťou. Ako zákazník firmy Belimo profitujete z množstva výhod.

Čo od nás môžete očakávať

- Rôzne typy a dĺžky káblov s pripojovacou zástrčkou alebo bez nej.
- Individuálne farby krytov a označení.
- Individualizované označenie s vaším vlastným logom a/alebo uvedením vašej internetovej stránky.
- Individuálny kód položky.
- Široký rozsah možností montáže (prispôsobených vášmu produktu).
- Široký rozsah elektrického a mechanického príslušenstva.
- Dodávanie v ekologických viacnásobných baleniach.
- Nastaviteľný čas chodu, prepínací diferenciál a parametre zbernice.
- Zvýšená ochrana vďaka prídavným povrchovým úpravám a ďalším prostriedkom.
- Rozsiahla spolupráca a partnerstvo vďaka dodávke polotovarov a aktuátorov s integrovanými riadiacimi funkciami a modulmi I/O od firmy Belimo.