Položky vo vašom priečinku sťahovania

Priečinok sťahovania je prázdny
pol. v priečinku sťahovania

!

  • Uvedenie do prevádzky a údržba
  • Aplikácie pre koncového používateľa
  • Všetko
Uvedenie do prevádzky a údržba

Aplikácia Belimo Duct Sensor Assistant

Belimo Duct Sensor Assistant aplikácia pre individuálnu konfiguráciu snímačov

Pomocou aplikácie Belimo Duct Sensor Assistant je možné rozšíriť rozsah použitia a individuálne prispôsobiť konfiguráciu požiadavkám použitia. Na konfiguráciu cez aplikáciu Belimo Duct Sensor Assistant je potrebný hardvérový kľúč Bluetooth® (predávaný samostatne, A-22G-A05).

Charakteristiky
• Komunikácia prostredníctvom Bluetooth BLE
• Vyžaduje sa Bluetooth Dongle A-22G-A05, ktorý bude komunikovať so snímačom prostredníctvom Micro-USB konektora
• Môže byť použitý pre nasledujúce snímače: 22ADP-.., 22DTH-..5.., 22DTH-..6.., 22DC-13, 22DTC-.., 22DTM-.., 22DCV-.., 22DCM-.., 22DCK-.., 22UTH-..50X, 22UTH-..60X
• Podporované jazyky DE, EN, FR, IT, ES, PT

Možnosti konfigurácie
• Individuálna konfigurácia výstupných signálov
• Nastavenie rôznych rozsahov merania
• Dodatočné nastavenie hodnôt ofsetu
• Parametrizácia Live-Zero-Signal (2..10 V atď.) a systém jednotiek
• Možnosti nastavenia údajov na displeji
• Individuálna parametrizácia funkcie semaforu (TLF)
• Rozšírenie fyzickej adresy Modbus
• Uloženie nastavení do mobilnej jednotky a načítanie ďalších snímačov
• Znázornenie a výstup rozdielového tlaku ako hodnoty objemového prietoku

Dostupné v Severnej Amerike, Európskej únii, štátoch EZVO a Veľkej Británii.

Aplikácia Belimo Assistant

Aplikácia Belimo Assistant na prevádzku zariadení so vstavaným rozhraním NFC na mieste

Úplná transparentnosť ohľadne vášho riešenia pohonu kúrenia, ventilácie a klimatizácie firmy Belimo a prevádzky vášho systému v ktoromkoľvek čase. Pomocou aplikácie Belimo Assistant poskytuje váš smartfón alebo tablet bezdrôtovú prevádzku na mieste pre variabilný objem vzduchu, snímače, klapku a pohony ventilov.

Charakteristiky 
Identifikačné údaje displeja: typ jednotky, poloha, označenie, výrobné číslo, adresa MP
• Prevádzkové údaje a parametre nastavenia: špecifické pre jednotku
• Odosielanie prevádzkových a nastavovacích údajov priamo zo systému, cez e-mail, WhatsApp, SMS 
• Diagnostická stránka: informácie o stave jednotky
• Uskladnenie prevádzkových a nastavovacích údajov v poznámkach
• Prenos dát pri odpojenom pohone alebo počas prebiehajúcej prevádzky
• Automatické prispôsobenie jazyka (DE / EN / FR / IT)

Belimo RetroFIT App

Pomocou Belimo RetroFIT App môžete v odvetví (kúrenie, ventilácia a klimatizácia) špecificky nahradiť vaše zastarané alebo chybné pohony a snímače od rôznych dodávateľov zariadeniami od firmy Belimo.

Či už ide o ventilačné alebo vodné aplikácie, môžete jednoducho nájsť správny náhradný pohon (pohon guľového ventilu, rotačný pohon, pohon, pohon ventilácie) od firmy Belimo, aby ste zmodernizovali svoju inštaláciu s najlepšou kvalitou a vysokým výkonom.

Kompletný rad výrobkov snímačov Belimo je teraz tiež integrovaný v aplikácii.

Aplikácie pre koncového používateľa

Aplikácia Belimo Display

Belimo Display App ako virtuálny displej pre snímače v miestnosti Belimo a vnútorné riadiace jednotky

Belimo Display App je najinovatívnejšia metóda prístupu k snímačom v miestnosti a vnútorným riadiacim jednotkám firmy Belimo. Intuitívna aplikácia pre koncového používateľa umožňuje zobrazenie hodnôt v miestnosti a nastavenie požadovaných hodnôt.

Charakteristiky:
Displej hodnôt v miestnosti (teplota, relatívna vlhkosť, CO2) všetkých aktívnych snímačov v miestnosti a vnútorných riadiacich jednotiek
• Nastavenie požadovanej hodnoty teploty aktívnych vnútorných riadiacich jednotiek
• Displej koncentrácie CO2 pomocou prispôsobiteľnej funkcie semaforu

Funguje to takto:
1. aktivujte NFC a pridržte smartfón pri vnútornej jednotke
2. pozrite si aktuálne hodnoty a v prípade potreby nastavte požadovanú hodnotu teploty
3. pre aktiváciu nastavených hodnôt opäť pridržte smartfón pri vnútornej jednotke

Kompatibilné s najnovšou generáciou aktívnych snímačov v miestnosti a prevádzkových jednotiek Belimo:
- 22RT..
- P-22RT..

Požiadavky:
Smartfón s Android V5.0 alebo novším (smartfón s iOS V9.0 alebo novším)

Všetko

Aplikácia Belimo Display

Belimo Display App ako virtuálny displej pre snímače v miestnosti Belimo a vnútorné riadiace jednotky

Belimo Display App je najinovatívnejšia metóda prístupu k snímačom v miestnosti a vnútorným riadiacim jednotkám firmy Belimo. Intuitívna aplikácia pre koncového používateľa umožňuje zobrazenie hodnôt v miestnosti a nastavenie požadovaných hodnôt.

Charakteristiky:
Displej hodnôt v miestnosti (teplota, relatívna vlhkosť, CO2) všetkých aktívnych snímačov v miestnosti a vnútorných riadiacich jednotiek
• Nastavenie požadovanej hodnoty teploty aktívnych vnútorných riadiacich jednotiek
• Displej koncentrácie CO2 pomocou prispôsobiteľnej funkcie semaforu

Funguje to takto:
1. aktivujte NFC a pridržte smartfón pri vnútornej jednotke
2. pozrite si aktuálne hodnoty a v prípade potreby nastavte požadovanú hodnotu teploty
3. pre aktiváciu nastavených hodnôt opäť pridržte smartfón pri vnútornej jednotke

Kompatibilné s najnovšou generáciou aktívnych snímačov v miestnosti a prevádzkových jednotiek Belimo:
- 22RT..
- P-22RT..

Požiadavky:
Smartfón s Android V5.0 alebo novším (smartfón s iOS V9.0 alebo novším)

Aplikácia Belimo Duct Sensor Assistant

Belimo Duct Sensor Assistant aplikácia pre individuálnu konfiguráciu snímačov

Pomocou aplikácie Belimo Duct Sensor Assistant je možné rozšíriť rozsah použitia a individuálne prispôsobiť konfiguráciu požiadavkám použitia. Na konfiguráciu cez aplikáciu Belimo Duct Sensor Assistant je potrebný hardvérový kľúč Bluetooth® (predávaný samostatne, A-22G-A05).

Charakteristiky
• Komunikácia prostredníctvom Bluetooth BLE
• Vyžaduje sa Bluetooth Dongle A-22G-A05, ktorý bude komunikovať so snímačom prostredníctvom Micro-USB konektora
• Môže byť použitý pre nasledujúce snímače: 22ADP-.., 22DTH-..5.., 22DTH-..6.., 22DC-13, 22DTC-.., 22DTM-.., 22DCV-.., 22DCM-.., 22DCK-.., 22UTH-..50X, 22UTH-..60X
• Podporované jazyky DE, EN, FR, IT, ES, PT

Možnosti konfigurácie
• Individuálna konfigurácia výstupných signálov
• Nastavenie rôznych rozsahov merania
• Dodatočné nastavenie hodnôt ofsetu
• Parametrizácia Live-Zero-Signal (2..10 V atď.) a systém jednotiek
• Možnosti nastavenia údajov na displeji
• Individuálna parametrizácia funkcie semaforu (TLF)
• Rozšírenie fyzickej adresy Modbus
• Uloženie nastavení do mobilnej jednotky a načítanie ďalších snímačov
• Znázornenie a výstup rozdielového tlaku ako hodnoty objemového prietoku

Dostupné v Severnej Amerike, Európskej únii, štátoch EZVO a Veľkej Británii.

Aplikácia Belimo Assistant

Aplikácia Belimo Assistant na prevádzku zariadení so vstavaným rozhraním NFC na mieste

Úplná transparentnosť ohľadne vášho riešenia pohonu kúrenia, ventilácie a klimatizácie firmy Belimo a prevádzky vášho systému v ktoromkoľvek čase. Pomocou aplikácie Belimo Assistant poskytuje váš smartfón alebo tablet bezdrôtovú prevádzku na mieste pre variabilný objem vzduchu, snímače, klapku a pohony ventilov.

Charakteristiky 
• Identifikačné údaje displeja: typ jednotky, poloha, označenie, výrobné číslo, adresa MP
• Prevádzkové údaje a parametre nastavenia: špecifické pre jednotku
• Odosielanie prevádzkových a nastavovacích údajov priamo zo systému, cez e-mail, WhatsApp, SMS 
• Diagnostická stránka: informácie o stave jednotky
• Uskladnenie prevádzkových a nastavovacích údajov v poznámkach
• Prenos dát pri odpojenom pohone alebo počas prebiehajúcej prevádzky
• Automatické prispôsobenie jazyka (DE / EN / FR / IT)

Belimo RetroFIT App

Pomocou Belimo RetroFIT App môžete v odvetví (kúrenie, ventilácia a klimatizácia) špecificky nahradiť vaše zastarané alebo chybné pohony a snímače od rôznych dodávateľov zariadeniami od firmy Belimo.

Či už ide o ventilačné alebo vodné aplikácie, môžete ľahko nájsť správny náhradný pohon (pohon guľového ventilu, rotačný pohon, pohon, pohon ventilácie) od firmy Belimo, aby ste zmodernizovali vašu inštaláciu s najlepšou kvalitou a najvyšším výkonom.

Kompletný rad výrobkov snímačov Belimo je teraz tiež integrovaný v aplikácii.