Položky vo vašom priečinku sťahovania

Priečinok sťahovania je prázdny
pol. v priečinku sťahovania

!

Servopohony protipožiarnej klapky

Bezpečnostné aktuátory so špecifickou konštrukciou pre oblasť motorizácie protipožiarnych klapiek poskytujú tú najlepší ochranu proti šíreniu ohňa a dymu vzduchovými potrubiami.