Položky vo vašom priečinku sťahovania

Priečinok sťahovania je prázdny
pol. v priečinku sťahovania

!

  • Integrácia zbernice a systému
  • CAD/BIM
  • Veľkosti a výber
  • Programové vybavenie
Integrácia zbernice a systému

Belimo MP-Bus

Nástroj Belimo PC-Tool (MFT-P)
Softvér na nastavenie a diagnostiku pre aktuátory MF/MP/MOD/LON/KNX vrátane protipožiarnej ochrany.
Pre operačné systémy Windows.


Kalkulačka dĺžky kábla MP-Bus
Kalkulačka dĺžky kábla MP vypočíta požadovaný výkon transformátora a maximálnu dĺžku signálneho kábla kanálu MP.


Nástroj VRP-M
Nastavovací a diagnostický softvér pre uvádzanie do prevádzky, nastavovanie a monitorovanie aplikácií objemu a tlaku vzduchu na báze systémového riešenia VAV-Universal VRP-M V3.

Servisný nástroj ZTH EU

Servisný nástroj ZTH EU zjednodušuje diagnostiku, prevádzkovú kontrolu a nastavenie výkonových zariadení vzduchotechniky. Pri priamom pripojení k parametrizovateľnému alebo komunikačnému pohonu od firmy Belimo je možné na mieste odčítať aktuálne hodnoty a okamžite ich resetovať.

Pri použití ZTH EU ako rozhrania pre PC-Tool (MFT-P) sa pri inštalácii softvéru PC-Tool nainštaluje príslušný USB ovládač. Ovládač je možné prevziať aj tu a nainštalovať samostatne.

Aplikácia Belimo Assistant

Aplikácia Belimo Assistant na prevádzku zariadení so vstavaným rozhraním NFC na mieste

Úplná transparentnosť ohľadne vášho riešenia pohonu kúrenia, ventilácie a klimatizácie firmy Belimo a prevádzky vášho systému v ktoromkoľvek čase. Pomocou aplikácie Belimo Assistant poskytuje váš smartfón alebo tablet bezdrôtovú prevádzku na mieste pre variabilný objem vzduchu, snímače, klapku a pohony ventilov.

Charakteristiky 
Identifikačné údaje displeja: typ jednotky, poloha, označenie, výrobné číslo, adresa MP
• Prevádzkové údaje a parametre nastavenia: špecifické pre jednotku
• Odosielanie prevádzkových a nastavovacích údajov priamo zo systému, cez e-mail, WhatsApp, SMS 
• Diagnostická stránka: informácie o stave jednotky
• Uskladnenie prevádzkových a nastavovacích údajov v poznámkach
• Prenos dát pri odpojenom pohone alebo počas prebiehajúcej prevádzky
• Automatické prispôsobenie jazyka (DE / EN / FR / IT)

KNX (ETS databáza produktov)

UK24EIB


KNX regulátor objemového prietoku vzduchu (LMV-D3-KNX, NMV-D3-KNX & LHV-D3-KNX)


KNX aktuátory (LR24A-KNX & NR24A-KNX)

BACnet

UK24BAC aktualizácia programového vybavenia

Programové vybavenie brány je možné aktualizovať cez USB pripojenie.

LonWorks (aplikačné programy a LNS plug-ins)

UK24LON

Dôležité: UK24LON 3.2 V: nepreberajte do zariadení s 3.10 V alebo novším!


Dôležité: UK24LON 3.11 V: nepreberajte do zariadení s 3.2 V alebo starším!

Naprogramovanie nevhodných verzií aplikácií môže viesť k úplnému zlyhaniu. Je nevyhnutné dodržiavať informácie v poznámkach k vydaniu.

___________________________________________________________________________________
 

Pohony LonWorks (..ALON) s rozhraním snímača

Aplikácia (predvolená) s regulátorom teploty

obsahuje:
mod_3_0.xif
mod_3_0.nxe
mod_3_0.apb
mod_3_0.xfb
Zdrojové súbory jednotky

Aplikácia (voliteľné) s regulátorom CO2

obsahuje:
mod_4_0.xif
mod_4_0.nxe
mod_4_0.apb
mod_4_0.xfb
Zdrojové súbory jednotky

Belimo plug-Ins 

obsahuje:
Aktuátor tlmiča plug-in
Snímač plug-in
Regulátor plug-in
Poznámky k vydaniu a dokumentácia (de/en)
(Zdrojové súbory jednotky)

BKN230-24LON

Dôležité: BKN230-24LON V1.10: nepreberajte do zariadení s V1.0!
(vyrábané od r. 2012)


Dôležité: BKN230-24LON 1.0 V: nepreberajte do zariadení s 1.10 V alebo novším!
(vyrábané do r. 2011)

Naprogramovanie nevhodných verzií aplikácií môže viesť k úplnému zlyhaniu. Je nevyhnutné dodržiavať informácie v poznámkach k vydaniu.

CAD/BIM

Portál PARTcommunity CAD

2D & 3D BIM Multi CAD

Spoločnosť CADENAS je popredným výrobcom softvéru v oblasti správy strategických náhradných dielov a redukcie náhradných dielov (PARTsolutions) a elektronických katalógov produktov CAD (eCATALOGsolutions).

Knižnica MagiCAD Cloud BIM

3D DXF & RFA CAD

MagiCAD Cloud ponúka TGA konzultačným inžinierom bezplatne komplexný výber kvalitatívne vysokohodnotných BIM objektov.

BIM plug-in pre Autodesk Revit

3D dátové modely s technickými informáciami z Autodesk Revit prostredníctvom BIM plug-in

Tento modul vám umožňuje vybrať pohony, ventily a snímače firmy Belimo z jednej databázy a potom ich pridať do projektu informačného modelovania budovy s ich technickými údajmi pomocou drag & drop. Všetci používatelia BIM tak majú prístup ku všetkým údajom v štruktúrovanej a zoradenej forme vo formáte Revit MEP.

Veľkosti a výber

Posúvač ventilu

Obľúbený posúvač ventilu od firmy Belimo je dostupný aj digitálne. Svojou novou konštrukciou zjednodušuje výber ventilov.

Programové vybavenie

Merače tepelnej energie (TEM)

Tu nájdete najnovšie aktualizácie programového vybavenia pre merače tepelnej energie (TEM).

Najnovšia aktualizácia: 9.06.2022

Belimo Energy Valve™ V4 (2022)

Tu nájdete najnovšie aktualizácie programového vybavenia pre Belimo Energy Valve™.

Najnovšia aktualizácia: 09.06.2022

Belimo Energy Valve™ V3

Tu nájdete najnovšie aktualizácie programového vybavenia pre Belimo Energy Valve™.

Najnovšia aktualizácia: 08.09.2021