Ставки во преземаната папка

Папка на преземања е празна
ставка(и) во папка на преземања

!

  • Bus и интеграција на систем
  • CAD/BIM
  • Димензионирање и избор
  • Фирмвер
Bus и интеграција на систем

Belimo MP-Bus

Компјутерска алатка на Belimo (MFT-P)
Приспособувачки и дијагностички софтвер за MF/MP/MOD/LON/KNX актуатори, вклучително пожарна заштита.
За системи Windows.


Калкулатор за должина на кабел за MP-Bus
Калкулаторот за должина на кабел за MP го пресметува потребниот излез на трансформатор и максималната должина на кабел за сигнал на MP-канал.


Алатка VRP-M
Приспособување на дијагностичкиот софтвер за пуштање во употреба, поставување и надгледување на волумен на воздух и примените за притисок врз основа на системско решение VAV-Universal VRP-M V3.

Сервисна алатка ZTH EU

Сервисната алатка ZTH EU ја поедноставува дијагнозата, оперативните проверки и поставките за уреди со HVAC-перформанси. Поврзано директно на параметрирачки или комуникативни актуатори од Belimo, тековните вредности може да се прочитаат на локација и да се ресетираат веднаш.

Кога користите ZTH EU како интерфејс за компјутерска алатка (MFT-P), соодветниот USB-драјвер се инсталира кога е инсталиран софтверот PC-Tool. Драјверот може да се преземе и овде и да се инсталира одделно.

Belimo Assistant App

Апликацијата Belimo Assistant App за работа на локација со уреди со вграден NFC-интерфејс

Целосна транспарентност во секое време во однос на вашето решение за Belimo HVAC-актуатор и работа на системот. Со апликацијата Belimo Assistant App, вашиот паметен телефон или таблет овозможува безжична работа на локација за VAV, сензори, дампер и вентил актуатори.

Функции
Приказ на идентификациски податоци: тип на уред, позиција, назначување, сериски број, MP-адреса
• Работни податоци и поставување параметри: конкретно на уредот
• Испраќање оперативни податоци и податоци за поставки директно од системот, преку е-порака, WhatsApp, SMS 
• Страница за дијагноза: податоци за состојбата конкретно за уредот
• Складирање на работни податоци и податоци за подесувањето како белешки
• Пренос на податоци со деенергизиран актуатор или за време на работа
• Автоматска адаптација на јазик (DE / EN / FR / IT)

KNX (база на податоци за производи ETS)

UK24EIB


KNX контролер на волуменски проток на воздух (LMV-D3-KNX, NMV-D3-KNX и LHV-D3-KNX)


Актуатори KNX (LR24A-KNX & NR24A-KNX)

BACnet

Надградба на фирмвер UK24BAC

Фирмверот за gateway може да се ажурира преку USB-поврзување.

LonWorks (програми за апликации и LNS-плагини)

UK24LON

Важно: UK24LON 3.2 V: не вчитувајте уреди со верзија 3.10 V или понова!


Важно: UK24LON 3.11 V: не вчитувајте уреди со верзија 3.2 V или постара!

Програмирањето несоодветни верзии на апликации може да предизвика тотален дефект. Важно е да се следат податоците во информациите за изданието.

___________________________________________________________________________________
 

Актуатори LonWorks (..ALON) со интерфејс за сензори

Апликација (стандардно) со контролер за температура

содржи:
mod_3_0.xif
mod_3_0.nxe
mod_3_0.apb
mod_3_0.xfb
Датотеки за ресурси за уреди

Апликација (опција) со CO2 контролер 

содржи:
mod_4_0.xif
mod_4_0.nxe
mod_4_0.apb
mod_4_0.xfb
Датотеки за ресурси за уреди

Плагини Belimo 

содржи:
Плагин за дампер актуатор
Плагин за сензор
Плагин за контролер
Информации за изданието и документација (гер/анг)
(Датотеки за ресурси за уреди)

BKN230-24LON

Важно: BKN230-24LON V1.10: не вчитувајте уреди со верзија V1.0!
(произведувано од 2012)


Важно: BKN230-24LON 1.0 V: не вчитувајте уреди со верзија 1.10 V или понова!
(произведувано до 2011)

Програмирањето несоодветни верзии на апликации може да предизвика тотален дефект. Важно е да се следат податоците во информациите за изданието.

CAD/BIM

PARTcommunity CAD Portal

2D и 3D BIM Multi CAD

CADENAS е водечки производител на софтвер во областите на стратешко управување со делови и намалување на делови (PARTsolutions) и електронски CAD каталози за производи (eCATALOGsolutions).

MagiCAD Cloud BIM Library

3D DXF и RFA CAD

MagiCAD Cloud нуди TGA инженери за консултирање опфатен избор на квалитативни BIM објекти со висока вредност бесплатно.

BIM-додаток за Autodesk Revit

Модели на 3D-податоци со технички информации од Autodesk Revit преку BIM-плагин

Овој додаток ви овозможува да ги изберете актуаторите, вентилите и сензорите на Belimo од една база на податоци и потоа да ги додадете на проектот за моделирање податоци за објекти со нивните технички податоци преку влечење и спуштање. Сите корисници на BIM оттаму имаат пристап до сите податоци во структурирана и класифицирана форма во формат Revit MEP.

Димензионирање и избор

Лизгач за избор на вентили

Популарниот лизгач за избор на вентили од Belimo е достапен и дигитално. Со својот нов дизајн, го поедноставува изборот на вентили.

Фирмвер

Мерачи на термална енергија (TEM)

Овде ќе ги најдете последните ажурирања на фирмвер за мерачи на термална енергија (TEM).

Последно ажурирање: 09.06.2022 година

Belimo Energy Valve™ V4 (2022)

Овде ќе ги најдете последните ажурирања на фирмвер за Belimo Energy Valve™.

Последно ажурирање: 09.06.2022 година

Belimo Energy Valve™ V3

Овде ќе ги најдете последните ажурирања на фирмвер за Belimo Energy Valve™.

Последно ажурирање: 08.09.2021 година