Ставки во преземаната папка

Папка на преземања е празна
ставка(и) во папка на преземања

!

Енергетски колектор

Енергетскиот колектор Belimo овозможува сигурна дистрибуција на енергија во најмногу 12 кола за греење или ладење. Докажаната технологија на топчести вентили Belimo се користи за контрола на поединечните зони. За моторизација на овие вентили е достапен целосниот опсег на погонски погони од серијата CQ, што овозможува различни типови на контрола.