Ставки во преземаната папка

Папка на преземања е празна
ставка(и) во папка на преземања

!

Обезбедување иновативни решенија

Иновации за повеќе комфор, енергетска ефикасност и безбедносни решенија

Групацијата Belimo е лидер на глобалниот пазар во развој, производство и продажба на контролни уреди за енергетски ефикасна контрола на системите за греење, вентилација и климатизација. Фокусот на нашиот бизнис се дампер актуатори, регулациони вентили, сензори и уреди за мерење. Основана во 1975 година, компанијата вработува приближно 2.000 лица во преку 80 земји и присутна е на швајцарската берза (SIX) уште од 1995 година.

Прифатете ги претпочитани вредности-колачиња за да го гледате ова видео.

Конзистентниот фокус кон пазарот и потребите на клиентите нè прави партнер којшто на нашите клиенти им нуди ненадмината вредност. Методот CESIM ориентиран кон клиентите развиен од Belimo за оптимизација на технологиите за објекти со сензори, регулациони вентили и дампер актуатори гарантира дека нашите производи имаат големо влијание на комфорот, потрошувачката на енергија, безбедната инсталација и одржување во објектите.

Доживјте ја нашата технологија

Ги каниме нашите клиенти и партнери од целиот свет да го посетат нашиот центар за доживувања во Хинвил, Швајцарија. Можете да направите виртуелно разгледување од каде било и кога било за да ги истражите нашите технологии и примени на производите со поглед од 360 .  За клиентите нудиме и работилници ориентирани кон примената со практична обука на локација.

Се стремиме за заеднички успех

На нашите клиенти им нудиме поголема вредност отколку што очекуваат и повеќе отколку што другите можат да понудат. Ова можеме да го постигнеме само ако нашите решенија продолжат да поставуваат нови стандарди на пазарот и продолжат да бидат еден чекор понапред од конкуренцијата. Затоа имаме најврвни перформанси во сè што правиме и инвестираме приближно 7 % од продажбите во истражување и развој. Основата за оваа водечка позиција е уникатна корпоративна култура базирана на кредибилност и доверба.

Од основање до 100 милионитиот актуатор

Belimo нуди повеќе од само производи. Ги поддржуваме клиентите со иновативни, ефикасни и енергетски оптимизирани решенија. Блиски сме со клиентите низ светот, го зборуваме нивниот јазик и ги разбираме. Сè што правиме на клиентите им дава непрекината увереност дека го одбрале најдоброто. Дознајте повеќе за клучните пресвртници во историјата на нашата компанија.

 

Прифатете ги претпочитани вредности-колачиња за да го гледате ова видео.

Belimo го прославува производството на 100 милионитиот актуатор

На почетокот од годината, Belimo ги произведе својот 100 милионити актуатор и на тој начин достигна пресвртница во историјата на компанијата. Денес, стотици и илјадници објекти низ светот ги вклучуваат актуаторите Belimo во нивните HVAC системи.

Швајцарскиот и светски лидер за уреди за контрола и регулација на греење, вентилација и климатизација продолжува да расте со оваа пресвртница и постигнувањето на побарувачката за иновативни производи кои одржливо ги зголемуваат комфорот, енергетската ефикасност и безбедноста во објектите.

Сертификати

Квалитетот на производните објекти на Belimo во светот е потврден со разни сертификати и стандарди. Процедурите на нашата компанија гарантираат дека нашите производи се со најврвен квалитет, екстремно се сигурни и се со конкурентни цени. Сертификатите доделени на нашите светски производни постројки го потврдуваат тоа.