Ставки во преземаната папка

Папка на преземања е празна
ставка(и) во папка на преземања

!

Заедно до врвот

Мисија, вредности и кодекс на однесување

Нашиот успех е резултат на тоа дека им нудиме на клиентите поголема вредност. Затоа сме поттикнати да постигнуваме најврвни перформанси во сè што правиме. Мисијава, нашите вредности и нашиот кодекс на однесување не водат нас и нашите клиенти заедно до врвот. 

Нашата претприемничка активност треба да биде значајна за светот. Belimo ги поддржува „Целите за одржлив развој“ на Обединетите Нации, особено во полињата на „Добро здравје и благосостојба“ и „Климатски дејства“.

Комфор: луѓето трошат повеќе од 90 % од своето време во објекти. Belimo им помага на луѓето да се чувствуваат покомфорно за да можат да живеат и да работат во здрава средина.

Енергија: објектите се одговорни за повеќе од 40 % од светската потрошувачка на енергија. Со нашите уреди што штедат енергија, помагаме да се намалат емисиите на гасови со ефект на стаклена градина.

Безбедност: пожарните и безбедносните актуатори на Belimo спасуваат животи и помагаат да се минимизира штетата по објектите и опипливите средства. Освен тоа, нашите уреди безбедно контролираат критични средини, како болници и лаборатории.

Инсталација: ја олеснуваме секојдневната работа на инженерите и инсталатерите. Нашите уреди го поедноставуваат дизајнот и процесот на инсталација и го прават пуштањето во употреба да е уште побрзо.

Одржување: нашите високо квалитетни актуатори, контролни вентили и сензори имаат долг животен век и трошат помалку енергија за време на работата. Намалената потреба за одржување овозможува спокој за сопствениците на објекти и операторите.

Нашите мали уреди имаат големо влијание – врз нашите клиенти и општеството. Убедени сме во тоа.

Им нудиме на нашите клиенти поголема вредност отколку што очекуваат и повеќе отколку што другите можат да понудат. Го постигнуваме ова со испорака на уникатни решенија и максимизирање на оперативните перформанси. Кредибилноста и довербата се еднакво важни за нашиот успех.
Ларс вон дер Хеген
Генерален извршен директор на Belimo
  • Вредноста на клиентот
  • Лидерско решение
  • Оперативна извонредност
Вредноста на клиентот

Нашиот метод центриран околу клиентот, CESIM®, овозможува уникатни производи и услуги. Дополнителната вредност за нашите клиенти е нашиот успех.

Лидерско решение

Инвестираме во иновации за да можеме да го изненадуваме пазарот со уникатни решенија.

Оперативна извонредност

Преку оперативна извонредност, гарантираме сигурна испорака на најквалитетни производи. Нашите приоритети се секогаш јасни, прво квалитет, второ навременост и трето трошоци.

Култура на кредибилност

Културата на Belimo е изградена врз доверба, интегритет, компетентност и одговорност. Ја поддржуваме личната посветеност, храброста да се преземаат ризици за инспирирање на клиентите, тимската работа и културниот диверзитет.

Доверба
Отворени сме, имаме почит, чесни сме и фер. Ова ни помага да постигнеме високо ниво на доверба. Штом ќе се воспостави доверба, се отвора можност за лидерство преку отворен и објективен дијалог за да може секогаш да се најде најдобриот одговор заедно. Ова на крајот создава јасност, заедничко разбирање и целосна посветеност на сите вработени. Кратки рути на носење одлуки, лична одговорност, близина со клиентите и препознавање на вработените во компанијата, ова е основата за креативност и иновации и причината зошто Belimo секогаш е еден чекор понапред.

Интегритет
Ги извршуваме нашите секојдневни задачи објективно со интегритет и разум. Секогаш сме лојални на нашите вработени, клиенти, бизнис партнери и акционери.

Компетенција
Поседуваме уникатни познавања на апликации и ги разбираме бизнис процесите на нашите клиенти, што ни овозможува да им овозможиме издржан и чесен совет. Како резултат на тоа, ја стекнуваме нивната доверба и нè перцепираат како стручен партнер. Belimo е место каде што големите умови можат да растат, лично и професионално. Оваа креативна средина култивира таленти низ целиот свет. Заедно имаме импакт!

Одговорност
Чувствуваме одговорност за животната средина. Постојано бараме начини за намалување на нашата потрошувачка на енергија. Избегнуваме користење на супстанции и материјали кои ја загрозуваат животната околина. Со ова се отвораат нови можности, се намалуваат ризиците и се поттикнува иновативноста. Убедени сме дека одговорните дејства и однесувања на крајот резултираат со одржлив развој и профит, создавајќи поголема вредност за сите страни со интерес. 

Кодекс на однесување

Мисијата на Belimo ги пренесува клучните водечки принципи и основни вредности на компанијата. Бидејќи секој вработен помага да се оформи корпоративната култура на Belimo, важно е секој вработен да ја разбира и да ја прифати својата лична одговорност.

Во Belimo сме одлучни да управуваме со бизнисот во согласност со високите етички стандарди и закони во сила. Вработените треба да дејствуваат соодветно. Овој став не е важен само за зачувување на добрата репутација на Belimo и да се спречат можните санкции согласно граѓанските или криминалните закони, но и за да се отсликаат вредностите на Belimo.