Elementi v vaši mapi za prenos

Mapa za prenos je prazna
elementov v mapi za prenos

!

Skupaj do vrha

Poslanstvo, vrednote in kodeks ravnanja

Naš uspeh je rezultat tega, da svojim strankam nudimo več vrednosti. Zato hočemo dosegati vrhunsko učinkovitost pri vsem, kar počnemo. To poslanstvo, naše vrednote in naš kodeks ravnanja nas skupaj z našimi strankami vodijo na poti do vrha. 

Dejavnost našega podjetja mora biti pomembna za svet. Belimo podpira cilje trajnostnega razvoja Združenih narodov, še posebej na področjih »Zdravje in dobro počutje« in »Podnebni ukrepi«.

Udobje: Ljudje več kot 90 % svojega časa preživimo v zgradbah. Belimo pripomore k temu, da se pri tem počutimo bolj udobno, tako da zagotavlja, da lahko živimo in delamo v zdravem okolju.

Energija: Delež zgradb pri svetovni porabi energije znaša več kot 40 %. Naše energetsko varčne naprave pripomorejo k zmanjševanju izpustov toplogrednih plinov.

Varnost: Pogoni za protipožarne lopute in varnostni pogoni Belimo rešujejo življenja in pomagajo zmanjšati škodo na zgradbah in stvarnem premoženju. Naše naprave pa tudi varno nadzorujejo kritična okolja kot bolnišnice in laboratorije.

Montaža: Inženirjem in inštalaterjem olajšamo njihovo vsakdanje delo. Naše naprave omogočajo preprosto konstrukcijo in postopek montaže ter poskrbijo za še hitrejši zagon.

Vzdrževanje: Naši visokokakovostni pogoni, regulacijski ventili in senzorji imajo daljšo življenjsko dobo in med delovanjem porabijo manj energije. Manj potrebnega vzdrževanja pomeni več gotovosti za lastnike in upravljavce zgradb.

Naše majhne naprave imajo velik vpliv – na naše stranke in na družbo. O tem smo prepričani.

Svojim strankam nudimo večjo vrednost, kot jo pričakujejo, in več, kot je nudijo drugi. To dosežemo s ponudbo edinstvenih rešitev in z maksimalno delovno učinkovitostjo. Bistvenega pomena za naš uspeh pa sta tudi verodostojnost in zaupanje.
Lars van der Haegen
CEO Belimo
  • Vrednost za stranke
  • Vodstvo pri iskanju rešitev
  • Operativna odličnost
Vrednost za stranke

Naša metoda z osredotočanjem na stranke, CESIM®, omogoča edinstvene izdelke in storitve. Ta dodana vrednost za naše stranke pomeni naš uspeh.

Vodstvo pri iskanju rešitev

Investiramo v inovacije, da trg lahko presenečamo z edinstvenimi rešitvami.

Operativna odličnost

Na podlagi svoje operativne odličnosti zagotavljamo zanesljivo dobavo izdelkov vrhunske kakovosti. Naše prioritete so vedno jasne – na prvem mestu je kakovost, sledita ji pravočasnost in cena.

Kultura verodostojnosti

Kultura podjetja Belimo je zasnovana na zaupanju, integriteti, sposobnosti in odgovornosti. Spodbujamo osebno predanost, pogumno sprejemanje izzivov, ki navdušuje stranke, kakor tudi skupinski trud in kulturno raznolikost.

Zaupanje
Smo odprti, spoštljivi, iskreni in pošteni. Tako lahko dosežemo višje ravni zaupanja. Ko je določena raven zaupanja dosežena, nam slog vodenja z aktivno udeleženostjo ter odprtim in objektivnim dialogom vedno pomaga pri skupnem iskanju najboljših možnih odgovorov. Na ta način se vzpostavijo jasnost, splošno razumevanje in neomejena predanost vseh zaposlenih oseb. Kratke poti odločanja, osebna odgovornost, bližina strankam in poistovetenje zaposlenih oseb s podjetjem – to so osnove za ustvarjalnost in inovativnost ter tudi razlog za to, da je podjetje Belimo vedno korak pred drugimi.

Integriteta
Svoje naloge opravljamo objektivno, v okviru integritete in zdravega razuma. Vedno smo lojalni do svojih zaposlenih, strank, poslovnih partnerjev in delničarjev.

Sposobnost
Na voljo nam je edinstveno znanje glede uporabe in razumemo poslovne procese svojih strank, tako pa jim lahko ponudimo koristne in poštene nasvete. Posledica tega je, da nam stranke zaupajo in nas dojemajo kot strokovnega partnerja. V podjetju Belimo je na voljo veliko prostora za razvoj, tako na osebni kot tudi na strokovni ravni. Naše ustvarjalno okolje nudi spodbudo talentom po vsem svetu. Skupaj smo učinkoviti!

Odgovornost
Čutimo se odgovorne za okolje. Nenehno iščemo načine za zmanjšanje svoje porabe energije. Izogibamo se uporabi snovi in materialov, ki ogrožajo okolje. Na ta način najdemo nove možnosti, zmanjšujemo tveganja in poskrbimo za inovacije. Prepričani smo, da odgovorna dejanja in ravnanje privedejo do trajnostnega razvoja in dobička ter ustvarjajo več vrednosti za vse udeležene. 

Kodeks ravnanja

Izjava o poslanstvu podjetja Belimo obsega njegova ključna vodilna načela in temeljne vrednote. Vsaka zaposlena oseba v podjetju Belimo prispeva k njegovi kulturi, zato je bistvenega pomena, da vsak od nas razume in prevzame svojo lastno odgovornost.

Cilj podjetja Belimo je, svoje poslovanje voditi v skladu z visokimi etičnimi standardi in veljavno zakonodajo. Tudi zaposleni morajo ustrezno ravnati. Takšen odnos ni pomemben samo, da se ohrani dobro ime podjetja Belimo in se preprečijo morebitne sankcije na podlagi civilnega ali kazenskega prava, temveč tudi zato, ker predstavlja vrednote podjetja Belimo.