Elementi v vaši mapi za prenos

Mapa za prenos je prazna
elementov v mapi za prenos

!

Prizadevamo si za vzajemni uspeh

Naša zavezanost kakovosti

Našim strankam ponujamo več vrednosti, kot jo pričakujejo, in več, kot lahko ponudijo drugi. To dosegamo z zagotavljanjem vrhunskih rešitev. Ponujati moramo tudi operativno odličnost in dva ključna vidika, ki ju je težko izmeriti, vendar sta ključna za uspeh: verodostojnost in zaupanje.

Vrednost za stranke: Razlikujemo se po večjih koristih naših izdelkov in storitev za stranke. Dodana vrednost za naše stranke je merilo našega uspeha.

Vodilna vloga pri iskanju rešitev: Strankam pomagamo s ponudbo učinkovitih in varnih rešitev, ki zagotavljajo več udobja, enostavnost namestitve in vzdrževanja. Nenehno vlagamo v inovacije, da lahko razvijamo vrhunske rešitve.

Operativna odličnost: Operativna odličnost zagotavlja, da so naši izdelki vrhunske kakovosti, izjemno zanesljivi in po konkurenčnih cenah. Kakovost, roki in stroški so naše prednostne naloge.

Pooblaščeni za zagotavljanje najvišjih standardov

Da bi prispevali k splošni miselnosti o kakovosti v organizaciji, so zaposleni v Belimu pooblaščeni in spodbujeni k nenehnemu izboljševanju operativne uspešnosti na vseh stopnjah vrednostne verige.

Z ozaveščanjem zaposlenih poudarjamo svojo zavezanost kakovosti, da bi izpolnili standarde, ki smo si jih sami določili.