Stavke u vašoj mapi za preuzimanje

Mapa za preuzimanje je prazna
Stavka/stavke u mapi za preuzimanje

!

Zajedno na vrh

Misija, vrijednosti i kodeks ponašanja

Naš je uspjeh rezultat toga što kupcima nudimo veću vrijednost. Zato ostvarujemo vrhunska postignuća u svemu što radimo. Ta misija, naše vrijednosti i naš kodeks ponašanja omogućavaju da se zajedno sa svojim kupcima popnemo na vrh. 

Polazimo od toga da je naša poduzetnička aktivnost značajna za svijet. Belimo podržava Ciljeve održivog razvoja Ujedinjenih naroda, posebice u područjima „Dobroga zdravlja i dobrobiti” i „Klimatske akcije”.

Udobnost: Ljudi provode više od 90 % vremena u zgradama. Belimo pomaže ljudima da se osjećaju ugodnije, omogućavajući im da žive i rade u zdravom okruženju.

Energija: Na zgrade otpada više od 40 % svjetske potrošnje energije. Uz pomoć svojih uređaja za uštedu energije pomažemo u smanjenju emisija stakleničkih plinova.

Sigurnost: Belimovi protupožarni i sigurnosni pogoni spašavaju živote i pomažu u smanjenju šteta na zgradama i materijalnoj imovini. Osim toga, naši uređaji također pružaju veću sigurnost u kritičnim okruženjima kao što su bolnice i laboratoriji.

Ugradnja: Olakšavamo svakodnevni rad inženjera i izvođača radova. Naši uređaji olakšavaju konstrukciju i postupak ugradnje te dodatno ubrzavaju puštanje u rad.

Održavanje: Naši visokokvalitetni pogoni, regulacijski ventili i osjetnici imaju dulji vijek trajanja i troše manje energije tijekom rada. Smanjenu potrebu za održavanjem pozdravljaju kako vlasnici tako i upravitelji zgrada.

Naši mali uređaji imaju velik utjecaj – na naše kupce i na društvo. To je naše uvjerenje.

Svojim kupcima nudimo više vrijednosti nego što očekuju i više nego što drugi mogu ponuditi. To postižemo pružanjem jedinstvenih rješenja i maksimiziranjem radnih performansi. Vjerodostojnost i povjerenje jednako su važni za naš uspjeh.
Lars van der Haegen
Izvršni direktor tvrtke Belimo
  • Vrijednost za kupce
  • Vodstvo u rješenjima
  • Radna izvrsnost
Vrijednost za kupce

Naša metoda usmjerena na korisnike, CESIM®, dovodi do jedinstvenih proizvoda i usluga. Dodana vrijednost za naše kupce naš je uspjeh.

Vodstvo u rješenjima

Ulažemo u inovacije, čime tržište možemo iznenaditi jedinstvenim rješenjima.

Radna izvrsnost

Zahvaljujući radnoj izvrsnosti osiguravamo pouzdanu isporuku vrhunskih proizvoda. Naši prioriteti uvijek su jasni – kvaliteta je na prvom, poštovanje rokova na drugom, dok su troškovi na trećem mjestu.

Kultura vjerodostojnosti

Belimova kultura temelji se na povjerenju, integritetu, kompetenciji i odgovornosti. Podstičemo osobnu predanost, hrabrost za preuzimanje rizika, timski rad i kulturnu raznolikost, čime inspiriramo kupce.

Povjerenje
Otvoreni smo, puni poštovanja, iskreni i pošteni. To nam omogućuje da postignemo visoku razinu povjerenja. A kada nam se ukaže to povjerenje, u stanju smo ostvariti participativni stil vodstva s otvorenim, objektivnim dijalogom kako bismo zajednički uvijek pronašli najbolje rješenje. To u konačnici stvara jasnoću, međusobno razumijevanje i potpunu predanost svih zaposlenika. Kratki putevi donošenja odluka, osobna odgovornost, blizina korisnika i identifikacija zaposlenika s tvrtkom – to je osnova za kreativnost i inovativnost i razlog zbog kojeg je Belimo uvijek za korak ispred.

Integritet
Svoje zadatke obavljamo objektivno, s integritetom i zdravim razumom. Uvijek smo odani svojim zaposlenicima, kupcima, poslovnim partnerima i dioničarima.

Kompetencija
Posjedujemo jedinstveno znanje o primjeni i razumijemo poslovne procese naših kupaca, što nam omogućuje da im pružimo utemeljene i iskrene savjete. Kao rezultat toga oni nam ukazuju povjerenje i vide u nama stručnog partnera. Belimo je mjesto gdje umovi mogu rasti, kako osobno tako i profesionalno. Ovo kreativno okruženje stvara talente u cijelom svijetu. Zajedno smo jači!

Odgovornost
Osjećamo se odgovornima za okoliš. Neprestano tražimo načine da smanjimo svoju potrošnju energije. Izbjegavamo korištenje tvari i materijala koji ugrožavaju okoliš. To otvara nove mogućnosti, smanjuje rizike i potiče inovacije. Uvjereni smo da odgovorno djelovanje i ponašanje u konačnici rezultiraju održivim rastom i profitom, stvarajući veću vrijednost za sve sudionike. 

Kodeks ponašanja

Izjava o Belimovoj misiji otkriva ključna načela i temeljne vrijednosti tvrtke. Budući da svaki zaposlenik pomaže oblikovati Belimovu korporativnu kulturu, neizostavno je da svaki od njih razumije i prihvati svoju osobnu odgovornost.

Belimo je odlučan upravljati svojim poslovanjem u skladu s visokim etičkim standardima i vrijedećim pravom. Zaposlenici se ponašaju u skladu s tim. Takav stav nije od vitalnog značaja samo za očuvanje Belimovog dobrog ugleda i sprječavanje mogućih sankcija prema građanskom ili kaznenom pravu, već odražava i Belimove vrijednosti.