Stavke u vašoj mapi za preuzimanje

Mapa za preuzimanje je prazna
Stavka/stavke u mapi za preuzimanje

!

Pogoni sa sigurnosnom funkcijom

Rotacijski pogoni sa sigurnosnom funkcijom društva Belimo mogu se upotrebljavati za niz primjena za grijanje, ventilaciju i klimatizaciju. Dostupni su uz širok raspon nazivnih napona i zakretnih momenata.