Stavke u vašoj mapi za preuzimanje

Mapa za preuzimanje je prazna
Stavka/stavke u mapi za preuzimanje

!

Vanjski osjetnici (zrak)

Vanjski osjetnici za temperaturu i vlagu društva Belimo imaju zaštitu IP65 i ovisno o inačici pružaju sve uobičajene aktivne i pasivne izlazne signale, kao i mreže Modbus i BACnet.