Položky vo vašom priečinku sťahovania

Priečinok sťahovania je prázdny
pol. v priečinku sťahovania

!

Spoločne na vrchol

Poslanie, hodnoty a kódex správania

Náš úspech je výsledkom toho, že zákazníkom ponúkame vyššiu hodnotu. To je dôvod, prečo sme motivovaní podávať špičkový výkon vo všetkom, čo robíme. Toto poslanie, naše hodnoty a náš kódex správania vedú nás a našich zákazníkov na vrchol. 

Naša podnikateľská aktivita by mala byť pre svet zmysluplná. Belimo podporuje ciele trvalo udržateľného rozvoja Organizácie spojených národov, najmä v oblastiach „Dobré zdravie a blahobyt“ a „Opatrenia v oblasti klímy“.

Pohodlie: Ľudia trávia viac ako 90 % svojho času v budovách. Belimo pomáha ľuďom cítiť sa pohodlnejšie a zabezpečuje, že môžu žiť a pracovať v zdravom prostredí.

Energie: V budovách sa spotrebuje viac ako 40 % svetovej spotreby energie. S našimi zariadeniami na úsporu energie pomáhame znižovať emisie skleníkových plynov.

Bezpečnosť: Požiarne a bezpečnostné aktuátory Belimo zachraňujú životy a pomáhajú minimalizovať škody na budovách a hmotných aktívach. Naše jednotky navyše bezpečne regulujú kritické prostredia, ako sú nemocnice a laboratóriá.

Inštalácie: Uľahčujeme každodennú prácu technikom a dodávateľom. Naše jednotky zjednodušujú konštrukciu a proces inštalácie a ešte viac zrýchľujú uvedenie do prevádzky.

Údržba: Naše vysokokvalitné aktuátory, riadiace ventily a snímače majú dlhšiu životnosť a spotrebujú menej energie počas prevádzky. Znížená údržba poskytuje majiteľom budov a obsluhe pocit istoty.

Naše malé jednotky majú veľký vplyv – na našich zákazníkov a na spoločnosť. O tom sme presvedčení.

Našim zákazníkom ponúkame väčšiu hodnotu, než očakávajú a viac, ako môžu ponúknuť iní. Dosahujeme to dodávaním jedinečných riešení a maximalizáciou prevádzkového výkonu. Dôveryhodnosť a dôvera sú rovnako dôležité pre náš úspech.
Lars van der Haegen
CEO Belimo
  • Hodnota zákazníka
  • Riadenie riešení
  • Prevádzková excelentnosť
Hodnota zákazníka

Naša metóda zameraná na zákazníka, CESIM®, vytvára jedinečné produkty a služby. Pridanou hodnotou pre našich zákazníkov je náš úspech.

Riadenie riešení

Investujeme do inovácií, a tak dokážeme prekvapiť trh jedinečnými riešeniami.

Prevádzková excelentnosť

Prostredníctvom prevádzkovej excelentnosti zabezpečujeme spoľahlivé dodávanie produktov najvyššej kvality. Naše priority sú vždy jasné – na prvom mieste kvalita, na druhom mieste včasnosť a na treťom náklady.

Kultúra dôveryhodnosti

Kultúra Belimo je postavená na dôvere, integrite, kompetencii a zodpovednosti. Podporujeme osobnú angažovanosť, odvahu riskovať s cieľom inšpirovať zákazníkov, tímovú prácu a kultúrnu rozmanitosť.

Dôvera
Sme otvorení, úctiví, čestní a spravodliví. To nám umožňuje dosiahnuť vysokú úroveň dôvery. Po vytvorení dôvery je možný participatívny štýl vedenia s otvoreným, objektívnym dialógom, aby sme vždy spoločne našli najlepšiu odpoveď. To v konečnom dôsledku vytvára jasnosť, spoločné porozumenie a plnú angažovanosť všetkých zamestnancov. Krátke cesty rozhodovania, osobná zodpovednosť, blízkosť k zákazníkovi a stotožnenie sa zamestnancov so spoločnosťou – to je základ tvorivosti a inovácie a dôvod, prečo je Belimo vždy o krok vpredu.

Integrita
Svoje úlohy reálne plníme s integritou a zdravým rozumom. Sme vždy čestní k našim zamestnancom, zákazníkom, obchodným partnerom a akcionárom.

Kompetencie
Máme jedinečné vedomosti o použití a rozumieme obchodným procesom našich zákazníkov, čo nám umožňuje poskytovať im spoľahlivé a čestné rady. Výsledkom je, že máme ich dôveru a sme vnímaní ako odborný partner. Belimo je miesto, kde môže rásť myslenie, osobnostne aj profesionálne. Toto tvorivé prostredie kultivuje talenty po celom svete. Spolu máme vplyv!

Zodpovednosť
Cítime zodpovednosť za životné prostredie. Neustále hľadáme spôsoby, ako znížiť spotrebu energie. Vyhýbame sa používaniu látok a materiálov, ktoré ohrozujú životné prostredie. To otvára nové možnosti, znižuje riziká a podporuje inovácie. Sme presvedčení, že zodpovedné konanie a správanie v konečnom výsledku vedie k udržateľnému rastu a zisku, čím sa vytvára väčšia hodnota pre všetky zainteresované strany. 

Kódex správania

Poslanie Belimo vyjadruje kľúčové zásady a základné hodnoty spoločnosti. Keďže každý zamestnanec pomáha formovať firemnú kultúru Belimo, je nevyhnutné, aby každý z nich pochopil a prijal svoju osobnú zodpovednosť.

Belimo je odhodlané riadiť svoje podnikanie v súlade s vysokými etickými štandardmi a platnými zákonmi. Zamestnanci budú tiež konať podľa toho. Tento postoj je životne dôležitý nielen na zachovanie dobrej povesti Belimo a na zabránenie prípadným sankciám podľa občianskeho alebo trestného práva, ale odráža aj hodnoty spoločnosti Belimo.