Položky vo vašom priečinku sťahovania

Priečinok sťahovania je prázdny
pol. v priečinku sťahovania

!

Merače tepelnej energie (TEM)

Merače tepelnej energie Belimo spĺňajú požiadavky normy EN1434. Zároveň disponujú schválením typu podľa normy MID 2014/32/EÚ. Typy bez schválenia disponujú možnosťami glykolovej kompenzácie, vďaka čomu spoľahlivo merajú energiu aj v prípade, ak sa vo vode nachádza glykol.