Položky vo vašom priečinku sťahovania

Priečinok sťahovania je prázdny
pol. v priečinku sťahovania

!

Vyúčtovanie energie jednoduchšie ako kedykoľvek predtým

Certifikované merače tepelnej energie od spoločnosti Belimo spĺňajú požiadavky normy EN 1434 a majú typové schválenie v súlade s európskou smernicou 2014/32/EÚ o meradlách (MID). Poskytujú validované údaje na fakturačné účely, ktoré možno použiť pre priame vyúčtovanie nájomníkov. Naše merače tepelnej energie sú tiež dostupné ako variant bez schválenia MID / EN 1434. Dokážu spoľahlivo merať energiu, aj vtedy, keď voda obsahuje glykol. Automaticky a kontinuálne merajú obsah glykolu v tekutine, vykonávajú príslušnú kompenzáciu a tým pádom zaručujú spoľahlivé ultrazvukové meranie objemového prietoku. To vedie k presnému zisťovaniu spotreby tepelnej energie. Merače Thermal Energy Meter™ od spoločnosti Belimo sú navrhnuté ako multiaplikačné zariadenia, t.j. môžu byť použité ako merače tepla, merače chladu alebo kombinované merače tepla/chladu. Možno ich tiež nainštalovať buď do spätného toku alebo do prívodu systému. Aplikácia a inštalačná poloha sa k ventilu priraďujú počas nastavovania pomocou smartfónu a aplikácie Belimo Assistant alebo pomocou notebooku a zabudovaného webového servera.

Spojenie toho, čo patrí k sebe

Vysoko kvalitné meranie

Viacbodová mokrá kalibrácia meračov tepelnej energie


Nové merače tepelnej energie v jednom zariadení integrujú meranie energie a umožňujú vyúčtovanie s podporou internetu vecí (IoT). Ponúkajú hladkú a priamu integráciu do BMS alebo do monitorovacích platforiem na báze internetu vecí (IoT), s monitorovaním na báze internetu vecí (IoT), nástrojmi na zvýšenie výkonu a fakturačnými údajmi. Spojenie funkcií na zvýšenie výkonu pre úsporu vášho času a peňazí. 

Rad výrobkov

Spoľahlivé certifikované meranie umožňujúce vyúčtovanie na báze internetu vecí (IoT)

Merače Belimo Thermal Energy Meter™ sú certifikované v súlade s normou EN 1434/smernicou MID 2014/32/EÚ a sú pripravené pre vyúčtovanie na diaľku s podporou internetu vecí IoT. Patentované automatické glykolové monitorovanie a kompenzácia od spoločnosti Belimo zaručujú, že vaše meranie zostane presné aj v prípade zmien koncentrácie glykolu.

Digitalizované projektovanie a uvedenie do prevádzky

Aplikácie a webové nástroje podporujú proces navrhovania a ponúkajú rýchle a jednoduché uvedenie do prevádzky na dosah ruky. Skutočne digitálny prístup a úplná transparentnosť energetických údajov koncových používateľov vám výrazne uľahčia život.
Merač Thermal Energy Meter™ spoločnosti Belimo s rozhraním NFC (krátkodosahovým, vysokofrekvenčným, bezdotykovým spojením) umožňuje jednoduchú konfiguráciu a údržbu priamo zo smartfónu. Pomocou aplikácie Belimo Assistant možno zariadenia intuitívne nakonfigurovať a zaznamenať hodnoty pri uvádzaní do prevádzky. Kľúčové ukazovatele výkonu, ktoré uľahčujú zistenie „stavu zdravia“ zariadenia, zaručujú spoľahlivú prevádzku. Početné diagnostické parametre indikujú, ako zariadenie počas prevádzky spolupracuje so systémom. V prípade nutnosti vykonania servisu možno rýchlo vypracovať analýzu poruchy.

Bezproblémová integrácia meracích údajov

Bezproblémová a priama integrácia do BMS a pripravenosť na monitorovanie a vyúčtovanie energie s podporou internetu vecí (IoT). Integrácia energetických údajov nikdy nebola jednoduchšia. Jedno zariadenie poskytuje všetky informácie, ktoré potrebujete na zlepšenie energetického výkonu vášho systému.

Vynikajúce pripojenie
Merač Belimo Thermal Energy Meter™ má na palube všetky bežné komunikačné protokoly automatizácie budov.

Napájanie cez ethernet (Power over Ethernet - PoE)
PoE umožňuje súčasné napájanie zariadenia a prenos dát cez ethernetový kábel. To zjednodušuje inštaláciu, predchádza chybám pri zapájaní a eliminuje potrebu lokálneho zdroja napájania.

Priama integrácia do platforiem internetu vecí (IoT)
Pripravené produkty Belimo internetu vecí (IoT) umožňujú priame pripojenie prevádzkových zariadení k moderným platformám budov internetu vecí (IoT). Teraz môžete profitovať z možností zosieťovaného digitálneho ekosystému.

Inteligentný merač Belimo Thermal Energy Meter™ s pripojením na Belimo Cloud

Správy o výkone
Hlásenie Belimo Cloud Reporting poskytuje kompletný prehľad aktuálnych a minulých údajov o výkonnosti, ako sú prietok, spotreba energie, požiadavky na výkon a delta T, ako aj prehľad prevádzkových varovaní alebo chýb, ktoré by mohli ovplyvniť účinnosť.

Webový server
Merače tepelnej energie majú integrovaný webový server pre priamy prístup k údajom a možnosti nastavenia.

Modulárny dizajn pre rýchlu výmenu merača

Merač tepelnej energie pozostáva z modulu snímača (dolná časť) s pripojenými snímačmi teploty, v ktorom sa nachádza výpočtová jednotka a merací systém, a z logického modulu (horná časť), ktorý spája merač tepelnej energie so zdrojom napájania a poskytuje rozhranie pre komunikáciu prostredníctvom zbernice a NFC. 

Modul snímača je k dispozícii ako náhradný diel a v určitých krajinách je nutné ho v súlade s príslušnými vnútroštátnymi predpismi pravidelne vymieňať. Za týmto účelom je možné oddeliť logický modul (ponechať všetky káble pripojené) a jednoducho vymeniť spodný modul snímača. Potom sa logický modul opäť zacvakne späť. Nie je potrebné opätovné pripojenie káblov a ani opätovná integrácia merača do systému. Veľmi výrazná úspora času!

 • Výhody pre zákazníkov
 • Softvér / Doplnky
 • Príbehy o úspechoch
Výhody pre zákazníkov

Generálni dodávatelia / investori

Zameriavate sa na ziskovosť budov. To zahŕňa nielen investičné náklady, ale aj náklady na priebežnú prevádzku/servis. Udržateľnosť a transparentnosť nákladov sú pre vás dôležité. Merač Belimo Thermal Energy Meter™ ponúka:

 • Presné meranie prietoku vody a zmesí vody a glykolu. To vedie k presnému zisťovaniu spotreby tepelnej energie.
 • Ultrazvuková technológia času prechodu. Vďaka tomu merajú presne, sú necitlivé na znečistenie, neopotrebúvajú sa a nevyžadujú údržbu.

Konzultační inžinieri

Plánovanie systémov HVAC je vašou kľúčovou kompetenciou. Neustále hľadáte nové, inovatívne spôsoby, ako ušetriť energiu a zlepšiť klímu v miestnosti. Pracujete s najmodernejšími metódami a pri plánovaní využívate dáta od dodávateľov/výrobcov. Merač Belimo Thermal Energy Meter™ ponúka:

 • Znížené úsilie pri plánovaní vďaka multifunkčnej aplikácii
 • Vystopovateľná verifikácia a zaznamenávanie (správa o uvedení do prevádzky)
 • Flexibilita plánovania vďaka voľnému výberu riadiaceho signálu (BACnet, Modbus, MP-Bus, M-Bus (s meničom) a cloudovým pripojením) 

Integrátori systému

Vašou úlohou je navrhnúť systémy riadenia budovy a optimálne integrovať terénne zariadenia. Vaším cieľom je znížiť zložitosť a zabezpečiť transparentnosť pre neustálu optimalizáciu technológie budov. Merač Belimo Thermal Energy Meter™ ponúka:

 • Voľný výber riadiaceho signálu (BACnet, Modbus, MP-Bus, M-Bus (s meničom) a cloudovým pripojením) 
 • Jednoduché, časovo úsporné uvedenie do prevádzky a konfigurácia 
 • Zjednodušená inštalácia prostredníctvom PoE (napájanie cez Ethernet), keďže nie je potrebný lokálny zdroj napájania 
 • Sú splnené požiadavky európskej normy EN 1434 a smernice MID 2014/32/EÚ o meradlách
 • Integrovaný webový server pre priamy prístup k údajom a možnostiam nastavenia 
 • Jedna smartfónová aplikácia pre všetko: uvedenie do prevádzky, konfiguráciu, diagnostiku a monitorovanie 
 • Intuitívny asistent pre uvedenie do prevádzky a zaznamenávanie (pozri tiež www.belimo.com/tem-activation)

Inštalatéri / inžinieri závodu

Inštalácia technológie budov HVAC je vašou profesiou. Na vykonanie práce potrebujete správne výrobky v tú pravú chvíľu na mieste. Jednoduchá montáž a odborná podpora vám umožnia dodržať časový harmonogram. Merač Belimo Thermal Energy Meter™ ponúka:

 • Zníženie nákladov a úspora času vďaka multifunkčnému dizajnu
 • Sú splnené požiadavky normy EN 1434 a smernice MID
 • Automatické vytvorenie správy o uvedení do prevádzky
 • Integrovaný webový server pre priamy prístup k údajom a možnostiam nastavenia 
 • Jedna smartfónová aplikácia pre všetko: uvedenie do prevádzky, konfiguráciu, diagnostiku a monitorovanie 
 • Intuitívny asistent pre uvedenie do prevádzky a zaznamenávanie (pozri tiež www.belimo.com/tem-activation)

Vlastníci budov

Vylepšenia pohodlia a spotreby energie, ako aj jednoduché rozširovanie a vylepšovanie budov sú pre vás neustálou výzvou. V centre pozornosti je optimalizácia vášho systému HVAC s čo najmenším úsilím a nízkymi nákladmi. Merač Belimo Thermal Energy Meter™ ponúka:

 • Certifikované a vystopovateľné meranie a zaznamenávanie údajov o energii, pripravenosť na vyúčtovanie nájomníkov
 • Otvorený prístup k údajom poskytuje flexibilitu vo výbere dodávateľa energie (napríklad na účely vyúčtovania) 
 • Nízke náklady na uvedenie do prevádzky a samotná prevádzka, ktoré vyúsťujú do optimálnej ochrany investície
 • Progresívne a transparentné riešenie vďaka priamemu internetovému pripojeniu
 • Ultrazvuková technológia času prechodu. Vďaka tomu merajú presne, sú necitlivé na znečistenie, neopotrebúvajú sa a nevyžadujú údržbu.

Správcovia zariadení / údržba budov

Správa, kontrola a prevádzka budov a ich technických zariadení je súčasťou vašich každodenných úloh. Hľadáte riešenia na zabezpečenie pohodlia miestnosti a optimalizáciu prevádzky systému. Ceníte si jednoduché a transparentné systémy a v prípade potreby rýchle dodanie náhradných dielov a vždy dostupnú podporu. Merač Belimo Thermal Energy Meter™ ponúka:

 • Maximálne pohodlie s minimálnymi prevádzkovými nákladmi počas celej doby životnosti
 • Integrované meranie gykolu a kompenzácia, alebo v prípade zariadení spĺňajúcich smernicu MID aj alarm, zaručujú bezpečnosť systému a garantujú presné namerané hodnoty
 • Vystopovateľná verifikácia a zaznamenávanie údajov relevantných pre vyúčtovanie 
 • Vysoká transparentnosť a efektívnosť vďaka monitorovaniu energie a systému pomocou Belimo Cloud  
 • Zariadenia podliehajúce kalibrácii možno jednoducho vymeniť

Poskytovateľ meracích služieb

Ako poskytovateľ služieb merania zabezpečujete správne a presné meranie tepelnej energie a zaznamenávanie a fakturáciu údajov o spotrebe. Merač Belimo Thermal Energy Meter™ ponúka:

 • Sú splnené požiadavky normy EN 1434 a smernice MID
 • Uvádzanie do prevádzky sprevádzané aplikáciou s automatickým vytvorením oficiálnej správy o uvedení do prevádzky 
 • Namerané údaje z merača energie spĺňajúceho smernicu MID možno priamo použiť na vyúčtovanie nájomníkov
 • Jednoduché pripojenie k iným cloudovým rozhraniam
 • Jednoduché zaznamenávanie a spracovávanie údajov
 • Bezproblémová integrácia do otvorených meracích alebo vyúčtovacích platforiem 
Softvér / Doplnky

Aplikácia Belimo Assistant

Aplikácia Belimo Assistant na obsluhu zariadení so vstavaným rozhraním NFC na mieste

Úplná transparentnosť, pokiaľ ide o vaše riešenie pohonu Belimo VAV a prevádzku vášho systému. Pomocou aplikácie Belimo Assistant poskytuje váš smartfón alebo tablet bezdrôtovú prevádzku na pracovisku pre snímače VAV, pohony klapiek a ventilov.

Charakteristiky
Identifikačné údaje displeja: typ zariadenia, poloha, označenie, sériové číslo, adresa MP
• Prevádzkové údaje a parametre nastavenia: špecifické pre zariadenie
• Odosielanie prevádzkových a nastavovacích údajov priamo zo systému, prostredníctvom e-mailu, WhatsApp, SMS 
• Diagnostika: informácie o stave zariadenia
• Uloženie prevádzkových a nastavovacích údajov v poznámkach
• Prenos dát pri odpojenom napájaní alebo počas prebiehajúcej prevádzky
• Automatické prispôsobenie jazyka (DE / EN / FR / IT)

Zbernica Belimo MP-Bus

Počítačový nástroj Belimo PC-Tool (MFT-P)
Nastavovací a diagnostický softvér pre pohony MF/MP/MOD/LON/KNX vrát. ochrany pred ohňom.
Pre systémy Windows.

Pri použití ZTH EU ako rozhrania pre počítačový nástroj PC-Tool (MFT-P) sa pri inštalácii softvéru počítačového nástroja PC-Tool nainštaluje príslušný USB ovládač. Ovládač je možné stiahnuť aj tu a nainštalovať samostatne.

BIM doplnok pre Autodesk Revit

3D dátové modely s technickými informáciami z Autodesk Revit prostredníctvom doplnku BIM

Tento doplnok vám umožňuje vybrať pohony, ventily a snímače Belimo z jednej databázy a potom ich pridať do projektu informačného modelovania budovy s ich technickými údajmi pomocou pretiahnutia a pustenia. Všetci používatelia BIM tak majú prístup ku všetkým údajom v štruktúrovanej a dôvernej forme vo formáte Revit MEP.

Príbehy o úspechoch