Stavke u vašoj mapi za preuzimanje

Mapa za preuzimanje je prazna
Stavka/stavke u mapi za preuzimanje

!

Jednostavniji obračun energije nego ikada pre

Sertifikovana Merila toplotne energije kompanije Belimo zadovoljavaju zahteve EN 1434 i poseduju potvrdu tipa u skladu sa Evropskom direktivom za merne instrumente 2014/32/EU (MID). Oni obezbeđuju validne podatke u svrhu naplate, koji mogu da se koriste za direktnu naplatu kod zakupaca. Naša Merila toplotne energije su takođe dostupna kao varijanta bez MID / EN 1434 odobrenja. Ona mogu pouzdano da mere energiju, čak i kada je u vodi prisutan glikol. Oni mere automatski i kontinuirano sadržaj glikola u tečnosti, kompenzuju ga i na taj način obezbeđuju pouzdano ultrazvučno merenje zapreminskog protoka. To za rezultat ima precizno utvrđivanje toplotne energije. Belimo Thermal Energy Meters™ su projektovani kao uređaji za višestruku primenu, tj. mogu da se koriste kao merila toplote, rashladna merila ili kombinovana toplotno/rashladna merila. Takođe mogu da se instaliraju u povratni vod ili u dovodni vod sistema. Primena i položaj pri montaži postavljaju se za ventil u toku postupka podešavanja korišćenjem pametnog telefona i Belimo Assistant aplikacije ili korišćenjem laptop računara i već instaliranog mrežnog servera.

Spojiti ono što pripada zajedno

Merenje visokog kvaliteta

Mokra kalibracija u više tačaka merila toplotne energije


Nova Merila toplotne energije integrišu merenje energije i IoT omogućavajući obračun u jednom uređaju. Oni nude besprekornu i direktnu integraciju sa BMS-om ili sa platformama za praćenje zasnovanim na IoT, sa praćenjem zasnovanim na IoT, alatima za poboljšanje performansi i podacima o obračunu. Objedinjavanje performansi u cilju uštede vremena i novca. 

Proizvodni program

Pouzdano sertifikovano merenje koje omogućava obračun potrošnje zasnovan IoT

Merila Belimo Thermal Energy Meters™ su sertifikovana prema standardu EN 1434/MID i opremljena su funkcijom daljinskog obračuna potrošnje koja se zasniva na tehnologiji interneta stvari. Tehnologije patentiranog automatskog nadzora i kompenzacije glikola kompanije Belimo osiguravaju precizno merenje, čak i u slučaju promene koncentracije glikola.

Konstrukcija proizvoda i puštanje u rad uz digitalnu podršku

Aplikacije i internet alati podržavaju postupak projektovanja i nude brzo i jednostavno puštanje u rad za tren oka. Iskusite jednostavnost koju nude istinski digitalan pristup i kompletna transparentnost podataka o energiji za krajnjeg korisnika.
Belimo Thermal Energy Meter™ sa NFC interfejsom (Near Field Communication) omogućava lako konfigurisanje i održavanje direktno sa pametnog telefona. Pomoću aplikacije Belimo Assistant možete da konfigurišete uređaje na intuitivan način i da evidentirate vrednosti pri puštanju u rad. Pouzdan rad uređaja osiguravaju ključni indikatori učinka jer vam pomažu da lako utvrdite njegovu ispravnost. Brojni dijagnostički parametri pokazuju vam kako uređaj ostvaruje interakciju sa sistemom tokom rada. Ako je potrebno servisiranje, možete brzo da generišete analizu kvara.

Besprekorna integracija merenih podataka

Besprekorna i direktna integracija sa sistemom upravljanja zgradom i kompatibilnost sa nadzorom i obračunom potrošnje zasnovanim na tehnologiji interneta stvari. Integracija podataka o energiji nikada nije bila lakša. Jedan uređaj vam pruža sve potrebne informacije za poboljšanje energetskog učinka sistema.

Odlična povezanost
Belimo Thermal Energy Meter™ ima sve uobičajene komunikacione protokole za automatizaciju zgrada.

Napajanje preko Ethernet-a (PoE)
PoE tehnologija istovremeno omogućava napajanje uređaja i prenos podataka putem Ethernet kabla. To pojednostavljuje montažu, sprečava greške pri ožičenju i uklanja potrebu za lokalnim napajanjem.

Direktna integracija sa platformama interneta stvari
Belimo proizvodi spremni za IoT omogućavaju da se periferni uređaji direktno povežu na moderne platforme za IoT zgrada. Sada možete da iskoristite sve prednosti umreženog digitalnog ekosistema.

Inteligentni Belimo Thermal Energy Meter™ sa vezom na Belimo Cloud

Izveštaji o učinku
Belimo Cloud Reporting pruža potpun pregled trenutnih i prošlih podataka o performansama kao što su protok, potrošnja energije, zahtevi za napajanjem i delta T, kao i pregled operativnih upozorenja ili grešaka koje bi mogle da utiču na efikasnost.

Mrežni server
Merila toplotne energije imaju integrisani mrežni server za direktan pristup podacima i opcijama podešavanja.

Modularna konstrukcija za brzu zamenu merila

Merilo toplotne energije obuhvata modul senzora (donji deo) sa povezanim senzorima temperature, u kojem se nalaze jedinica kalkulatora i merni sistem, kao i logički modul (gornji deo), koji povezuje merilo toplotne energije sa izvorom napajanja i nudi interfejs za komunikaciju putem bus-a i NFC komunikacije. 

Modul senzora je dostupan kao rezervni deo. U određenim zemljama, propisi nalažu njegovu periodičnu zamenu. U tom slučaju, logički modul može da se odvoji (sa svim priključenim kablovima), tako da donji modul senzora može lako da se zameni. Nakon toga se logički modul ponovo kači na donji deo. Nema potrebe za ponovnim priključivanjem kablova ili za ponovnom integracijom merila u sistem. Značajna ušteda vremena!

 • Prednosti za klijenta
 • Softver/Dodaci
 • Uspešne priče
Prednosti za klijenta

Glavni izvođači/investitori

Vaš fokus je na profitabilnosti zgrada. Ovo ne uključuje samo investicione troškove, već i troškove tokom tekućeg rada/servisiranja. Održivost i transparentnost troškova su vam važni. Belimo Thermal Energy Meter™ nudi:

 • Precizno merenje protoka vode i mešavine voda-glikol. To za rezultat ima precizno utvrđivanje toplotne energije.
 • Ultrazvučna tehnologija vremena tranzita. Kao rezultat, mere precizno, neosetljivi su na prljavštinu, ne habaju se i ne zahtevaju održavanje.

Inženjeri konsultanti

Planiranje HVAC sistema je vaša osnovna kompetencija. Stalno ste u potrazi za novim, inovativnim načinima za uštedu energije i poboljšanje klime u prostoriji. Radite najsavremenijim metodama i koristite podatke dobavljača/proizvođača za svoje planiranje. Belimo Thermal Energy Meter™ nudi:

 • Smanjeni napori za planiranje kroz multifunkcionalnu primenu 
 • Verifikacija i evidentiranje koji se mogu pratiti (izveštaj o puštanju u rad)
 • Fleksibilnost planiranja zahvaljujući slobodnom izboru kontrolnog signala (BACnet, Modbus, MP-Bus, M-Bus (sa pretvaračem) i klaud veza) 

Integratori sistema

Vaš zadatak je da projektujete sisteme upravljanja zgradom i optimalno integrišete terenske uređaje. Vaš cilj je da smanjite složenost i obezbedite transparentnost za kontinuiranu optimizaciju tehnologije u zgradama. Belimo Thermal Energy Meter™ nudi:

 • Slobodan izbor kontrolnog signala (BACnet, Modbus, MP-Bus, M-Bus (sa pretvaračem) i klaud veza) 
 • Jednostavno puštanje u rad i konfiguracija koji štede vreme 
 • Pojednostavljena montaža uz PoE (Power over Ethernet), zato što nije potreban lokalni izvor napajanja 
 • Evropski zahtevi prema standardu EN 1434 i direktivi MID su zadovoljeni
 • Integrisani mrežni server za direktan pristup podacima i opcijama podešavanja 
 • Jedinstvena aplikacija za pametne telefone za sve funkcije: puštanje u rad, konfiguracija, dijagnostika i nadzor 
 • Intuitivni pomoćnik za puštanje u rad i evidentiranje (pogledajte i www.belimo.com/tem-activation)

Montažeri/inženjeri postrojenja

Montaža HVAC građevinske tehnologije je vaš posao. Da biste obavili svoj posao, potrebni su vam pravi proizvodi u pravo vreme na licu mesta. Jednostavna montaža i stručna korisnička podrška omogućavaju vam da ispunite svoj gust raspored. Belimo Thermal Energy Meter™ nudi:

 • Smanjenje troškova i ušteda vremena uz multifunkcionalni dizajn
 • Evropski zahtevi prema standardu EN 1434 i direktivi MID su zadovoljeni
 • Automatsko pravljenje izveštaja o puštanju u rad
 • Integrisani mrežni server za direktan pristup podacima i opcijama podešavanja 
 • Jedinstvena aplikacija za pametne telefone za sve funkcije: puštanje u rad, konfiguracija, dijagnostika i nadzor 
 • Intuitivni pomoćnik za puštanje u rad i evidentiranje (pogledajte i www.belimo.com/tem-activation)

Vlasnici zgrada

Poboljšanja udobnosti i potrošnje energije, kao i jednostavna proširenja i nadogradnje zgrada su stalni izazov za vas. Optimizacija vašeg HVAC sistema uz najmanji mogući napor i niske troškove je u glavnom fokusu. Belimo Thermal Energy Meter™ nudi:

 • Sertifikovano i prativo merenje i evidentiranje podataka o energiji, spremno za obračun potrošnje energije stanara
 • Otvoreni pristup podacima pruža fleksibilnost pri izboru pružaoca usluge snabdevanja energijom (npr. u svrhe obračuna) 
 • Niski troškovi puštanja u rad i rukovanja, što podrazumeva optimalnu zaštitu investicije
 • Dugovečno i transparentno rešenje zahvaljujući direktnoj internet vezi
 • Ultrazvučna tehnologija vremena tranzita. Kao rezultat, mere precizno, neosetljivi su na prljavštinu, ne habaju se i ne zahtevaju održavanje.

Menadžeri objekata/Održavanje zgrada

Menadžment, kontrola i upravljanje zgradama i njihovom tehničkom opremljenošću je deo vaših svakodnevnih zadataka. Tražite rešenja kako biste obezbedili udobnost u prostorijama i optimizovali rad sistema. Cenite jednostavne i transparentne sisteme i ukoliko je potrebno, brzu isporuku rezervnih delova i podršku koja je dostupna u svakom trenutku. Belimo Thermal Energy Meter™ nudi:

 • Maksimalni komfor sa minimalnim troškovima rada tokom čitavog radnog veka
 • Integrisano merenje i kompenzacija nivoa glikola ili alarm kod MID uređaja, čime se garantuje bezbednost sistema i osiguravaju precizne vrednosti merenja
 • Prativa verifikacija i evidentiranje podataka od važnosti za obračun 
 • Visoka transparentnost i efikasnost zahvaljujući nadzoru potrošnje energije i sistema uz Belimo Cloud  
 • Laka zamena opreme koja treba da se kalibriše

Pružalac usluge merenja

Kao pružalac usluge merenja, obezbeđujete da se toplotna energija meri ispravno i tačno i da se podaci o potrošnji evidentiraju i fakturišu. Belimo Thermal Energy Meter™ nudi:

 • Evropski zahtevi prema standardu EN 1434 i direktivi MID su zadovoljeni
 • Puštanje u rad sa navođenjem pomoću aplikacije, pri čemu se automatski kreira formalni izveštaj o puštanju u rad 
 • Izmereni podaci iz merila energije sertifikovanog u skaldu sa MID mogu da se koriste direktno za obračun potrošnje kod stanara
 • Jednostavno povezivanje sa drugim klaud interfejsima
 • Jednostavno zapisivanje i obrada podataka
 • Besprekorna integracija sa otvorenim platformama za merenje ili obračun 
Softver/Dodaci

Aplikacija Belimo Assistant

Aplikacija Belimo Assistant za upravljanje uređajem na licu mesta sa ugrađenim NFC interfejsom

Potpuna transparentnost u svakom trenutku kada su u pitanju Vaša Belimo rešenja HVAC aktuatora i rad Vašeg sistema. Zahvaljujući aplikaciji Belimo Assistant vaš pametni telefon ili tablet omogućavaju bežično rukovanje na licu mesta za VAV promenljive zapremine vazduha, senzore, pokretače klapni i ventila.

Karakteristike 
Prikaz identifikacionih podataka: tip uređaja, položaj, oznaka, serijski broj, MP adresa
• Podaci o radu i parametri podešavanja: specifični za svaki uređaj
• Slanje podataka o radu i podešavanju direktno iz sistema, putem e-pošte, WhatsApp-a, SMS-a 
• Stranica za dijagnostiku: informacije o specifičnom stanju uređaja
• Skladištenje podataka o radu i podešavanjima u napomenama
• NFC prenos podataka sa isključenim pokretačem ili tokom rada
• Automatsko prilagođavanje jezika (DE / EN / FR / IT)

Belimo MP-Bus uređaj

Belimo PC-alat (MFT-P)
Softver za podešavanje i dijagnostiku za MF/MP/MOD/LON/KNX pokretače uklj. zaštita od požara.
Za Windows sisteme.

Kada koristite ZTH EU kao interfejs za PC-alat (MFT-P), odgovarajući USB drajver se instalira kada je instaliran softver PC-alat. Upravljački program se takođe može preuzeti ovde i zasebno instalirati.

BIM dodatak za Autodesk Revit

3D modeli podataka sa tehničkim informacijama iz Autodesk Revit preko BIM dodatka

Ovaj dodatak vam omogućava da izaberete Belimo pokretače, ventile i senzore iz jedne baze podataka, a zatim ih dodate u projekat informacionog modeliranja zgrade sa njihovim tehničkim podacima pomoću prevlačenja i ispuštanja. Svi BIM korisnici tako imaju pristup svim podacima u strukturiranoj i klasifikovanoj formi u Revit MEP formatu.

Uspešne priče