Stavke u vašoj mapi za preuzimanje

Mapa za preuzimanje je prazna
Stavka/stavke u mapi za preuzimanje

!

Senzori/Merila

Belimo HVAC senzori i merila toplotne energije nude vrhunsku pouzdanost, jednostavnu montažu i besprekornu integraciju sa glavnim Sistemima automatizacije zgrada.

Inovativni dizajn kućišta naših senzora omogućava brzu montažu bez alata, lako puštanje u rad i nudi IP65/NEMA 4X zaštitu. Kompanija Belimo nudi proizvodni program senzora za merenje temperature, vlažnosti, pritiska, CO2, isparljivih organskih jedinjenja (VOC) i protoka u cevima, kanalima i unutrašnjim i spoljašnjim primenama.

Merila toplotne energije i Belimo Energy Valve™ kombinuju merenje energije, regulaciju i naplatu u jednom uređaju. Naša merila toplotne energije su odobrena kao merila toplote u skladu sa EN 1434/MID i pripremljena su za daljinsku naplatu zasnovano na IoT. Belimo patentirani automatski nadzor i kompenzacija glikola obezbeđuju precizno merenje, čak i ako se koncentracija glikola promeni.