Stavke u vašoj mapi za preuzimanje

Mapa za preuzimanje je prazna
Stavka/stavke u mapi za preuzimanje

!

Besprekorna integracija

Belimo uranjajući i površinski senzori obezbeđuju pouzdan rad za merenje temperature, kondenzacije, statičkog pritiska, diferencijalnog pritiska i protoka u cevima ili na površini.

Inovacije za miran san

Brza reakcija

Belimo unutrašnja merila protoka koriste ultrazvučno merenje protoka kako bi omogućili precizno i ponovljivo merenje protoka u bilo kojoj primeni. Pouzdano merenje protoka igra važnu ulogu u maksimiziranju efikasnosti HVAC sistema i uštedi energije.

Proizvodni program

Prevazilaženje izazova u merenju sadržaja glikola

Dodavanje glikola je najčešći metod zaštite HVAC sistema na bazi vode izloženih temperaturama smrzavanja. Dodavanje glikola snižava tačku smrzavanja, što takođe povećava tačku ključanja. Ovo ima značajan uticaj na viskoznost, gustinu i toplotni kapacitet HVAC sistema.
Određivanje protoka/toplotne energije bez uzimanja u obzir temperature vode i koncentracije glikola može dovesti do grešaka u merenju. Nedovoljna ili nepouzdana očitavanja mernih vrednosti temperature vode mogu narušiti koeficijent toplote do 18%. Netačan ili nepoznat odnos glikola i vode može dovesti do odstupanja do 30% zapreminskog protoka.

Proizvodi posebno prilagođeni potrebama klijenata

Ovih dana je teško odgovoriti na izazove u pogledu planiranja kao i na gradilištu primenom standardnih proizvoda, zbog toga su rešenja posebno prilagođena potrebama klijenata sve značajnija. Konstruisaćemo senzor koji je vama potreban - sa dužinom kabla, priključnim konektorom i parametrizacijom koje vi zatražite. Ako je to potrebno, montiraćemo senzor na ventil i tako konstruisati unapred montiran sklop koji se sastoji od delova cevi, senzora, spojeva i brojnih drugih delova.

 • Različiti tipovi i dužine kablova sa priključnim konektorom ili bez njega. 
 • Obeležavanje proizvoda sa informacijama korisnika (npr. gde će se pokretač instalirati u zgradi). 
 • Različite mogućnosti montaže (prilagođeno vašoj situaciji montaže na licu mesta). 
 • Širok asortiman električnih i mehaničkih dodataka. 
 • Mi se brinemo o parametrizaciji za vas (npr. podesivo vreme rada, histerezis i bus parametri).
 • Potpuno prefabrikovana i testirana montaža (npr. integritet zaptivke) sa komponentama po vašem izboru.
 • Funkcionalno ispitivanje, jer Belimo označava provereni kvalitet.

Nudimo "kompletan bezbrižan paket" za vašu primenu.

 • Prednosti za klijenta
 • Softver/Dodaci
 • Uspešne priče
Prednosti za klijenta

Glavni izvođači/investitori

Vaš fokus je na profitabilnosti zgrada. Ovo ne uključuje samo investicione troškove, već i troškove tokom tekućeg rada/servisiranja. Održivost i transparentnost troškova su vam važni. Belimo cevni senzori nude:

 • Širok izbor za sve zahteve u primeni za ventilaciju ili vodu, kao i za naknadnu ugradnju
 • Kratki rokovi isporuke
 • Sveobuhvatna podrška tokom celog radnog veka proizvoda
 • Dobro poznati Belimo kvalitet
 • Odličan odnos cene i performansi
 • Brza amortizacija
 • Petogodišnja garancija

Inženjeri konsultanti

Planiranje HVAC sistema je vaša osnovna kompetencija. Stalno ste u potrazi za novim, inovativnim načinima za uštedu energije i poboljšanje klime u prostoriji. Radite najsavremenijim metodama i koristite podatke dobavljača/proizvođača za svoje planiranje. Belimo cevni senzori nude:

 • Kompatibilnost sa svim uobičajenim sistemima automatizacije zgrada (BAS), što ih čini pogodnim za upotrebu u bilo kojoj HVAC primeni
 • BIM podaci i STEP datoteke u Belimo VDI selektoru
 • Pristup podacima aplikacije za integraciju u BAS kontrolne sekvence zahvaljujući BACnet i Modbus komunikacionim protokolima
 • Visokokvalitetni i robusni materijali
 • Usklađenost sa zahtevima IP65 i sertifikatom UL
 • Petogodišnja garancija

Integratori sistema

Vaš zadatak je da projektujete sisteme upravljanja zgradom i optimalno integrišete terenske uređaje. Vaš cilj je da smanjite složenost i obezbedite transparentnost za kontinuiranu optimizaciju tehnologije u zgradama. Belimo cevni senzori nude:

 • Besprekorna kompatibilnost sa svim uobičajenim sistemima za automatizaciju i kontrolu zgrada (BACS)  
 • Smanjeno ožičenje i parametrizacija
 • Kompletan proizvodni program rešenja za primenu na terenu sa sasenzorima za merenje temperature, vlažnosti, pritiska, CO2, isparljivih organskih jedinjenja (VOC) i protoka u cevima, kanalima i unutrašnjim i spoljašnjim primenama
 • Prvoklasan servis i podrška
 • Testiranje podataka bez alata za efikasnu fazu puštanja u rad.
 • Kratki rokovi isporuke  
 • Visokokvalitetni i robusni materijali
 • Petogodišnja garancija

Specijalizovani veletrgovci

Za vaše klijente oslanjate se na visoku dostupnost, lak izbor i kratke rokove isporuke za proizvode koje nudite. Potreban vam je brz i lak pristup informacijama, kao i sveobuhvatna tehnička podrška od strane vaših dobavljača. Belimo cevni senzori nude:

 • Brz i lak izbor kao i montaža proizvoda zahvaljujući našem optimizovanom asortimanu proizvoda
 • Kratki rokovi isporuke i trase
 • Sveobuhvatna postprodajna podrška tokom celog radnog veka proizvoda
 • 5 godina garancije

Montažeri/inženjeri postrojenja

Montaža HVAC građevinske tehnologije je vaš posao. Da biste obavili svoj posao, potrebni su vam pravi proizvodi u pravo vreme na licu mesta. Jednostavna montaža i stručna korisnička podrška omogućavaju vam da ispunite svoj gust raspored. Belimo cevni senzori nude:

 • Odvojiva montažna ploča i opružna kopča za jednostavnu montažu
 • Merni opsezi koji se mogu izabrati na licu mesta
 • Smanjeno ožičenje i parametrizacija zahvaljujući BACnet i Modbus komunikacionim protokolima

Vlasnici zgrada

Poboljšanja udobnosti i potrošnje energije, kao i jednostavna proširenja i nadogradnje zgrada su stalni izazov za vas. Optimizacija vašeg HVAC sistema uz najmanji mogući napor i niske troškove je u glavnom fokusu. Belimo cevni senzori nude:

 • Jedinstveni dizajn sa poklopcem koji se može zakačiti, omogućava brzu montažu i lako puštanje u rad, kao i zaštitu u skladu sa IP65
 • Pristup podacima aplikacije preko BACnet i Modbus komunikacionih protokola i smanjeno ožičenje i parametrizacija
 • Pouzdane i precizne merne vrednosti
 • Kratki rokovi isporuke
 • Sveobuhvatna podrška tokom celog radnog veka proizvoda
 • Petogodišnja garancija

Menadžeri objekata/Održavanje zgrada

Menadžment, kontrola i upravljanje zgradama i njihovom tehničkom opremljenošću je deo vaših svakodnevnih zadataka. Tražite rešenja kako biste obezbedili udobnost u prostorijama i optimizovali rad sistema. Cenite jednostavne i transparentne sisteme i ukoliko je potrebno, brzu isporuku rezervnih delova i podršku koja je dostupna u svakom trenutku. Belimo cevni senzori nude:

 • Brza i laka naknadna ugradnja opreme u kombinaciji sa Belimo Retrofit aplikacijom
 • Jedinstveni dizajn sa poklopcem koji se može zakačiti, omogućava brzu montažu i lako puštanje u rad, kao i zaštitu u skladu sa IP65
 • Modularni vijčani spojevi koji omogućavaju različite vrste montaže i konfiguracije kablova za fleksibilnu montažu i instalaciju
 • Pouzdane i precizne merne vrednosti
 • Kratki rokovi isporuke
 • Sveobuhvatna podrška tokom celog radnog veka proizvoda
 • Petogodišnja garancija
Softver/Dodaci

Aplikacija Belimo Assistant

Aplikacija Belimo Assistant za upravljanje uređajem na licu mesta sa ugrađenim NFC interfejsom

Potpuna transparentnost u svakom trenutku kada su u pitanju Vaša Belimo rešenja HVAC aktuatora i rad Vašeg sistema. Zahvaljujući aplikaciji Belimo Assistant vaš pametni telefon ili tablet omogućavaju bežično rukovanje na licu mesta za VAV promenljive zapremine vazduha, senzore, pokretače klapni i ventila.

Karakteristike 
Prikaz identifikacionih podataka: tip uređaja, položaj, oznaka, serijski broj, MP adresa
• Podaci o radu i parametri podešavanja: specifični za svaki uređaj
• Slanje podataka o radu i podešavanju direktno iz sistema, putem e-pošte, WhatsApp-a, SMS-a 
• Stranica za dijagnostiku: informacije o specifičnom stanju uređaja
• Skladištenje podataka o radu i podešavanjima u napomenama
• NFC prenos podataka sa isključenim pokretačem ili tokom rada
• Automatsko prilagođavanje jezika (DE / EN / FR / IT)

Aplikacija Belimo RetroFIT

Pomoću aplikacije Belimo RetroFIT možete da zamenite određene zastarele ili neispravne pokretače i senzore različitih dobavljača uređajima kompanije Belimo za HVAC sisteme (grejanje, ventilacija i klimatizacija).

Bilo da se radi o ventilaciji ili primeni u vodi, lako možete pronaći odgovarajući zamenski pokretač (pokretač sa loptastim ventilom, rotacioni pokretač, pokretač, ventilacioni pokretač) od kompanije Belimo kako biste modernizovali svoju instalaciju sa najboljim kvalitetom i najvišim performansama.

Kompletan asortiman Belimo senzora sada je takođe integrisan u aplikaciju.

BIM dodatak za Autodesk Revit

3D modeli podataka sa tehničkim informacijama iz Autodesk Revit preko BIM dodatka

Ovaj dodatak vam omogućava da izaberete Belimo pokretače, ventile i senzore iz jedne baze podataka, a zatim ih dodate u projekat informacionog modeliranja zgrade sa njihovim tehničkim podacima pomoću prevlačenja i ispuštanja. Svi BIM korisnici tako imaju pristup svim podacima u strukturiranoj i klasifikovanoj formi u Revit MEP formatu.

Uspešne priče