Stavke u vašoj mapi za preuzimanje

Mapa za preuzimanje je prazna
Stavka/stavke u mapi za preuzimanje

!

  • Puštanje u rad i održavanje
  • Aplikacije za krajnje korisnike
  • Sve
Puštanje u rad i održavanje

Aplikacija Belimo Duct Sensor Assistant

Aplikacija Belimo Duct Sensor Assistant za individualnu konfiguraciju senzora

Aplikacija Belimo Duct Sensor Assistant omogućava proširenje opsega upotrebe i individualno prilagođavanje konfiguracije prema zahtevima primene. Bluetooth® dongl je potreban za konfiguraciju putem aplikacije Belimo Duct Sensor Assistant (opcija, A-22G-A05).

Karakteristike
• Komunikacija putem Bluetooth BLE-a
• Potreban je Bluetooth dongl A-22G-A05 koji će komunicirati sa senzorom putem micro USB priključka
• Može se koristiti za sledeće senzore: 22ADP-.., 22DTH-..5.., 22DTH-..6.., 22DC-13, 22DTC-.., 22DTM-.., 22DCV-.., 22DCM-.., 22DCK-.., 22UTH-..50X, 22UTH-..60X
• Podržani jezici DE, EN, FR, IT, ES, PT

Mogućnosti konfiguracije
• Individualna konfiguracija izlaznih signala
• Podešavanje različitih mernih opsega
• Dodatno podešavanje vrednosti pomaka
• Parametrizacija signala Live Zero (2..10 V itd.) i sistema jedinica
• Mogućnosti podešavanja prikaza na ekranu
• Prilagođena parametrizacija funkcije semafora (TLF)
• Proširenje fizičke Modbus adrese
• Čuvanje podešavanja na mobilnom uređaju i učitavanje na druge senzore
• Prikaz i izlaz diferencijalnog pritiska kao vrednosti zapreminskog protoka

Dostupno u Severnoj Americi, Evropskoj uniji, državama EFTA-e i Ujedinjenom Kraljevstvu.

Aplikacija Belimo Assistant

Aplikacija Belimo Assistant za rad jedinica na licu mesta sa ugrađenim NFC interfejsom

U svakom trenutku imate potpunu transparentnost Belimo rešenja za vaš KGH pokretač i rad vašeg sistema. Putem aplikacije Belimo Assistant vaš pametni telefon ili tablet na licu mesta omogućavaju bežično rukovanje promenljivom zapreminom vazduha, senzorima, demperima i pokretačima ventila.

Karakteristike 
Prikaz identifikacionih podataka: vrsta uređaja, položaj, oznaka, serijski broj, MP adresa
• Radni podaci i parametri za podešavanje koji se odnose na uređaj
• Slanje podataka o radu i podešavanju direktno iz sistema, putem e-pošte, WhatsApp ili SMS poruka 
• Dijagnostička stranica: informacije o stanjima koje se odnose na uređaj
• Čuvanje podataka o radu i podešavanju u napomenama
• Prenos podataka dok su pokretači u beznaponskom stanju ili tokom rada
• Automatsko prilagođavanje jezika (DE / EN / FR / IT)

Aplikacija Belimo RetroFIT

Pomoću aplikacije Belimo RetroFIT možete ciljano zameniti zastarele ili neispravne pokretače i senzore različitih dobavljača u KGH industriji (grejanje, ventilacija i klimatizacija) za uređaje kompanije Belimo.

Bilo da se radi o ventilaciji ili primenama za vodu, lako možete pronaći odgovarajući zamenski pokretač iz Belimo asortimana (pokretač regulacionog ventila, rotacioni pokretač, obični pokretač, pokretač za ventilaciju) da biste modernizovali svoju instalaciju uz najbolji kvalitet i najbolje performanse.

Kompletan proizvodni program Belimo senzora sada je takođe integrisan u aplikaciju.

Aplikacije za krajnje korisnike

Aplikacija Belimo Display

Aplikacija Belimo Display kao virtuelni ekran za Belimo sobne senzore i sobne radne jedinice

Aplikacija Belimo Display predstavlja najinovativniji način pristupa Belimo sobnim senzorima i sobnim radnim jedinicama. Intuitivna aplikacija za krajnje korisnike omogućuje prikaz sobnih vrednosti i podešavanje zadatih vrednosti.

Karakteristike:
Prikaz sobnih vrednosti (temperature, relativne vlažnosti, CO2) svih aktivnih sobnih senzora i sobnih radnih jedinica
• Podešavanje zadate temperature aktivnih sobnih radnih jedinica
• Prikaz koncentracije CO2 sa podesivom funkcijom svetla semafora

To funkcioniše ovako:
1. Aktivirajte tehnologiju bliske komunikacije NFC pa pametni telefon prislonite uz sobnu jedinicu.
2. Pogledajte stvarne vrednosti i zadatu temperaturu ako je potrebno.
3. Da biste aktivirali zadate vrednosti, ponovno prislonite pametni telefon uz sobnu jedinicu.

Kompatibilno sa najnovijom generacijom aktivnih Belimo sobnih senzora i radnih jedinica:
- 22RT..
- P-22RT..

Zahtevi:
Pametni telefon sa Androidom V5.0 ili novijim (pametni telefon sa iOS V9.0 ili novijim)

Sve

Aplikacija Belimo Display

Aplikacija Belimo Display kao virtuelni ekran za Belimo sobne senzore i sobne radne jedinice

Aplikacija Belimo Display predstavlja najinovativniji način pristupa Belimo sobnim senzorima i sobnim radnim jedinicama. Intuitivna aplikacija za krajnje korisnike omogućuje prikaz sobnih vrednosti i podešavanje zadatih vrednosti.

Karakteristike:
Prikaz sobnih vrednosti (temperature, relativne vlažnosti, CO2) svih aktivnih sobnih senzora i sobnih radnih jedinica
• Podešavanje zadate temperature aktivnih sobnih radnih jedinica
• Prikaz koncentracije CO2 sa podesivom funkcijom svetla semafora

To funkcioniše ovako:
1. Aktivirajte tehnologiju bliske komunikacije NFC pa pametni telefon prislonite uz sobnu jedinicu.
2. Pogledajte stvarne vrednosti i zadatu temperaturu ako je potrebno.
3. Da biste aktivirali zadate vrednosti, ponovno prislonite pametni telefon uz sobnu jedinicu.

Kompatibilno sa najnovijom generacijom aktivnih Belimo sobnih senzora i radnih jedinica:
- 22RT..
- P-22RT..

Zahtevi:
Pametni telefon sa Androidom V5.0 ili novijim (pametni telefon sa iOS V9.0 ili novijim)

Aplikacija Belimo Duct Sensor Assistant

Aplikacija Belimo Duct Sensor Assistant za individualnu konfiguraciju senzora

Aplikacija Belimo Duct Sensor Assistant omogućava proširenje opsega upotrebe i individualno prilagođavanje konfiguracije prema zahtevima primene. Bluetooth® dongl je potreban za konfiguraciju putem aplikacije Belimo Duct Sensor Assistant (opcija, A-22G-A05).

Karakteristike
• Komunikacija putem Bluetooth BLE-a
• Potreban je Bluetooth dongl A-22G-A05 koji će komunicirati sa senzorom putem micro USB priključka
• Može se koristiti za sledeće senzore: 22ADP-.., 22DTH-..5.., 22DTH-..6.., 22DC-13, 22DTC-.., 22DTM-.., 22DCV-.., 22DCM-.., 22DCK-.., 22UTH-..50X, 22UTH-..60X
• Podržani jezici DE, EN, FR, IT, ES, PT

Mogućnosti konfiguracije
• Individualna konfiguracija izlaznih signala
• Podešavanje različitih mernih opsega
• Dodatno podešavanje vrednosti pomaka
• Parametrizacija signala Live Zero (2..10 V itd.) i sistema jedinica
• Mogućnosti podešavanja prikaza na ekranu
• Prilagođena parametrizacija funkcije semafora (TLF)
• Proširenje fizičke Modbus adrese
• Čuvanje podešavanja na mobilnom uređaju i učitavanje na druge senzore
• Prikaz i izlaz diferencijalnog pritiska kao vrednosti zapreminskog protoka

Dostupno u Severnoj Americi, Evropskoj uniji, državama EFTA-e i Ujedinjenom Kraljevstvu.

Aplikacija Belimo Assistant

Aplikacija Belimo Assistant za rad jedinica na licu mesta sa ugrađenim NFC interfejsom

U svakom trenutku imate potpunu transparentnost Belimo rešenja za vaš KGH pokretač i rad vašeg sistema. Putem aplikacije Belimo Assistant vaš pametni telefon ili tablet na licu mesta omogućavaju bežično rukovanje promenljivom zapreminom vazduha, senzorima, demperima i pokretačima ventila.

Karakteristike 
• Prikaz identifikacionih podataka: vrsta uređaja, položaj, oznaka, serijski broj, MP adresa
• Radni podaci i parametri za podešavanje koji se odnose na uređaj
• Slanje podataka o radu i podešavanju direktno iz sistema, putem e-pošte, WhatsApp ili SMS poruka 
• Dijagnostička stranica: informacije o stanjima koje se odnose na uređaj
• Čuvanje podataka o radu i podešavanju u napomenama
• Prenos podataka dok su pokretači u beznaponskom stanju ili tokom rada
• Automatsko prilagođavanje jezika (DE / EN / FR / IT)

Aplikacija Belimo RetroFIT

Pomoću aplikacije Belimo RetroFIT možete ciljano zameniti zastarele ili neispravne pokretače i senzore različitih dobavljača u KGH industriji (grejanje, ventilacija i klimatizacija) za uređaje kompanije Belimo.

Bilo da se radi o ventilaciji ili primenama za vodu, u Belimovom asortimanu lako možete pronaći odgovarajući zamenski pokretač (pokretač regulacionog ventila, rotacioni pokretač, standardni pokretač, pokretač za ventilaciju) kako biste modernizovali svoju instalaciju uz najbolji kvalitet i najbolje performanse.

Kompletan proizvodni program Belimo senzora sada je takođe integrisan u aplikaciju.